Thứ Ba, 16/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 7/1/2022 17:0'(GMT+7)

Các tổ chức đoàn thể Ban Tuyên giáo Trung ương phấn đấu xây dựng cơ quan vững mạnh, đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trần Doãn Tiến, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương ký giao ước thi đua năm 2022

Đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trần Doãn Tiến, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương ký giao ước thi đua năm 2022

Các đồng chí Lại Xuân Môn, đại diện các đoàn thể Cơ quan: Công đoàn cơ quan, Hội Cựu chiến binh cơ quan, Hội Nhà báo cơ quan, Đoàn thanh niên cơ quan... đồng chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí có đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Phùng Xuân Nhạ, Phan Xuân Thuỷ, Trần Thanh Lâm; lãnh đạo các Vụ, T26, T79, đơn vị thuộc Ban và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác đoàn thể năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 là hội nghị lần đầu tiên được cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức riêng nhằm đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo tinh thần của thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TA)

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TA)

CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO, VƯỢT KHÓ, PHẤN ĐẤU THI ĐUA HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, CHUYÊN MÔN 

Báo cáo công tác Công đoàn cơ quan nêu rõ, năm 2021Ban Chấp hành Công đoàn đã bám sát các văn bản chỉ đạo của CĐVCVN; bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội công đoàn cơ quan; chương trình, kế hoạch năm 202triển khai, thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra và bước đu đạt được các kết quả tích cực. Tích cực tham mưu cho Đảng uỷ, Lãnh đạo Ban triển khai các hoạt động phù hợp với thực tiễn của cơ quan, các hoạt động được tổ chức đều khắp trong các năm góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của Ban.

Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương có 325 công đoàn viên, trong đónam 166, nữ 159, sinh hoạt ở 2 công đoàn bộ phận, 37 tổ công đoàn.Trong đó có 296 công đoàn viên là đảng viên (chiếm tỷ lệ gần 92,2%). Ban Chấp hành Công đoàn gồm 15 đồng chí; có 6 Ban làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Công đoàn.

Năm 2021, đại dịch  COVID-19 tiếp tục bùng phát gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế - xã hội, đến đời sống nhân dân. Trước những diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của đại dịch  COVID-19, Đảng, Nhà nước đã kịp thời ban hành nhiều kết luận, nghị quyết, chỉ thị và chỉ đạo các cấp, các ngành quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”: vừa quyết liệt phòngchống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa tập trung phục hồi và phát triển KT-XH, bảo đảm đời sống nhân dân. 

Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện quan trọng: năm đầu tiên triển khai quán triệt, học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngBầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm...

Bối cảnh, đặc điểm tình hình năm 2021 đã tác động mạnh mẽ đến toàn bộ hoạt động tuyên giáo của Đảng, đến tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVBNLĐ) trong cơ quan. Trong bối cảnh đó, mặc dù bộ máy lãnh đạo Ban từ Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực và các phó Trưởng ban đều mới chuyển về Ban, song đã lãnh đạo cơ quan đạt được nhiều kết quả to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo, tiếp tục tạo vị thế, uy tín của Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành Tuyên giáo của Đảng. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan với tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, đã nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn năm 2021.

Ban Chấp hành Công đoàn Ban đã tích cực tham mưu lãnh đạo Ban tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở; đa dạng hóa các hình thức, phương thức để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người lao động trong bối cảnh dịch  COVID-19; tham gia góp ý các quy chế trực tiếp liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên; chú trọng đến công tác chăm lo đời sống cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

Đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; đổi mới việc tổ chức hoạt động của Ban Chấp hành, của cán bộ các ban công đoàn và tổ trưởng công đoàn theo hướng sát với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, củavụ, đơn vị. Chú trọng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn bằng cách thông tin nhanh chóng, chính xác chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn thông qua hình thức trực tuyến...

Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ đoàn viên nòng cốt, làm hạt nhân trong mọi hoạt động; chú trọng đổi mới đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn, đoàn viên hằng năm, đảm bảo đúng quy trình, khách quan, đúng thực chất; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn bằng các hình thức phù hợp trong bối cnh dịch COVID-19; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, tổ chức công đoàn cấp Công đoàn bộ phận và Tổ Công đoàn.

Kết quả tiêu biểu và nổi bật nhất năm 2021 là toàn Ban đã có bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng các đề tài, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thưTham mưu kịp thời, có chất lượng các văn bản hướng dẫn học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, kết luận Hội nghị ban chấp hành Trung ương khóa XIII; chuẩn bị Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội nghị văn hóa toàn quốc; Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng...

Đặc biệt, Công đoàn Ban đã phối hợp với các đơn vị trong Ban đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua, trong đó bám sát các tiêu chí về thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân của Công đoàn Viên chức Việt Nam; của cơ quan, trong đó có tiêu chí thi đua liên quan trực tiếp đối với các phong trào thi đua và nội bộ Công đoàn Ban như: tham gia Liên hoan văn nghệ, thể dục thể thao, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, tham gia các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học cấp trên giao…

Công đoàn Ban chú trọng tham mưu với Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm, phát huy vai trò của nữ công đoàn viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm. Nhiều nữ công đoàn viên được bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt trong Đảng ủy, lãnh đạo các Vụ, đơn vị trong Ban. Nhiều chị em được đánh giá, ghi nhận, biểu dương, khen thưởng kịp thời. Trong năm, Ban Nữ công Công đoàn Ban và 1 đồng chí nhận Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam về thành tích trong công tác nữ công.

Năm 2021, Công đoàn cơ quan tiếp tục quan tâm bảo vệ, chăm lo lợi ích, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân các dịp lễ, Tết và lúc đau ốm; thăm viếng gia đình đoàn viên có người mất. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tặng quà các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, Tết thiếu nhi… Vận động đoàn viên công đoàn nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân trong gia đình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế. Hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn do ốm đau và tác động của dịch  COVID-19

Vận động các đoàn viên công đoàn cơ quan quyên góp ủng hộ quỹ Vì Người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, đồng thời vận động đoàn viên công đoàn Ban nhắn tin ủng hộ, đóng góp các nhu yếu phẩm, hỗ trợ tiền mặt... chung tay chia sẻ khó khăn cùng các lực lượng trên tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

 

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động phong trào thi đua năm 2022 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban với chủ đề: “Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương đoàn kết, đổi mới, năng động, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022”.

Đồng chí Trần Doãn Tiến, Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương phát động phong trào thi đua năm 2022 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban. (Ảnh: TA)

Đồng chí Trần Doãn Tiến, Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương phát động phong trào thi đua năm 2022 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban. (Ảnh: TA)

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐOÀN THỂ CƠ QUAN 

Công đoàn Cơ quan đề xuất, kiến nghị lãnh đạo Ban quan tâm, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; chú trọng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn thông qua hình thức phù hợp (trực tiếp, trực tuyến); tăng cường sử dụng mạng xã hội cho hoạt động công đoàn.

Tham gia phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc; tiếp tục phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ý thức trách nhiệm và tinh thần tương thân, tương ái. Xây dựng mối đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác từng bước nâng cao cuộc sống vật chất và tinh thần trong đội ngũ CBCCVCNLĐ.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra Công đoàn, Ban Thanh tra Nhân dân và các ban của Công đoàn góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn. Tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn. 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Dũng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh (CCB) Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, năm 2021, Hội viên Hội CBB Cơ quan đã phát huy vai trò gương mẫu trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. 100% hội viên của Hội có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó, có nhiều đồng chí hiện là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp ban, cấp vụ.

Hội Cựu chiến binh Cơ quan đã có nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực; kịp thời động viên hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trên lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như của Trung ương Hội CCB Việt Nam giao.

Chủ tịch Hội CCB cơ quan mong muốn năm 2022 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Ban; Hội được tạo nhiều điều kiện đi thực tế, trợ giúp những hoàn cảnh CCB khó khăn…

 

Đồng chí Lê Huy Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo của cơ quan cho biết, Liên Chi hội luôn bám sát chỉ đạo của cấp trên nhằm triển khai các chương trình công tác về báo chí; có nhiều đóng góp cho công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng báo chí - xuất bản, công tác thông tin đối ngoại và công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước. (Ảnh: TA)

Đồng chí Lê Huy Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo của cơ quan cho biết, Liên Chi hội luôn bám sát chỉ đạo của cấp trên nhằm triển khai các chương trình công tác về báo chí; có nhiều đóng góp cho công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng báo chí - xuất bản, công tác thông tin đối ngoại và công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước. (Ảnh: TA)

Báo cáo công tác Liên chi Hội Nhà báo của Ban, đồng chí Lê Huy Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo của cơ quan cho biết, Liên Chi hội luôn bám sát chỉ đạo của cấp trên nhằm triển khai các chương trình công tác về báo chí và hoạt động hội vừa đảm bảo sát thực tế, tình hình dịch bệnh, vừa đảm bảo ý nghĩa, hiệu quả; có nhiều đóng góp cho công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng báo chí - xuất bản, công tác thông tin đối ngoại và công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Các chi hội chủ động, linh hoạt tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với đặc thù nhiệm vụ chính trị, gắn kết sinh hoạt chính trị của hội với sinh hoạt nghiệp vụ, thực hiện lồng ghép nội dung sinh hoạt của hội nhà báo với các hoạt động khác của từng đơn vị. Không khí đoàn kết, vui tươi, gắn kết giữa các hội viên, các chi hội được củng cố.

Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Bùi Chí Tuệ đề xuất kiến nghị lãnh đạo Ban trong năm 2022 tiếp tục thường xuyên quan tâm, chỉ đạo hoạt động của Đoàn. (Ảnh: TA)

Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Bùi Chí Tuệ đề xuất kiến nghị lãnh đạo Ban trong năm 2022 tiếp tục thường xuyên quan tâm, chỉ đạo hoạt động của Đoàn. (Ảnh: TA)

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Bùi Chí Tuệ thông tin, trong năm 2021, Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, phối hợp chặt chẽ và nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức, đoàn thể trong ban (Công đoàn, Liên chi hội Nhà báo, Hội Cựu chiến binh cơ quan). Đây là những điều kiện thuận lợi để công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ quan hoạt động sôi nổi, có những bước phát triển mới và đạt được những kết quả quan trọng.

Tập thể Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ quan và các đoàn viên, thanh niên đã đoàn kết, sáng tạo, xung kích đi đầu trong các hoạt động chuyên môn cũng như hoạt động phong trào.

Đoàn Thanh niên cơ quan đề xuất kiến nghị lãnh đạo Ban trong năm 2022 tiếp tục thường xuyên quan tâm, chỉ đạo hoạt động của Đoàn; chỉ đạo các chi bộ tăng cường sự phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ quan trong việc rèn luyện, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên; quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, có chủ trương, kế hoạch, giải pháp cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, công chức trẻ trong cơ quan nâng cao trình độ cả về lý luận chính trị và chuyên môn; mạnh dạn giao việc cho cán bộ trẻ tham gia; xem xét quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí luân chuyển công tác khi có đủ điều kiện...

QUAN TÂM CHĂM LO ĐỜI SỐNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 


Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: TA)

Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: TA)

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn biểu dương những nỗ lực, kết quả đã đạt được trong năm 2021 của các cán bộ, công chức, viên chức và công tác đoàn thểcơ quan tuy trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 nhiều khó khăn, nhiều hoạt động bị đình trệ, giãn cách. Đồng chí mong muốn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ban, hoàn thành tốt mục tiêu thi đua đề ra của năm 2022.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Thực hiện phương châm “Mỗi tổ công đoàn một khâu đột phá, mỗi công đoàn viên một sản phẩm thi đua, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có chất lượng, hiệu quả nội dung giao ước thi đua giữa Ban và Công đoàn Ban năm 2022. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tham mưu, nghiên cứu, đề xuất các nội dung trong công tác chuyên môn. Tạo bước đột phá toàn diện các lĩnh vực của công tác tuyên giáo nhằm tiếp tục giữ vững và nâng cao uy tín, vị thế của Ban Tuyên giáo Trung ương trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị, Công đoàn tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cơ sở vật chất, tinh thần của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, những người yếu thế, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; vận động đoàn viên công đoàn nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân trong gia đình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Chỉnh trang, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác, ứng dụng công nghệ vào chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Tại Hội nghị, Công đoàn Cơ quan đã quyết định khen thưởng cho 10 tập thể công đoàn bộ phận, tổ công đoàn, 51 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn năm 2021.

Công đoàn Ban đã bình xét, đề nghị Công đoàn Viên chức Việt Nam khen thưởng: tặng bằng khen cho 2 cá nhân đoàn viên là Gương mặt của năm và 3 cá nhân, 3 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc năm 2021.

Đồng chí Lại Xuân Môn và đồng chí Trần Doãn Tiến khen thưởng cho 10 tập thể công đoàn bộ phận. (Ảnh: TA)

Đồng chí Lại Xuân Môn và đồng chí Trần Doãn Tiến khen thưởng cho 10 tập thể công đoàn bộ phận. (Ảnh: TA)

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trần Doãn Tiến, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã ký giao ước thi đua năm 2022./.

Tin, ảnh: Nhật Minh
 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất