Thứ Tư, 22/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 28/12/2022 17:5'(GMT+7)

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Trung ương: Kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong buổi sáng hôm nay, chúng ta đã tiến hành tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết Cơ quan và Tổng kết Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chiều nay, chúng ta tiếp tục Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác đoàn thể năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đây đều là những Hội nghị quan trọng, không chỉ đối với hoạt động của cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương mà của cả ngành Tuyên giáo. Bởi, Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác Tuyên giáo của Đảng. Những vấn đề, nội dung mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu sẽ có tác động rất lớn đến việc tổ chức, triển khai hoạt động tuyên giáo của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp; những nội dung trọng tâm trong triển khai của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2023 cũng sẽ là những nội dung quan trọng trong công tác tuyên giáo  của Đảng năm 2023. Tôi nhấn mạnh điều này ngay từ đầu để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương nhận thức rõ, đúng hơn vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong năm 2023 đạt kết quả tốt đẹp hơn năm 2022.

Bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực và trong nước; diễn biến tư tưởng tâm trạng của xã hội, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong năm 2022, các báo cáo, đánh giá, tham luận tại hội nghị sáng ngày hôm nay; báo cáo của Công đoàn và các tổ chức đoàn thể Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề cập đầy đủ, toàn diện, kỹ lưỡng. Những kết quả, thành tích và hạn chế, khó khăn trong năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của công đoàn, các tổ chức đoàn thể trong Ban cũng đã được nêu ra; được phân tích, đánh giá cụ thể. Tôi không nói lại những vấn đề này. Tôi đề nghị Ban Tổ chức Hội nghị, các đơn vị có liên quan trong Ban tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý để bổ sung, hoàn thiện các báo cáo nêu trên. Tôi xin phát biểu nhấn mạnh, làm rõ thêm một số nội dung cụ thể như sau:

Có thể khẳng định, công tác đoàn thể năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có những chuyển biến rõ nét, tích cực. Trong đó có một số kết quả nổi bật hơn so với năm 2021, như:

Một là, đã chủ động, tích cực triển khai xây dựng 22 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư với khối lượng đề án lớn, khó, nhạy cảm, chưa có tiền lệ nhưng vẫn được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Hai là, đã tham mưu tổ chức tốt Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt văn kiện Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XIII với hình thức tổ chức có nhiều đổi mới từ công tác chuẩn bị tài liệu, phục vụ Hội nghị cho đến hình thức truyền đạt nghị quyết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; số lượng điểm cầu từng hội nghị tăng lên tới gân 12 nghìn điểm cầu, thành phần tham gia hội nghị được mở rộng lên tới gần 1 triệu 200 nghìn đại biểu dự, chất lượng học tập được nâng lên rõ rệt.

Ba là, kịp thời hướng dẫn việc triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, mới, khó, nhạy cảm, phức tạp, như: đấu tranh, cảm hóa đối với những cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức bất mãn, cơ hội chính trị; Hướng dẫn tuyên truyền về cuộc xung đột Nga - Ucraine... không để khoảng trống cho các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, chống phá.

Bốn là, đã làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng dư luận xã hội, báo chí - xuất bản, v.v… và tổ chức nhiều sự kiện lớn ấn tượng, nổi bật, so với năm 2021, như: Tuyên truyền về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chương trình “Khúc tráng ca hòa bình” tại 6 điểm cầu trong cả nước và Chương trình “Màu hoa đỏ” được tổ chức nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các thương, bệnh binh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với cách mạng; Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng”; Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo tiền bối, trong đó kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt...

Kết quả đó có phần đóng góp quan trọng của công tác đoàn thể, thể hiện là các đồng chí chấp hành nghiêm chủ trương, định hướng lớn của lãnh đạo Ban, của Ban Thường vụ Đảng ủy để lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Liên chi hội Nhà báo, Hội Cựu chiến binh Cơ quan luôn bám sát các chương trình, kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Cơ quan và các nghị quyết, phong trào, chương trình hành động của các tổ chức đoàn thể cấp trên để triển khai thống nhất, đồng bộ, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, hội viên; tạo động lực mới, khí thế mới, quyết tâm mới, khát vọng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; công tác giáo dục, tuyên truyền định hướng; các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn; việc thực hiện các phong trào đoàn thể, hoạt động thiện nguyện tiếp tục được triển khai thực hiện với nỗ lực và quyết tâm cao, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Những kết quả này thể hiện sự cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động, hội viên trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp, khó dự báo, khó lường; công việc của Ban ngày càng nhiều nhưng đòi hòi hỏi chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; số lượng cán bộ ít; cơ sở, vật chất và nguồn lực dành cho các hoạt đông này còn hạn chế. Thay mặt lãnh đạo Ban và Đảng ủy cơ quan Tuyên giáo Trung ương, tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương trong năm 2022.

Đồng chí Lại Xuân Môn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2022.

Đồng chí Lại Xuân Môn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2022.

Bên cạnh các kết quả đạt được, hoạt động đoàn thể của chúng ta cũng còn một số hạn chế, thiếu sót. Các báo cáo, ý kiến tại Hội nghị đã thẳng thắn đề cập đến những vấn đề này. Tôi đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Ban, Đoàn Thanh niên, Liên Chi hội Nhà báo, Hội Cựu Chiến binh Cơ quan tiếp thu với tinh thần thật sự cầu thị để từ đó có những giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên.

Trong năm 2023 và những năm tiếp theo, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, công tác tuyên giáo dự báo phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Đây là những vấn đề mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Trung ương phải kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, nắm chắc tình hình, dự báo chính xác để trên cơ sở đó tham mưu cho Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương có những chỉ đạo, định hướng kịp thời, đúng đắn và chuẩn xác. Nhiệm vụ này không chỉ đòi hỏi bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực chuyên môn mà còn đòi hỏi sự nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tinh thần đổi mới, sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Trung ương. Trên cơ sở đó, tôi đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Ban, Đoàn Thanh niên, Liên Chi hội Nhà báo, Hội Cựu Chiến binh Cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên các đoàn thể của Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm, triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Thứ nhất, trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Cơ quan tại 5 hội nghị (trong đó có 4 hội nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 23 - 24/12/2022 và Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Cơ quan, Đảng bộ cơ quan năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 sáng 28/12). Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể cơ quan tiến hành tổ chức thật tốt Đại hội Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Tôi đề nghị cần xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội một cách chu đáo, kỹ lưỡng, đúng quy định, quy chế. Báo cáo trình Đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình hoạt động trong 5 năm qua; khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải dựa trên dự báo sát, đúng tình hình, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng bộ cơ quan. Công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định. Nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn khoá mới phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, nhiệt tình, nhiệt huyết với công việc; có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Cần sớm phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, chào mừng Đại hội.

Đây không phải chỉ là nhiệm vụ của Công đoàn Cơ quan, đây là nhiệm vụ chính trị của Ban Tuyên giáo Trung ương trong năm 2023. Do vậy, cần phải chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để bảo đảm Đại hội thành công tốt đẹp.

Thứ hai, thực hiện tốt các nội dung cam kết trong giao thi đua giữa các tổ chức đoàn thể. Tổng kết cuối năm cần có đánh giá cụ thể, lượng hóa được các nhiệm vụ đã triển khai thực hiện. Thường các báo cáo tổng kết cuối năm không lượng hóa được việc thực hiện các chỉ tiêu, các cam kết thi đua do chúng ta vẫn triển khai các hoạt động nhưng không xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể từng hoạt động trong thi đua. Năm 2023, tôi đề nghị các đồng chí khắc phục tình trạng này.

Thứ ba, bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban, Đảng ủy cơ quan, tổ chức đoàn thể cấp trên; phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và các đoàn thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; tập trung kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của từng cấp công đoàn, công đoàn viên, hội viên; có nhận xét, đánh giá, nhân rộng điển hình, khen thưởng kịp thời; kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những đơn vị, cá nhân  chưa thực hiện tốt các quy định; chủ động phát hiện, giải quyết sớm và dứt điểm các vấn đề có dấu hiệu mất đoàn kết.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đổi mới tư duy và phương pháp làm việc một cách chuyên nghiệp, tinh thông và hiệu quả; càng khó càng phải quyết tâm cao hơn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật để xây dựng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương đoàn kết, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, mẫu mực, tiên phong thực hiện tốt quy chế cơ quan, quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thứ năm, tiếp tục nghiên cứu đổi mới công tác thi đua khen thưởng để đảm bảo công tác khen thưởng được kịp thời, đúng đối tượng, qua đó tạo sức lan tỏa, khuyến khích và động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Bổi dưỡng nâng cao năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ tổ chức đoàn thể; tập huấn kỹ năng tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cho công đoàn cơ sở và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt các quyền được biết, được bàn, được làm và được kiểm tra, giám sát trong hoạt động ở cơ quan, đơn vị.

Thứ sáu, chủ động tham mưu với lãnh đạo Ban, Đảng ủy Cơ quan hoàn thiện các quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giám sát tổ chức thực hiện bảo đảm lợi ích cho  cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các đơn vị tổ chức rà soát hoàn thiện các quy chế nội bộ, bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện quyền được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát; chống tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn, tiêu cực ở cơ quan, đơn vị.

Công tác đoàn thể trong Ban ta chủ yếu, nếu không muốn nói là 100 % hoạt động kiêm nhiệm. Người tham gia công tác đoàn thể kiêm nhiệm, ngoài năng lực trình độ quản trị, quản lý, tập hợp đoàn kết thì một yêu cầu rất quan trọng đó là sự năng nổ, nhiệt tình, nhiệt huyết với công việc. Đây là bài toán khó trong bối cảnh số lượng công việc chuyên môn ngày càng nhiều, áp lực công việc ngày càng lớn với đòi hỏi yêu cầu về chất lượng, tiến độ ngày càng cao. Do vậy, tôi đề nghị lãnh đạo Ban, Đảng ủy cơ quan; các vụ, đơn vị trong Ban cần quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đồng chí cán bộ, chuyên viên kiêm nhiệm hoạt động đoàn thể yên tâm công tác; các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan luôn đồng hành, ủng hộ, chia sẻ để hoạt động đoàn thể ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực hơn. Các tổ chức đoàn thể cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức để các hoạt động thực sự có ý nghĩa thiết thức, tập hợp, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn thể cơ quan, tạo niềm tin, sự phấn khởi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, qua đó góp phần vào sự thành công chung của công tác tuyên giáo. Với tinh thần quyết tâm, với sự nhiệt huyết, sự ủng hộ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tin tưởng hoạt động đoàn thể của chúng ta sẽ ngày càng vững mạnh, tập hợp được sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trong toàn cơ quan.

Lại Xuân Môn

Ủy viên Trung ương Đảng,

Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất