Thứ Sáu, 21/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Tư, 7/4/2021 13:45'(GMT+7)

Cao Bằng: Công tác tuyên truyền tạo sức lan tỏa trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Nhìn lại 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể tỉnh Cao Bằng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, địa phương, đơn vị, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến rõ nét. Việc học và làm theo Bác đã, đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, của người đứng đầu và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới; nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong các tầng lớp nhân dân. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phầnthực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị.

Những kết quả đó có được là kết quả của nhiều yếu tố: công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện, chọn khâu đột phá, trọng tâm, xây dựng nhân tố điển hình tiên tiến,...trong đó, có sự đóng góp lớn của các đội ngũ làm công tác tư tưởng như: báo chí truyền thông, tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động, văn hóa văn nghệ,...với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phong phú, được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Từ việc tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đến việc tổ chức các cuộc thi, hội thi, hội diễn; gắn tuyên truyền với giáo dục truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của địa phương, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện việc làm theo Bác; thực  hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đến việc triển khai cổ động trực quan thông qua các cụm pa nô, hệ thống băng zôn, khẩu hiệu, tranh cổ động; các chương trình văn nghệ quần chúng với chủ đề ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu…

Cấp uỷ các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạocông tác tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt; giới thiệu các gương điển hình, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học và làm theo Bác trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại địa phương, đơn vị. Trong đó, chú trọng tuyên truyền nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình với những việc làm cụ thể trong học tập và làm theo Bác để tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội và cộng đồng dân cư, từng bước tác động tích cực trong sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28-1-1941 – 28-1-2021)

Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28-1-1941 – 28-1-2021)"

 

Nhiều địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến với nhiều cách làm hiệu quả như: Tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; tổ chức dâng hương báo công với Bác tại Đền thờ Bác Hồ, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó; tổ chức tọa đàm dưới hình thức sân khấu hóa, các cuộc thi viết, thi Bí thư chi bộ giỏi gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; tổ chức cuộc thi Bình thơ của Bác Hồ tặng Công an nhân dân vũ trang tại Đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, ngày 02/3/1962” trong cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân dịp 19/5/2018.

Các cơ quan báo chí tăng cường tin, bài trên các chuyên mục “Người tốt việc tốt”, những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; duy trì có hiệu quả chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên tất cả các loại hình báo chí của địa phương, trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử, các tạp chí, bản tin, tập san... của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Báo Cao Bằng đã triển khai đăng tải hơn 800 tin bài, ảnh về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đài Phát thanh -Truyền hình Cao Bằng thực hiện gần 60 chuyên mục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", hơn 1.200 tin, bài, tin vắn, ngắn, bình luận, phỏng vấn, phóng sự, ghi nhanh, tọa đàm... tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác trong công tác xây dựng Đảng, phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... Các tin, bài, chuyên mục sau khi được phát trên sóng truyền hình đều được biên dịch thành 4 thứ tiếng: Tày - Nùng, Mông, Dao, Kinh. Hệ thống Đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố đưa hơn 4.500 tin, bài, phóng sự ngắn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chủ động xây dựng và phát sóng chương trình phát thanh địa phương về chủ đề học tập và làm theo Bác.

Đoàn viên, thanh niên Cao Bằng trao đổi cùng GS. Hoàng Chí Bảo tại hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Đoàn viên, thanh niên Cao Bằng trao đổi cùng GS. Hoàng Chí Bảo tại hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.


Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng khác cập nhật hơn 160 tin, bài và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, về những lời dạy của Bác; các bài nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh.Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh vận động hội viên sáng tác gần 40 tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống văn hóa Cao Bằng. Tỉnh Đoàn thanh niên xây dựng chuyên mục Tuổi trẻ Cao Bằng học tập và làm theo lời Bác” trên website và Thông tin thanh niên Tỉnh Đoàn; đăng tải 1.626 tin, bài tuyên truyền học tập và làm theo lời Bác trên trang thông tin điện tử, Thông tin thanh niên của Tỉnh Đoàn, Trung ương Đoàn, Báo Cao Bằng và các phương tiện thông tin địa chúng. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục duy trì tốt mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”, phong trào Chiến sĩ biên phòng viết” tại các đơn vị; phối hợp với Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh thực hiện tốt chuyên mục Vì chủ quyền, an ninh biên giới” và làm phim Ký sự dọc dải biên cương”, loạt phóng sự Cho biên cương nở hoa”; đưa trên 400 tin, bài, ảnh phản ánh các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới , trên báo chí Trung ương và địa phương.

Từ thực tiễn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Cao Bằng, qua việc phát hiện, tuyên truyền của các cơ quan báo chí, các văn nghệ sỹ bằng tác phẩm của mình đã làm lan toả nhiều tấm gương "người tốt việc tốt", những việc làm bình dị mà cao quý, việc nhỏ nghĩa lớn; thể hiện cụ thể sinh động việc học tập và làm theo gương sáng của Người

 Tỉnh ủy đã lựa chọn 22 tư liệu về các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tham gia triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Lựa chọn, giới thiệu 1 đại biểu điển hình tham dự giao lưu đặc biệt điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo Bác năm 2017 tại Hà Nội; giới thiệu 3 mô hình hay, cách làm hiệu quả tại địa phương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gửi Ban Tuyên giáo Trung ương phục vụ công tác tuyên truyền...

Tích cực tuyên truyền, động viên, khuyến khích các văn nghệ sỹ, cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 - 2020. Ban Sơ khảo cấp tỉnh đã tiến hành họp xét chọn được 13 tác phẩm, 2 tập thể tham dự Giải thưởng sáng tác, quảng bá hai đợt (đợt I, năm 2016 – 2018; đợt II, năm 2018-2020). Toàn tỉnh Cao Bằng có 5 tác phẩm được tặng giải thưởng trong sáng tác (gồm 2 giải B, 1 giải C, 2 giải khuyến khích) và 2 tập thể được tặng thưởng có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá vềchủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 8 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm tham dự Giải thưởng tại Trung ương và 02 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2015 - 2020.

*

Trong thời gian tới, Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong học và làm theo Bác tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội. Các cơ quan báo chí trong tỉnh đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về chủ đề học và làm theo Bác. Đăng tải các câu chuyện về Người, về các điển hình, gương Người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tận dụng các kênh truyền thông xã hội để thông tin, tuyên truyền đến được với đông đảo người dân, nhất là thế hệ trẻ. Tuyên truyền, khuyến khích mạnh mẽ hơn các văn nghệ sỹ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025.

 

BẾ THANH TỊNH

Uỷ viên Ban Thường vụ,

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất