Thứ Tư, 22/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 12/3/2021 21:59'(GMT+7)

Công chức, viên chức trẻ Lâm Đồng “vững bản lĩnh, giỏi chuyên môn, tận tụy, gương mẫu”

Đồng chí Bùi Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Đồng chí Bùi Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định: Việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nhiệm vu đặc biệt quan trọng trong những nhiệm vụ của Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, có tổ chức Đoàn nơi đào tạo cán bộ nguồn cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể… Hội thảo là dịp để các cấp chính quyền, các cán bộ, công chức, viên chức trẻ trao đổi, chia sẻ những giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, tinh gọn bộ máy Nhà nước. Không ngừng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên gắn với việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu mạnh, phát triển và đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

11 ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã khẳng định sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ; khẳng vai trò của công chức, viên chức trẻ trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng-an ninh, cải cách hành chính, tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo…

Tham luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hồng Anh, Bí thư Huyện Đoàn Cát Tiên khẳng định: Trong thời gian qua, các phong trào của Ban Thường vụ Huyện đoàn phát động đều gắn với việc vận động lực lượng công chức, viên chức trẻ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ; gắn chuyên môn, nghiệp vụ với phong trào Đoàn để tham gia phát triển các loại hình sinh kế phù hợp với từng đối tượng, trong đó, chú trọng hướng đến giúp đỡ bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và thanh niên yếu thế…

Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Trần Đức Trung cho rằng: Cán bộ, chiến sĩ trẻ Công an Lâm Đồng luôn thể hiện tốt bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, với giá trị hình mẫu người thanh niên trong thời đại mới “tâm trong-trí sáng-hoài bão lớn”; là lực lượng nòng cốt, tiên phong, tình nguyện trên hầu hết các lĩnh vực công tác, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Trao đổi tại Hội thảo, đồng chí Ngô Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh kỳ vọng thế hệ trẻ nói chung và đội ngũ công chức, viên chức trẻ tỉnh nhà cần thể hiện rõ bản lĩnh, chuyên môn và tận tụy, trách nhiệm với công việc. Theo đồng chí, ngoài những tiêu chuẩn, quy định chung, cán bộ, công chức trẻ cần mạnh dạn đề xuất và kiến nghị (vững bản lĩnh); thể hiện được tinh thần tự học tự rèn của mỗi cá nhân (giỏi chuyên môn); cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần tạo môi trường cho lực lượng này phấn đấu, phát huy (tận tụy, trách nhiệm)…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bùi Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao ý nghĩa to lớn mà Hội thảo đem lại, cả về nội dung, chủ đề và thời điểm. Hội thảo đã làm rõ được cả về mặt lý luận và thực tiễn, khẳng định được vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của đội ngũ công chức, viên chức trẻ trên tiến trình phát triển của tỉnh. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, các cấp ủy, các ngành, địa phương, đơn vị, các cấp bộ Đoàn tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng công chức, viên chức trẻ cả về lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”;  Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương... để mỗi công chức, viên chức thực sự “vững bản lĩnh, giỏi chuyên môn, tận tụy, gương mẫu”.

Hồng Vĩnh
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất