Thứ Bảy, 18/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 9/12/2020 15:28'(GMT+7)

95% người dân bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển

An Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo.

An Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo.

Kết quả cuộc điều tra cho thấy, trong thời gian qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân dành sự quan tâm rất lớn đối với các nội dung thông tin có liên quan  đến biển, đảo Việt Nam. Tuyệt đại đa số người dân (95%) bày tỏ thái độ tin tưởng với vị thế, uy tín và tiềm lực của đất nước hiện nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển.

Công tác thông tin, tuyên truyền biển, đảo trong thời gian đã đạt đươc những kết quả quan trọng, với dấu ấn nổi bật trên nhiều phương diện, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Cụ thể là:

80% người được hỏi cho rằng nội dung thông tin, tuyên truyền biển, đảo trong thời gian qua, về cơ bản đáp ứng tốt các yêu cầu về tính nhanh chóng, kịp thời; tính chính xác, khách quan, tính đa dạng, sinh động, nhiều chiều; tính thuyết phục, tính phù hợp với từng đối tượng.

Trong vấn đề phát triển kinh tế biển, 87% người được hỏi đánh giá, các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đã thực hiện tốt, nổi bật là các nhiệm vụ: Thông tin tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế biển; tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế biển; những đóng góp của kinh tế biển đối với nền kinh tế đất nước.

So sánh với năm 2014, nhiều nhiệm vụ có tỷ lệ  đánh giá đã “thực hiện tốt” tăng lên rõ rệt như: Tuyên truyền áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong viêc khai thác tài nguyên biển; tuyên truyền các mô hình hay, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng biển, ven biển, hải đảo; tuyên truyền, đấu tranh chống các hành vi buôn lậu, trốn thuế, khai thác, đánh bắt trái phép trên biển…

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, 67% người được đánh giá là đã thực hiện tốt. Trong đó, có 2 nhiệm vụ được ghi nhận tỷ lệ đánh giá đã thực hiện tốt tăng lên rõ rệt là: Tuyên truyền về khả năng, tiềm lực về mọi mặt của đất nước trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thông tin về những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội lợi dụng vấn đề chủ quyền biển, đảo để xuyên tạc, kích động, gây phức tạp tình hình, làm mất ổn định chính trị - xã hội.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên biển, đảo, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển, 64% số người được hỏi đánh giá đã thực hiện tốt. Trong đó, các nhiệm vụ có tỷ lệ cao nhất đánh giá “đã thực hiện tốt” là: Thông tin, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo; thôn gtin về tình hình thời tiết (dự báo thời tiết) trên các vùng biển, đảo; thông tin, tuyên truyền các quy định, nguyên tắc của Việt Nam và quốc tế về bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải trên biển; thông tin, tuyên truyền về tác động của  biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng.

Mẫu điều tra được chọn theo phương pháp chọn mẫu phân theo khu vực kết hợp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Địa bàn điều tra gồm 15 tỉnh có biển: Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, 4 thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và  một số cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

Số lượng mẫu là 3.100 phiếu.


Thu Hằng
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất