Thứ Ba, 16/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 20/3/2023 14:36'(GMT+7)

Chú trọng khen thưởng lao động trực tiếp, các tập thể ở vùng sâu, vùng biên giới

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô, Trưởng Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô, Trưởng Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2022.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 7 tỉnh trong cụm gồm: Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu và Cao Bằng.

Năm 2023, cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và các cuộc vận động, phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề của tỉnh bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng tỉnh trong cụm. Đồng thời, cụm thực hiện có hiệu quả các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Vì người người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025", “Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí”. Các tỉnh trong cụm phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua thường xuyên nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua.

Tọa đàm với các gương điển hình tiên tiến trong công tác thu đua khen thưởng.

Tọa đàm với các gương điển hình tiên tiến trong công tác thu đua khen thưởng.

Cụm thi đua tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 của các tỉnh và Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên rà soát khâu phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, đảm bảo nâng cao chất lượng điển hình tiên tiến từ cơ sở. Qua đó, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa và động lực thúc đẩy các phong trào phát triển.

Các tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định; quan tâm, phát hiện, khen thưởng công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động từ cơ sở; chú trọng khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phát triển khoa học công nghệ, lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng, phát triển đất nước. Đồng thời, các địa phương tôn vinh, khen thưởng doanh nghiệp có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp cho cộng đồng, khuyến khích phong trào khởi nghiệp.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi phía Bắc cho biết, năm 2022, phong trào thi đua yêu nước của 7 tỉnh trong cụm đã được triển khai sâu rộng, sôi nổi, đa dạng, phong phú và hiệu quả gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực, lan tỏa trên các mặt, lĩnh vực của đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn các tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô, Trưởng Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô, Trưởng Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2022.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh trong cụm tiếp tục được duy trì và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân các tỉnh đạt trên 8,21%. Thu ngân sách trên địa bàn 7 tỉnh đạt 33.191 tỷ đồng. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; đời sống, tinh thần của nhân dân dần được nâng lên. Các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư được tăng cường, mở rộng. An ninh quốc phòng được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông được kiềm chế...

Đẩy mạnh phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đến cuối năm 2022, cụm thi đua có 302 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 8 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Công tác khen thưởng được thực hiện theo đúng quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành với chất lượng ngày càng được nâng cao, thực chất, hướng về cơ sở; khen thưởng đúng người, đúng thành tích, có tác dụng nêu gương, chú trọng người lao động trực tiếp và các tập thể ở vùng sâu, vùng cao biên giới. Năm 2022, Ủy ban nhân dân các tỉnh trong cụm thi đua đã trình và được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng 174 tập thể và 274 cá nhân; trong đó có 102 tập thể nhỏ và 181 cá nhân người lao động trực tiếp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Lãnh đạo UBND các tỉnh trong cụm thi đua miền núi biên giới phía Bắc ký kết giao ước thi đua.

Lãnh đạo UBND các tỉnh trong cụm thi đua miền núi biên giới phía Bắc ký kết giao ước thi đua.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen 8 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2022.

Tin, ảnh: Xuân Tư (TTXVN)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất