Chủ Nhật, 14/7/2024
Lý Luận
Thứ Tư, 29/7/2020 15:23'(GMT+7)

Công tác tuyên giáo hiện đại, hành động

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Chứng nhận cho các cá nhân đoạt giải Nhất hằng tuần cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”. (Ảnh minh họa).

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Chứng nhận cho các cá nhân đoạt giải Nhất hằng tuần cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”. (Ảnh minh họa).

ĐI NHANH VÀ HIỆN ĐẠI

Chúng ta phải đối đầu với những thách thức ngày càng gay gắt hơn, quyết liệt hơn rất nhiều so với trước trên lĩnh vực tư tưởng. Quá trình hội nhập sâu và trực tiếp vào đời sống kinh tế quốc tế cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, nhất là cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm cho mọi khoảng cách bị thu hẹp, thậm chí là “không còn khoảng cách”. Sự cọ xát, đấu tranh tư tưởng diễn ra hàng ngày. Các trào lưu, các khuynh hướng tư tưởng, các loại thông tin đa chiều, trái chiều theo nhiều hình thức không ngừng xâm nhập vào đất nước ta, tác động trực tiếp hàng ngày, hàng giờ vào tư tưởng, tâm lý, tình cảm, lối sống của con người Việt Nam. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước ngày càng điên cuồng, ác độc và tinh vi hơn. Chúng đã, đang và sẽ tiếp tục tăng cường cuộc chiến tranh tâm lý - thông tin nhằm tấn công Đảng Cộng sản, nhằm đánh sập niềm tin của nhân dân đối với Đảng, phân hóa, chia rẽ nội bộ ta.

Do đó, yêu cầu bảo vệ trận địa tư tưởng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đặt ra thường xuyên, rất quyết liệt và trực tiếp, đòi hỏi công tác tư tưởng phải nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vững vàng, tin tưởng.

Muốn hoàn thành nhiệm vụ, người làm công tác tuyên giáo phải nhanh nhạy dự báo, nắm bắt đầy đủ các nguồn thông tin, tỉnh táo xử lý thông tin, đủ tầm để định hướng thông tin. Trước vô vàn các hướng thông tin, các loại thông tin rất khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, cán bộ, đảng viên, nhân dân rất cần biết đâu là thông tin đúng, tin cậy, đâu là thông tin sai, thông tin giả cần cảnh giác. Trách nhiệm của người làm tuyên giáo là phải giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đúng bản chất các vấn đề, các sự kiện quan tâm bằng các thông tin chuẩn xác, đầy sức thuyết phục. Như vậy, kiên định, vững vàng thôi chưa đủ, phải thiết kế và làm chủ các phương pháp thông tin, các phương tiện thông tin mới nổi, tập hợp nhanh nhất các nguồn thông tin, xử lý và cung cấp kịp thời thông tin định hướng tới công chúng. Bí quyết thành công là ở đó, cái mới của tuyên giáo là ở đó. Cán bộ tuyên giáo trong thời đại bùng nổ thông tin không chỉ cần vững vàng, kiên định về lập trường tư tưởng, mà phải đi nhanh và hiện đại.

TUYÊN GIÁO HÀNH ĐỘNG

Ở trong nước, cùng với sự phát triển ngày càng sâu kinh tế thị trường định hướng XHCN, cùng với hội nhập ngày càng trực tiếp vào kinh tế thế giới, bên cạnh những yếu tố tích cực, đã, đang và sẽ xuất hiện một xu thế khách quan là sự phân hóa về thu nhập, tiến tới sự phân hóa về lợi ích và sự phân hóa về xã hội. Nếu chúng ta không có những giải pháp thật sự khoa học để điều tiết hiệu quả, sẽ dẫn đến sự hình thành các nhóm xã hội khác nhau. Mà sự hình thành các nhóm lợi ích khác nhau, các nhóm xã hội khác nhau chính là tiền đề để hình thành các khuynh hướng, các xu thế tư tưởng khác nhau. Đây là một thách thức rất lớn đối với vấn đề củng cố khối đại đoàn kết, sự đồng thuận xã hội. Công tác tư tưởng phải nhận lãnh trách nhiệm đi tiên phong, góp phần giải quyết vấn đề này.

Nếu chúng ta không có những giải pháp thật sự khoa học để điều tiết hiệu quả, sẽ dẫn đến sự hình thành các nhóm xã hội khác nhau. Mà sự hình thành các nhóm lợi ích khác nhau, các nhóm xã hội khác nhau chính là tiền đề để hình thành các khuynh hướng, các xu thế tư tưởng khác nhau. Đây là một thách thức rất lớn đối với vấn đề củng cố khối đại đoàn kết, sự đồng thuận xã hội.

Bên cạnh những tác động mang tính chất truyền thống như thông tin nhiễu, thông tin trái chiều..., những tác động tiêu cực tới tâm trạng, tư tưởng của xã hội, cán bộ, Đảng viên và nhân dân xuất phát từ chính thực tiễn của đời sống, đặc biệt trên một số lĩnh vực như: giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai; ô nhiễm môi trường; khai thác tài nguyên, an toàn thực phẩm, điều kiện học tập, khám, chữa bệnh... Giải quyết những công việc cụ thể không mang lại lợi ích cho người dân, hoặc chưa rõ lợi ích cho người dân sẽ dẫn tới nảy sinh tư tưởng và bức xúc.

Để đáp ứng được những đòi hỏi rất mới đó, công tác tư tưởng nhất thiết phải gắn bó chặt chẽ với hiện thực đời sống, lấy thực tiễn là cái gốc. Đồng thời cán bộ tư tưởng phải tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề đang bức xúc. Công tác tư tưởng nếu thoát ly khỏi hoạt động thực tiễn thì hiệu quả sẽ rất thấp, bởi vì làm tư tưởng bây giờ không phải làm ở hội nghị mà là ở đời sống thực tiễn hàng ngày. Những hội nghị vẫn là cần thiết nhưng chưa đủ. Công tác tư tưởng phải đi vào đời sống và không dừng lại ở việc bám sát thực tiễn, mà phải chủ động tham gia vào quá trình giải quyết các mâu thuẫn phát sinh. Kinh tế tăng trưởng; nhà ở cho công nhân được xây dựng; thu nhập được cải thiện; sức khỏe được chăm lo; học hành của con cái được quan tâm; môi trường và thực phẩm được an toàn... những cái đó có tác dụng làm công tác tư tưởng nhiều hơn những hội nghị bàn về công tác tư tưởng. Chính vì vậy, người làm công tác tư tưởng không thể đứng ngoài cuộc, phải tham gia trực tiếp vào thực tiễn, biến tư tưởng thành một mắt xích, một khâu quan trọng trong cả một quy trình vận động kinh tế - xã hội của đất nước.

Sau Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về “Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”, ban tuyên giáo các cấp đã triển khai ký quy chế phối hợp công tác với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp và cử cán bộ tham gia vào việc triển khai các chương trình, các dự án. Công tác tư tưởng không thể đi sau mà phải đi trước, đi cùng với công tác tổ chức hoạt động thực tiễn, nhằm: một là, làm tốt công tác tư tưởng; hai là, từ đó phát hiện những vấn đề cần phải sơ kết, tổng kết, cần phải bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện chủ trương, chính sách cho phù hợp với thực tế. Hơn 10 năm triển khai Quyết định 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư khoá X về “Ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân. Mối quan hệ giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

NHỮNG KINH NGHIỆM THIẾT THỰC

Chúng ta đã đúc kết những bài học quý báu nhân các dịp tổng kết hoặc kỷ niệm Ngày truyền thống ngành. Nhiều việc đã làm được, làm tốt, làm hay, nhưng cũng còn không ít việc chưa làm được hoặc làm dở, làm kém. 90 năm truyền thống ngành, nhìn lại quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo, trong tình hình mới, có thể “gút” lại một số kinh nghiệm thiết thực.

Một là, thời hiện đại, đời sống đất nước, khu vực, quốc tế diễn biến rất mau lẹ, tiềm tàng những nhân tố khó lường, công tác tuyên giáo phải nhạy bén nắm bắt thông tin đa chiều, bám sát sự vận động của thực tiễn, đánh giá và dự báo đúng tình hình để làm tốt công tác tham mưu, định hướng tư tưởng.

Hai là, kinh tế thị trường đi vào chiều sâu, hội nhập quốc tế trong một thế giới phẳng ngày càng trực tiếp, sâu rộng... các nhân tố tác động đến tư tưởng, tình cảnh, tâm trạng con người và cộng đồng trở nên vô cùng đa dạng, phức tạp, từ nhiều chiều, đặc biệt là những va chạm, xung đột về lợi ích và sự bùng nổ tới mức hỗn độn các luồng, kênh, loại thông tin, nhất là thông tin trên Internet, mạng xã hội. Công tác tuyên giáo phải mở rộng diện phủ sóng, cập nhật thông tin, tỉnh táo và vững vàng, chủ động đi trước, đi cùng những biến thiên, các sự kiện và sự việc của đời sống. Thụ động, đi sau thực tiễn là bất lực và thất bại. Như trên đã nêu, tuyên giáo đổi mới phải là tuyên giáo nhập thế - cập nhật, hiện đại và hành động.

Ba là, muốn thành công, công tác tuyên giáo phải phát huy được đồng bộ sức mạnh của hệ thống chính trị, trước hết là sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy, sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; sự tham gia tự giác, sâu rộng của nhân dân. Chủ động thiết kế, thường xuyên duy trì, bồi đắp, phát huy hiệu quả quan hệ phối hợp rộng, bền, thực chất với các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tính tích cực chính trị - xã hội của nhân dân là gốc thắng lợi của công tác tuyên giáo.

Thời kỳ mới, yêu cầu mới. Cán bộ tuyên giáo phải đổi mới, phải tự vươn lên, vượt lên thành người cán bộ tuyên giáo hiện đại và hành động./.

GS. TS. Phùng Hữu Phú
Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng,
Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương,
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất