Thứ Hai, 15/4/2024

Đảng bộ Hà Nội xử lý kỷ luật 18 tổ chức đảng và 442 đảng viên

Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội.

Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội.

Sáng 2/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa 16, đã tổ chức hội nghị lần thứ 19, bàn nhiều vấn đề quan trọng; trong đó, có kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2019.

Theo đánh giá, trong sáu tháng đầu năm, công tác xây dựng đảng của thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội” gắn với Nghị quyết 15-NQ/TU về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội” của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Đến ngày 20/6, thành phố đã giải quyết và đưa khỏi danh sách 25 vụ việc trong tổng số 97 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi; tiếp tục đưa ba vụ việc vào danh sách, hiện nay còn 75 vụ việc. 15/77 tổ chức cơ sở Đảng đã củng cố xong, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nhất là ở những nơi có các vấn đề người dân bức xúc, các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sáu tháng đầu năm, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng và 442 đảng viên; đã xử lý kỷ luật Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Cùng đó, UBKT các cấp của thành phố đã giải quyết tố cáo đối với một tổ chức đảng và 29 đảng viên. Nội dung tố cáo chủ yếu về: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm, như: công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân ở một số cấp ủy cơ sở, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp, có nơi, có lúc chưa kịp thời. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn và trong các chi bộ doanh nghiệp còn hạn chế. Công tác quản lý đảng viên có nơi thiếu chặt chẽ, cá biệt để cán bộ vi phạm pháp luật phải xử lý.

Trên tinh thần đó, Thành ủy Hà Nội xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2019, trong đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định; chỉ đạo thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức bảo đảm nghiêm túc, minh bạch và đúng quy định…/.

Quốc Toản (nhandan.com.vn)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất