Chủ Nhật, 23/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Tư, 30/6/2021 9:20'(GMT+7)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt nêu rõ, Hội nghị hôm nay là việc cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 6/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025.

“Sau mỗi kỳ Đại hội của Đảng, việc tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội; xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội là yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Việc tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng phải đảm bảo nghiêm túc, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu sâu, thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, giúp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối” – Đồng chí Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt tin tưởng rằng, với quyết tâm của toàn Đảng bộ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế; các chỉ tiêu, nhiệm vụ sẽ được hoàn thành vượt mức, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Các điểm cầu của Hội nghị kết nối trực tuyến.

Các điểm cầu của Hội nghị kết nối trực tuyến.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt cũng chia sẻ, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng bộ Khối với đặc thù là Đảng bộ có số lượng đảng viên lớn, phân bố rộng khắp ở cả trong nước và nước ngoài, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối bằng hình thức trực tuyến được triển khai đến tận cơ sở một cách trực tiếp, hiệu quả, tiết kiệm… Đồng thời, đây cũng là tiền đề quan trọng để Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy một cách có hiệu quả hình thức học tập, hội họp trực tuyến.

Điểm cầu tại Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương.

Điểm cầu tại Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt, triển khai các nội dung: Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Lại Xuân Lâm quán triệt, triển khai các nội dung tại Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Lâm quán triệt, triển khai các nội dung tại Hội nghị.

PGS. TS Đặng Quang Định, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Bài viết thể hiện trí tuệ, tư duy khoa học, sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, một lần nữa khẳng định sự lựa chọn đúng đắn con đường phát triển của cách mạng Việt Nam; cổ vũ, động viên ý chí, tinh thần, khát vọng để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Thu Hằng
 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất