Thứ Hai, 24/6/2024

Đồng Nai quyết tâm phát triển toàn diện, cùng cả nước đi lên CNXH

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường. (Ảnh: Văn Việt/Vietnam+)

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường. (Ảnh: Văn Việt/Vietnam+)

Vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam,” có ý nghĩa rất quan trọng trong lý luận và thực tiễn, thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận trong nước và quốc tế.

Nhằm góp phần làm rõ thêm những luận điểm trong bài viết của Tổng Bí thư, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường.

- Xin ông cho biết những suy nghĩ của mình về bài viết của Tổng Bí thư vừa qua?

Ông Nguyễn Phú Cường: Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Bí thư đã có bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.”

Đây là bài viết có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, có tính khoa học và tính chiến đấu cao, giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, giới học giả và nhân dân tiến bộ trên thế giới hiểu rõ hơn về mục tiêu và con đường mà Đảng và nhân dân Việt Nam đang vững vàng tiến bước.

Đây cũng là một “vũ khí lý luận” thực sự có giá trị và sắc bén, góp phần đập tan những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng... nhằm gây hoang mang, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng, với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

- Ông có thể chia sẻ những kết quả phát triển nổi bật của tỉnh Đồng Nai, công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong thời gian qua?

Ông Nguyễn Phú Cường: Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã kịp thời triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả và toàn diện, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh trên nhiều lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng công nghiệp hàng năm đạt trên 9%. Các khu, cụm công nghiệp hoạt động hiệu quả, tỷ lệ lấp đầy cao.

Các ngành công nghiệp công nghệ cao được quan tâm phát triển. Trình độ công nghệ sản xuất ở các doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, cạnh tranh minh bạch, bình đẳng hơn, tạo điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp phát triển.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 của Đồng Nai xếp hạng 20, tăng 3 bậc so với năm 2019. Sản xuất công nghiệp luôn duy trì mức tăng trưởng ổn định, nâng cao khả năng cạnh tranh và đang chuyển dịch về cơ cấu theo đúng định hướng.

Việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đặc biệt chú trọng và đạt kết quả khá, hiệu quả sử dụng vốn được nâng lên.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trong 5 năm 2016-2020 đạt trên 450.000 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ có bước chuyển đáng kể, mở rộng về quy mô và đa dạng về hình thức, nhất là các loại hình dịch vụ vận tải, xuất nhập khẩu, viễn thông-công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động ngoại thương đạt kết quả khá, tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt trên 9,0%/năm.

Đối với lĩnh vực phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, Đồng Nai đã thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng đến phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản có nhiều chuyển biến tích cực; giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 1ha đất nông, lâm nghiệp và thủy sản đến nay đạt 228,8 triệu đồng/ha/năm.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 59,6 triệu đồng/người/năm, tăng 19,44 triệu đồng so với năm 2015.

Đồng Nai cũng là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019.

Hiện, toàn tỉnh có 51 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉnh đang triển khai các biện pháp thu hút đầu tư vào chế biến sâu nông sản gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh đã thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nông thôn không ngừng được nâng cao.

Xác định con người là trung tâm của chiến lược phát triển, là chủ thể của sự phát triển, trong thời gian qua, công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được tích cực thực hiện, nhất là đối với đối tượng người lao động, gia đình chính sách và hộ nghèo.

Tỉnh đã tập trung công tác giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 2,4% và tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn.

Công tác giảm nghèo được cả hệ thống chính trị tích cực thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh hiện nay, giảm còn 0,32%.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt được nhiều kết quả khá, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm mạnh; cơ sở vật chất các bệnh viện được cải thiện đáng kể; tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh đến nay là trên 2,4 triệu người, trong đó tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%.

Cơ cấu dân số chuyển biến tích cực, dân số trong độ tuổi lao động tăng, tuổi thọ bình quân đạt 74 tuổi.

- Xin ông cho biết những kết quả việc thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn Đồng Nai?

Ông Nguyễn Phú Cường: Với vị thế là tỉnh công nghiệp nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong 10 năm qua, kinh tế Đồng Nai đã có nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và không ngừng phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế-xã hội.

Kết quả là kinh tế Đồng Nai tiếp tục phát triển ở tất cả các lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) giai đoạn 2010-2015 duy trì ở mức 12% năm và giai đoạn 2016-2020 trung bình tăng 8,14%, nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước.

Quy mô GRDP tính theo giá hiện hành đến năm 2020, đạt gần 400 nghìn tỷ đồng (tương đương 17,2 tỷ USD), gấp 1,7 lần so với năm 2015. Mô hình tăng trưởng kinh tế có bước chuyển đổi theo xu hướng tăng sự đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng tỷ trọng GRDP ngành công nghiệp-xây dựng, ngành dịch vụ và giảm ngành nông lâm nghiệp, phù hợp thực tiễn của tỉnh.

GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 5.300 USD, gấp hơn 1,7 lần năm 2015. Cơ cấu lao động dịch chuyển mạnh mẽ từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ.

Các doanh nghiệp nhà nước được sắp xếp, cơ cấu lại, trọng tâm là cổ phần hóa. Kinh tế tập thể được quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, nhiều hợp tác xã mở rộng quy mô, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, phát triển liên doanh, liên kết gắn với thị trường.

Kinh tế trang trại phát triển nhanh theo hướng tổ chức sản xuất hàng hóa quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài (FDI) phát triển mạnh mẽ và đa dạng.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 41.322 doanh nghiệp trong nước, với tổng số vốn đăng ký trên 340.000 tỷ đồng; tổng số dự án FDI còn hiệu lực là 1.520 dự án, với tổng vốn đăng ký 30,76 tỷ USD, với công nghệ hiện đại, sản xuất sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng cao, thuộc những ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh.

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp được quan tâm thực hiện, tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo được người dân và doanh nghiệp tích cực hưởng ứng.

- Cùng với những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Đồng Nai đã đạt được những kết quả nổi bật gì trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của tỉnh?

Ông Nguyễn Phú Cường: Thời gian qua, cùng với cả nước, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và đạt nhiều kết quả quan trọng:

Công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng. Nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên các lĩnh vực được cụ thể hóa, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực. Bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng được coi trọng và tăng cường; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được quan tâm chỉ đạo; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bước đầu có chuyển biến tích cực.

Công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng được chú trọng và tiếp tục được đổi mới, góp phần tạo sự đoàn kết nhất trí trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, đạt kết quả quan trọng. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được đổi mới, sắp xếp tinh gọn hơn gắn với tinh giản biên chế.

Công tác cán bộ được quan tâm, công tác phát triển Đảng được chú trọng, đến nay tỷ lệ ấp (khu phố) có chi bộ đạt 100% và tỷ lệ ấp (khu phố) có chi ủy đạt trên 96%; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng đạt từ 90% trở lên.

Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị-xã hội trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quan tâm. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 80% và tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%.

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và các quy định của Đảng về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai đồng bộ đạt nhiều kết quả tích cực.

Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, điển hình, tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, có sức lan tỏa trong Đảng và xã hội.

Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Quan tâm công tác tự kiểm tra của các cấp ủy cấp dưới, tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề gắn với kiểm tra, giám sát trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị đã góp phần giảm tỷ lệ tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật; tổ chức Đảng vi phạm giảm 20%, đảng viên vi phạm bình quân hàng năm giảm 0,8%/năm.

- Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường, nhất là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, xin ông cho biết những nhận định của tỉnh về thời cơ, thách thức, mục tiêu, định hướng và giải pháp trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Phú Cường: Trong những năm tới, tình hình thế giới sẽ biến đổi rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhưng hòa bình, hợp tác, liên kết và phát triển vẫn là xu thế lớn.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh, tác động sâu rộng; biến đổi khí hậu toàn cầu diễn ra nhanh, trực tiếp và gay gắt hơn; tình hình dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm, đặc biệt là tác động của dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng sâu sắc đối với lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại toàn cầu...

Từ đó, đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi cần có các biện pháp, giải pháp thích hợp để chủ động ứng phó trong thời gian tới.

Kinh tế trong nước dự báo sẽ giữ nhịp độ tăng trưởng khá bởi những thành tựu đạt được trong 35 năm đổi mới. Song, vẫn còn không ít những khó khăn đan xen khi chính sách bảo hộ thương mại của các quốc gia ngày càng gia tăng và sự tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, Việt Nam-Nhật Bản, Việt Nam-Hàn Quốc)... nên tính cạnh tranh ngày càng diễn ra gay gắt hơn, đặc biệt là những tác động tiêu cực của dịch COVID-19.

Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá chế độ ta.

Đối với Đồng Nai, những kết quả đạt được về phát triển kinh tế-xã hội trong các năm qua là điều kiện hết sức quan trọng, việc tập trung xây dựng các dự án quan trọng cấp quốc gia như Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án giao thông liên kết vùng đang triển khai trên địa bàn sẽ tạo động lực, cơ hội thúc đẩy phát triển và chuyển đổi cơ cấu kinh tế-xã hội của tỉnh.

Song, Đồng Nai cũng đang đối mặt với những thách thức, đó là tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh, gây sức ép lớn về yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng, áp lực dân số, việc làm, nhà ở, dịch vụ y tế, giáo dục, ô nhiễm môi trường; tình trạng chất lượng nguồn nhân lực thấp...; những diễn biến phức tạp, khó lường về thời tiết, thiên tai do biến đổi khí hậu.

Là địa phương có vị trí quan trọng về quốc phòng-an ninh, các thế lực thù địch luôn coi Đồng Nai là một trong những địa bàn trọng điểm tập trung chống phá, nếu không được giải quyết triệt để sẽ là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định xã hội và ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh.

Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025) đã xác định mục tiêu tổng quát của Đồng Nai là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí và khát vọng phát triển; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tích cực, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị-xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh; xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội; là trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, cảng nước sâu, cửa ngõ giao thương quốc tế; một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển.

Đồng thời, Đảng bộ tỉnh đã xác định các lĩnh vực đột phá trong 5 năm tới là, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội các cấp.

Tỉnh huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn và giao thông kết nối với vùng.

Đồng Nai tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; công nghiệp chế biến sâu nông sản và các dịch vụ nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; phát triển thương mại, dịch vụ tổng hợp hiện đại mà tỉnh có lợi thế, trọng tâm là dịch vụ du lịch, dịch vụ logistics.

Trong bối cảnh tình hình mới có nhiều thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Đồng Nai với quyết tâm chính trị cao nhất, tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy những thành tựu đã đạt được trong các năm qua, khắc phục những khó khăn, trở ngại, quyết tâm xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện, góp phần cùng cả nước vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội - con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

- Trân trọng cảm ơn ông./.

Nguyễn Văn Việt (Vietnam+)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất