Thứ Bảy, 13/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 21/10/2022 20:50'(GMT+7)

Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương: Nhiều bài viết chính luận hay về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Nguyễn Văn Thể trao giải Nhất cho các tác giả

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Nguyễn Văn Thể trao giải Nhất cho các tác giả

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ có vai trò, vị trí quan trọng, bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý vĩ mô. Trong những năm qua, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc luôn là đơn vị đi đầu, thường xuyên sát sao quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương giải pháp cụ thể, có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tại buổi lễ, chúc mừng các tập thể tiêu biểu và các đồng chí đạt giải Cuộc thi, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa vui mừng ghi nhận và đánh giá cao vai trò chủ động, phương thức triển khai khoa học, hợp lý của Ban Tổ chức cuộc thi, sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các đảng bộ trực thuộc.

“Tôi ấn tượng với 1.108 bài dự thi đều có chất lượng, chứa đựng tình cảm sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ, thể hiện mong muốn tham mưu, đóng góp cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, xây dựng Đảng, đặc biệt là 32 tác phẩm đạt giải ở hai thể loại Tạp chí và Báo được lựa chọn để trao giải thưởng hôm nay. Kết quả cuộc thi là sự ghi nhận, khẳng định những nỗ lực không ngừng nghỉ của các tập thể, cá nhân đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn giữ vai trò chủ động, tiên phong và tích cực tham gia công tác quan trọng, mang nhiều ý nghĩa này” - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên. Trong thời gian tới, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước, thực hiện thủ đoạn “mưa dầm thấm lâu”,xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tìm cách xóa bỏ nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”;hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước;xuyên tạc lịch sử,bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an; đặc biệt, chúng tập trung khai thác và thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực tế và diễn biến đó đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên, nhanh chóng tổng kết đúc rút kinh nghiệm, đề cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý, đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối Cơ quan Trung ương là tập thể có những ưu thế riêng biệt, rất đáng quý, đó là thế mạnh về năng lực tri thức và nhân tố con người. Đây chính là nguồn lực hết sức quý giá, rất cần được phát huy và nhân lên, cụ thể hóa trong các hoạt động mang tính xung kích, tiên phong nhưng lâu dài, bền vững tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cần đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Có hình thức, giải pháp tận dụng, phát huy ưu thế của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tham gia nghiên cứu, tham mưu bổ sung các vấn đề lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giải pháp xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, các vấn đề chiến lược phát triển đất nước. Triển khai thường xuyên, có hiệu quả hơn nữa việc nêu gương người tốt, việc tốt trong Đảng bộ; lấy kết quả công việc làm thước đo quan trọng đánh giá sự tham gia của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các cấp ủy tiếp tục thường xuyên quán triệt đầy đủ, sâu sắc đến cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp nội dung các quy định và hướng dẫn của Trung ương. Chủ động cung cấp và định hướng thông tin để tạo sự thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả với những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Duy trì và thực hiện tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong Đảng bộ Khối, chủ động trong mọi tình huống, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Nâng cao chất lượng các tuyến bài viết chính luận, hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng phục vụ trực tiếp công tác của các cơ quan Trung ương trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Hội nghị Trung ương khóa XIII, bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các tác giả đạt giải Nhì của Cuộc thi.

Các tác giả đạt giải Nhì của Cuộc thi.

Trên cơ sở thành công của Cuộc thi lần này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm nghiên cứu triển khai Cuộc thi trong những năm tiếp theo với hình thức ngày càng sáng tạo, rộng khắp và lan tỏa. Tiếp tục nghiên cứu triển khai các giải pháp phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Sau khi phát động, Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương công tác trong nước và ngoài nước.

Các tác giả đạt giải Ba của Cuộc thi.

Các tác giả đạt giải Ba của Cuộc thi.

Tính đến ngày 30/6/2022, thời điểm kết thúc nộp bài, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Đảng ủy Khối đã nhận được 1.108 bài của 41/61 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối gửi tham dự Cuộc thi. Nhiều đảng bộ đã phát động, tổ chức Cuộc thi sáng tạo, hiệu quả thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động gửi bài tham gia Cuộc thi; đồng thời tổ chức thu nhận, thẩm định, đánh giá các bài viết theo Thể lệ Cuộc thi, tiêu biểu như: Đảng bộ Bộ Ngoại giao (236 bài), Đảng bộ Bộ Tài chính (131 bài), Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (96 bài), Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (89 bài), Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước (86 bài). Đặc biệt, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã phát động sâu rộng Cuộc thi tới các tổ chức đảng ở trong nước và ngoài nước; đối tượng tham gia dự thi đông đảo, gồm cán bộ, công chức của Bộ Ngoại giao, cán bộ cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia, trí thức, lưu học sinh, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam ở nước ngoài.

Trong đó có 5 bài viết tham dự Cuộc thi của các đồng chí là đại sứ: (1) Đồng chí Lê Bá Vinh, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Triều Tiên; (2) Đồng chí Lương Quốc Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nigeria; (3) Đồng chí Phạm Thị Kim Hoa, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Brazil; (4) Đồng chí Đặng Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Maroc; (5) Đồng chí Lê Hồng Lam, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bangladesh. Nhiều bài viết chất lượng cao, tiêu biểu.

Các tác giả đạt giải Khuyến khích của Cuộc thi.

Các tác giả đạt giải Khuyến khích của Cuộc thi.

Hội đồng Giám khảo Cuộc thi đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm; tổ chức chấm thi vòng Sơ khảo và vòng Chung khảo, lựa chọn 396 bài có chất lượng tốt nhất để gửi tham dự Cuộc thi cấp Trung ương. Kết quả chấm thi được Hội đồng thống nhất cao và tổng hợp báo cáo, đề xuất với Ban Tổ chức Cuộc thi xét trao 32 giải cho các tác phẩm, bao gồm 2 thể loại là Tạp chí và Báo, mỗi thể loại có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Bằng khen cho 15 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối có thành tích tổ chức tốt Cuộc thi.

Các đơn vị có thành tích tốt trong tổ chức Cuộc thi.

Các đơn vị có thành tích tốt trong tổ chức Cuộc thi.

 Giải thưởng đối với thể loại Tạp chí:

1 Giải Nhất:

Nhóm tác giả Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thị Mai Anh, Đinh Thị Hương Giang (Tạp chí Cộng sản) với tác phẩm “Về một số giá trị của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và luận chiến bảo vệ chủ nghĩa xã hội qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” .

2 Giải Nhì:

- Tác giả Đỗ Lan Hiền, Viện trưởng Viện Tôn giáo và tín ngưỡng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với tác phẩm “Người Cộng sản làm cách mạng không phải để phá bỏ tôn giáo”.

- Tác giả Trần Chí Trung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược và ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Nguyễn Đức Phúc, Vụ Thi đua Khen thưởng và Truyền thông Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) với tác phẩm “Bảo vệ và phát huy nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực đối ngoại”.

3 Giải Ba:

- Tác giả Huỳnh Thanh Mộng với tác phẩm “Bài học “lấy dân làm gốc” và những yêu cầu cơ bản trong đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch”.

- Nhóm tác giả Trần Kim Oanh, Trịnh Thị Thu Phương, Ban Thư ký - Biên tập Tạp chí Ngân hàng với tác phẩm Báo chí với cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Tác giả Đào Thị Kim Biên, Khoa Chính trị học, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam với tác phẩm “Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam”.

Giải thưởng đối với thể loại báo:

1 Giải Nhất: 

Tác giả Đào Thị Cảnh, Phóng viên Ban Công tác Hội đồng Nhân dân, Báo Đại biểu Nhân dân với tác phẩm “Không để khiếu nại, tố cáo trở thành “mảnh đất màu mỡ” của thế lực thù địch”

2 Giải Nhì:

- Nhóm tác giả Đặng Hồ Phương, Trần Thanh Bình, Trần Phương Hà, Hà Thị Phương Oanh, Ban biên tập tin Thế giới Thông tấn xã Việt Nam với tác phẩm “Sự thật khách quan là câu trả lời đanh thép”.     

- Tác giả Nguyễn Hải Đăng, Báo Nhân dân với tác phẩm “Nhận diện, phân biệt thế lực thù địch với cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí trong công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng”.

3 Giải Ba

- Tác giả Bùi Thiên Dương, Bộ Giáo dục và Đào tạo với tác phẩm “Nhận diện, đấu tranh với thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc về giáo dục và đào tạo của Việt Nam”.

- Tác giả Cù Tất Dũng, Vụ 5 Ban Nội chính Trung ương với tác phẩm “Lấp khoảng trống, không để sự thật bị xuyên tạc”. 

- Tác giả Ngô Đức Nghĩa, Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam với tác phẩm “Miền chiến sự thứ năm và công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng”  

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất