Thứ Sáu, 19/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 3/8/2023 17:8'(GMT+7)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên

Các đại biểu tham quan và nghe giới thiệu về một số nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao, của Viện Khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Các đại biểu tham quan và nghe giới thiệu về một số nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao, của Viện Khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh, trong thời điểm hiện nay, các thế lực phản động tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng nước ta, nhất là chúng khai thác triệt để thành tựu của khoa học công nghệ, đặc biệt là internet và mạng xã hội… vai trò của đội ngũ báo cáo viên càng trở nên quan trọng; góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên và cán bộ làm công tác tuyên giáo trong Đảng bộ tập trung triển khai tốt một số nội dung. Theo đó, tham mưu cấp ủy triển khai phù hợp với đặc thù của từng đảng bộ, thống nhất quan điểm, mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên, trong đó lực lượng báo cáo viên là nòng cốt; thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên; định kỳ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp hoạt động; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế hoạt động báo cáo viên; duy trì và nâng cao chất lượng hội nghị báo cáo viên; trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên truyền miệng giữa các đảng ủy trực thuộc và đội ngũ báo cáo viên.

Đồng chí Lại Xuân Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Công tác tuyên truyền kết hợp trao đổi, đối thoại, vừa truyền tải trực tiếp thông tin cần thiết, vừa nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tối đa ưu thế của mạng xã hội để hỗ trợ truyền tải thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên.

Công tác tuyên truyền miệng cần được gắn kết hoạt động đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đây là môi trường, phương tiện hiện nay các thế lực thù địch đang khai thác triệt để nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Ban Tuyên giáo cấp ủy cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động thường xuyên của lực lượng báo cáo viên; thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; thường xuyên kiểm tra để kịp thời uốn nắn, định hướng công tác tuyên truyền. Hằng năm, tổ chức đánh giá, tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể...
Tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Định, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ cho biết, Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ gồm 45 tổ chức đảng trong đó có 10 đảng bộ cơ sở, 23 chi bộ đảng cơ sở và 12 chi bộ trực thuộc. Đảng ủy Bộ luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, tham mưu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị nghe 3 chuyên đề: Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo đến năm 2030, do đồng chí Hoàng Minh, Giám đốc Học viện Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trình bày; “Vai trò của công tác tuyên truyền miệng và kỹ năng tổ chức một buổi tuyên truyền miệng” do PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và “Vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do TS Lương Ngọc Vĩnh, Trưởng Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, truyền đạt.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị, cấp ủy các cấp và đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; kết quả phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2023; tuyên truyền các hoạt động đối ngoại nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam; triển khai thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TW, ngày 9/1/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; về kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV; và về Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Minh Chung định hướng công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Minh Chung định hướng công tác tuyên truyền ở Khối trong thời gian tới.

Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XIII, trọng tâm là Chương trình hành động của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Trước đó, các đại biểu tham quan và nghe giới thiệu về một số nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao, của Viện Khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Giao Tuyến

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất