Thứ Ba, 23/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 3/8/2023 14:6'(GMT+7)

Kịp thời cung cấp thông tin chính thống, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến kết luận Hội nghị.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến kết luận Hội nghị.

Theo Tỉnh ủy Bến Tre, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, cấp ủy, các ngành, địa phương, đơn vị đã quán triệt nghiêm túc, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bước đầu, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Việc thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 các cấp và tương đương, tổ giúp việc, nhóm chuyên gia, cộng tác viên được thực hiện kịp thời, đảm bảo số lượng, cơ cấu theo hướng dẫn của Trung ương. Công tác tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch được cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện.

Đến nay, tỉnh đã thành lập 182 trang fanpage của Ban Tuyên giáo, Đoàn Thanh niên các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cùng với trang facebook, fanpage của hệ thống Công an từ tỉnh đến cơ sở kịp thời cung cấp thông tin chính thống, lan tỏa thông tin tích cực và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong cán bộ, đảng viên, nhân dân...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW thời gian tới. Nhiều đại biểu đề nghị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đặc biệt là Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 35 các cấp đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Các cấp, ngành tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch nhằm kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, mang tính sống còn của Đảng. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí, hành động trong nội bộ và sự đồng thuận trong nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận chính trị hiện nay. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là Luật An ninh mạng, nguyên tắc ứng xử trên môi trường mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cấp ủy, người đứng đầu tổ chức Đảng các cơ quan, đơn vị thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên để có biện pháp giải quyết kịp thời; tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Internet...

Dịp này, 6 tập thể và 9 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Tin, ảnh: Công Trí (TTXVN)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất