Thứ Bảy, 15/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 25/7/2023 11:0'(GMT+7)

Huyện ủy Dương Minh Châu triển khai hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Huyện uỷ Dương Minh Châu  khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại ội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Huyện uỷ Dương Minh Châu khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại ội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, trong 6 tháng qua Ban Tuyên giáo huyện ủy đã tham mưu thường trực huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và tuyên truyền các sự kiện lịch sử quan trọng, các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm gắn với thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023; kịp thời định hướng, hướng dẫn và cung cấp tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan thông tin, tuyên truyền, các chi, đảng bộ cơ sở, phục vụ cho tuyên truyền, sinh hoạt trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Song song đó, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thường xuyên định hướng tuyên truyền qua nhiều kênh thông tin, đa dạng hoá hình thức, đặc biệt là phát huy mạnh mẽ hiệu quả tuyên truyền trên các diễn đàn mạng xã hội của huyện và cơ sở. Trong 6 tháng, trên các diễn đàn (huyện và cơ sở) đã thực hiện đăng tải trên 3.000 tin, bài, với hơn 11.000 lượt tương tác, góp phần rất hiệu quả trong việc thông tin nhanh, phủ xanh thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch.

Thực hiện theo định hướng của tỉnh, ngoài các Hội nghị thông tin thời sự thực hiện theo quy định, trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Dương Minh Châu đã tham mưu cấp uỷ mở 2 Hội nghị chuyên đề thông tin thời sự: về “Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc” và “Tình hình Biển Đông và kết quả công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo thời gian gần đây”. Với thành phần đại biểu tham dự Hội nghị được mở rộng (các tổ chức đảng trực thuộc cơ sở, các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng ở cơ sở, đoàn viên, hội viên, dân tộc, tôn giáo và đại diện Nhân dân trên địa bàn huyện) đã góp phần cung cấp thông tin chính thống, hết sức bổ ích, lan toả thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận kịp thời đối với những vấn đề cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm.
Đồng chí Huỳnh Thị Ái Lê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Dương Minh Châu phát biểu tham luận tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh

Đồng chí Huỳnh Thị Ái Lê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Dương Minh Châu phát biểu tham luận tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh


LAN TỎA GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Điểm nổi bật trong công tác chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trên địa bàn là tăng cường tuyên truyền, giới thiệu gương người tốt việc tốt, gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mô hình mới, cách làm hay trên địa bàn (có đưa vào tiêu chuẩn thi đua công tác tuyên giáo cơ sở).

Với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, đã có gần 100 gương tập thể, cá nhân điển hình và mô hình mới, cách làm hay từ huyện đến cơ sở được giới thiệu thông qua mạng xã hội, qua báo, đài, qua các hội nghị, tạo sự lan toả mạnh mẽ trong Đảng và xã hội, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực ở địa phương.

TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Dương Minh Châu đã xây dựng giải pháp “Nâng cao chất lượng tham mưu cấp uỷ chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyên truyền cổ động trực quan, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực tuyên truyền, văn hoá văn nghệ trên địa bàn huyện” nhằm đẩy mạnh vai trò tham mưu của ngành tuyên giáo đối với cấp uỷ trong công tác này, tiếp tục đề ra nhiều giải pháp hơn nữa trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền nói chung trên địa bàn huyện.

Trong đó, xác định mục tiêu cụ thể là nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của cấp uỷ, chính quyền địa phương bằng hình thức cổ động trực quan; tham mưu, kịp thời đề xuất, phối hợp với ngành chức năng sớm khắc phục những hạn chế trong công tác tuyên truyền cổ động trực quan. Nhất là, khi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW, ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin huyện tổ chức kiểm tra, khảo sát kiểm tra việc trang trí, khánh tiết trong hội trường của 140 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện ; phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ, băng rôn, pa nô khẩu hiệu tuyên truyền các sự kiện chính trị, chào mừng các ngày lễ, lớn trong 6 tháng đầu năm…

Ban Tuyên giáo huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ huyện ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, trọng tâm là nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với công tác tuyên truyền cổ động trực quan. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chủ động định hướng, thẩm định nội dung tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; thành lập Tổ công tác tư vấn, định hướng các nội dung, hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan cấp huyện, hướng dẫn thành lập Tổ tư vấn, định hướng cấp xã.

Phối hợp với Trung tâm chính trị huyện mở lớp chuyên đề về bồi dưỡng lý luận chính trị trong công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hướng dẫn các kỹ năng đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội (trong đó triển khai những điểm cần lưu ý trong việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc; tập huấn thiết kế Infographic phục vụ công tác tuyên truyền cổ động trực quan ở cơ sở) cho Thành viên, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 huyện; cộng tác viên dư luận xã hội huyện và cơ sở; giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm nhiệm Trung tâm Chính trị huyện; công chức văn hoá xã hội, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thể thao và học tập cộng đồng các xã, thị trấn (lớp tập huấn có 87 người tham dự). Sau khi kết thúc lớp chuyên đề có hơn 40 đơn vị, địa phương thực hiện thiết kế hơn 40 tác phẩm Infoghaphic về kết quả thi đua kỷ niệm 75 năm ngày Bác ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên truyền kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ được đăng tải tuyên truyền trên các trang Facebook cá nhân, đơn vị.

Tổ chức Cuộc thi thiết kế Infographic, với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn” nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện phát huy hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng, thiết kế các bảng Infographic để truyền tải thông tin, vừa thể hiện được hình ảnh, vừa thể hiện được nội dung ngắn gọn, rõ ràng bằng việc sử dụng kí hiệu, biểu tượng để mọi người dễ dàng tiếp cận. Các thông tin, hình ảnh được trình bày một cách khoa học và thẩm mỹ vừa thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, sẽ mang lại hiệu quả tuyên truyền cao. Đã có 168 tác phẩm tham gia dự thi. Theo kế hoạch, sau khi chấm giải và trao thưởng Cuộc thi, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ đăng tải, chỉ đạo các trang, nhóm trên địa bàn huyện tiếp tục đăng tải tuyên truyền hàng tuần trên các diễn đàn tuyên truyền trên mạng xã hội.

Trong thời gian tới ngành Tuyên giáo của huyện tiếp tục phát huy, kịp thời hướng dẫn việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương; định hướng, hướng dẫn cho các cơ quan khối văn hóa, tư tưởng; MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội; các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức triển khai đầy đủ, sâu rộng các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các lĩnh vực, kịp thời ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương...
Đảng bộ huyện Dương Minh Châu có 50 tổ chức cơ sở Đảng (14 đảng bộ và 36 chi bộ cơ sở; trong đó, có 146 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở), với 3.217 đảng viên, chiếm 2,63% so với dân số toàn huyện. 

Huỳnh Thị Ái Lê,

Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Dương Minh Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất