Chủ Nhật, 26/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 24/7/2023 10:5'(GMT+7)

Những điểm mới của công tác tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân. (Ảnh: Việt Phan)

Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân. (Ảnh: Việt Phan)

CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH

Một là, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ Thành phố đã tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Thành phố đến cấp xã, phường. Việc tổ chức triển khai, quán triệt bằng hình thức trên đã thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian và đạt hiệu quả trong công tác tuyên truyền, chuyển tải nội dung nhanh, chính xác, đầy đủ. Nhiều cán bộ địa phương phấn khởi khi được nghe trực tiếp các đồng chí báo cáo viên là lãnh đạo cao cấp, các đồng chí tham gia vào quá trình soạn thảo nghị quyết, chỉ thị, kết luận trực tiếp quán triệt với nội dung đi từ những vấn đề cơ bản, cốt lõi đến điểm mới, nhận thức mới. Từ đó, giúp các cấp ủy đảng có nhận thức đầy đủ, đồng bộ hơn để xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên dự học.

Việc sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Thành ủy được các cấp ủy trực thuộc Thành ủy, cấp ủy cơ sở nghiêm túc thực hiện, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành có chú ý đến điều kiện, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng lĩnh vực; đảm bảo tiến độ thời gian, rút được bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, xác định hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Từ đó, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả.

Các đơn vị cơ sở tiếp tục tổ chức sinh hoạt truyền thống, kể chuyện, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị anh hùng tiền bối; biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Tiếp tục tổ chức các hội thi, học tập, thảo luận, tọa đàm, nghiên cứu, khảo sát… bằng nhiều hình thức phong phú, liên hệ vận dụng sâu sắc, cụ thể tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua một số tác phẩm của Người vào tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu trên Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sử dụng sách điện tử “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường” làm tài liệu kể chuyện dưới cờ, tài liệu sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố, tài liệu phát thanh, tuyên truyền, dựng các video clip, tổ chức các hội thi... Từ đó, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội, tạo được những hiệu ứng lan tỏa tích cực, thu hút nhiều lượt quan tâm, theo dõi; hầu hết các đơn vị đã bước đầu chủ động, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI trong việc xây dựng, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh bằng những hình thức trực quan, sinh động, phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hai là, tập trung tham mưu Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người Thành phố mang tên Bác”.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tích cực, chủ động tham mưu hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Hướng dẫn Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức, Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy triển khai thực hiện các mô hình, giải pháp góp phần xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị như: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; tổ chức các hành trình về nguồn; tổ chức triển lãm hình ảnh, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác; biểu dương gương tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Xây dựng các chuyên mục giới thiệu gương “Người tốt, việc tốt”, các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo. Phát động tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức các hội thi, hội diễn, hoạt động triển lãm, trưng bày tủ sách, chương trình văn hóa, văn nghệ chủ đề học tập và làm theo Bác....

Ba là, công tác tuyên truyền - nghiên cứu dư luận xã hội tiếp tục được đổi mới hình thức, nội dung đa dạng và phong phú, phù hợp với từng loại đối tượng, từng địa bàn.

Công tác tuyên truyền được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp như: Tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống đến người dân trên các mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube...) với các nội dung tuyên truyền, các tin bài ngắn gọn, video clip, hình ảnh, Inforgraphic…; vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực trên các trang mạng cá nhân. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những hoạt động cụ thể, thiết thực, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan tỏa rộng; luôn bảo đảm sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và sự phối hợp đồng bộ trong thực hiện.

Công tác nghiên cứu dư luận xã hội đã được các địa phương, đơn vị chú trọng, tăng cường chủ động nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công tác tư tưởng trên địa bàn Thành phố. Việc tổ chức khảo sát dư luận nhằm tham mưu cho cấp ủy đang trở thành một phương pháp làm việc khoa học, thường xuyên của nhiều đơn vị, qua đó đã chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận và góp phần giải đáp thắc mắc, bức xúc của người dân. Công tác giao ban dư luận xã hội được tổ chức đều đặn từ quận, huyện, ban ngành tới cấp thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thực hiện 12 cuộc khảo sát nhanh qua mạng các nội dung phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố.

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên được chú trọng, bám sát định hướng hằng tháng của Ban Tuyên giáo Trung ương, các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và tình hình thực tiễn của thành phố được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, làm cơ sở để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chủ động xác định và xây dựng nội dung hoạt động cụ thể. Quan tâm xây dựng cơ sở dữ liệu, đề cương bài giảng phục vụ công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên thành phố, triển khai đăng ký và sử dụng phần mềm thông tin tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các đồng chí báo cáo viên cấp thành phố, quan tâm hỗ trợ cung cấp thông tin đa dạng, kịp thời, khai thác, phát huy hiệu quả nguồn thông tin từ các tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp, cung cấp tư liệu tham khảo cho đội ngũ báo cáo viên thành phố và cơ sở, nhất là các vấn đề thời sự quốc tế và đối ngoại.

Bốn là, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy tiếp tục được đẩy mạnh. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; tham gia kiểm tra, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 136/QĐ-TBATANM của Tiểu ban An toàn, An ninh mạng Thành phố.

Kết quả đấu tranh phản bác, ngăn chặn thông tin sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện gửi yêu cầu đến Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đề nghị xử lý, ngăn chặn các tài khoản mạng xã hội nước ngoài có dấu hiệu gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận.

Năm là, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo hằng năm. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã sớm ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá và chấm điểm thi đua công tác tuyên giáo, trên cơ sở nội dung chương trình công tác năm của Ban Tuyên giáo Thành ủy; triển khai lấy ý kiến góp ý của cơ sở để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, sát với điều kiện hoạt động ở cơ sở; đồng thời có điều chỉnh một số tiêu chí, nội dung hoạt động đảm bảo phù hợp trong giai đoạn thành phố tập trung công tác phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện phần mềm thu thập, quản lý, khai thác dữ liệu cán bộ ngành Tuyên giáo Thành phố, giúp cho Ban Tuyên giáo Thành ủy nắm bắt nhanh tình hình, chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo thành phố, từ đó góp phần phục vụ các yêu cầu về công tác tổ chức - cán bộ ngành tuyên giáo thành phố (đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển,... cán bộ).

Xây dựng và ban hành Quy định về chế độ thông tin, báo cáo ngành Tuyên giáo thành phố; cải tiến chế độ báo cáo thông qua việc xây dựng phần mềm thông tin - báo cáo dùng chung, giúp cho cơ sở thực hiện báo cáo kịp thời, nhanh chóng theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Từ đó, góp phần giảm áp lực cho cơ sở về mặt thời gian, công sức, chi phí phát hành văn bản báo cáo, hạn chế tình trạng trùng lặp số liệu báo cáo.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tham mưu lĩnh vực tuyên truyền với chuyên đề “Định hướng nội dung, đảm bảo tính chính trị trong việc thiết kế Infographic phục vụ công tác tuyên truyền” với gần 200 cán bộ tuyên giáo tham dự. Tại hội nghị, các đơn vị đã chia sẻ thêm cách làm hay, một số kinh nghiệm, giới thiệu phần mềm, phương pháp thiết kế trình bày sản phẩm tuyên truyền Inforaphic vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, kết hợp tính định hướng chính trị góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền.

BẢO ĐẢM TÍNH CHỦ ĐỘNG VÀ KỊP THỜI

Để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn thành phố, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tập trung nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, gắn việc tổ chức học tập, quán triệt với xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng tại cơ sở. Tham mưu nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của ban tuyên giáo các cấp, bảo đảm tính chủ động và kịp thời; chú trọng bảo đảm định hướng tư tưởng chính trị và đáp ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với đặc thù, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị và những vấn đề phát sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên giáo; chú trọng công tác hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, lực lượng thuộc “binh chủng” tuyên giáo.

Đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng -Văn hóa Thành ủy và đồng chí Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân. (Ảnh: Việt Phan)

Đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng -Văn hóa Thành ủy và đồng chí Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân. (Ảnh: Việt Phan)

Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan để trao đổi, tham mưu, xử lý các vấn đề nảy sinh liên quan công tác tuyên giáo. Đặc biệt quan tâm ứng dụng chuyển đổi số vào các khâu, quá trình của nghiệp vụ công tác tuyên giáo.

Thứ hai, tiếp tục triển khai sâu rộng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân Thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người Thành phố mang tên Bác”.

Thứ ba, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Thường xuyên củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, phát triển các loại hình tuyên truyền. Thực hiện thông tin và định hướng tuyên truyền kịp thời về thời sự, đặc biệt đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, nắm bắt diễn biến tư tưởng; chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng kịp thời chỉ đạo, định hướng tư tưởng, tuyên truyền và trực tiếp tham gia xử lý những vấn đề bức xúc, nhạy cảm nảy sinh trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân như đất đai, y tế, giáo dục, môi trường.../.

Một điểm mới trong công tác thi đua ngành Tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh là việc triển khai chấm điểm hoạt động tuyên giáo thông qua phần mềm; thông qua đó, có sự trao đổi thông tin kịp thời giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy và cơ sở (giải trình, minh họa số liệu hoạt động...) góp phần giúp cho việc đánh giá hoạt động của cơ sở trong năm đúng thực chất và kịp thời.

Trọng Nghĩa
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất