Thứ Năm, 20/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 6/7/2020 9:15'(GMT+7)

Điện Biên: Đổi mới phương thức điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Chà tuyên truyền, vận động hội viên bản Huổi Tó, xã Huổi Lèng thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Chà tuyên truyền, vận động hội viên bản Huổi Tó, xã Huổi Lèng thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới.

Triển khai nhiệm vụ theo hướng chủ động, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả

Hệ thống tuyên giáo các cấp đã từng bước đổi mới phương thức điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Từng bước đổi mới nội dung, hình thức giao ban công việc trong nội bộ cơ quan: giao ban tuần, tháng, quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết cơ quan. Nâng cao chất lượng, hiệu quả sự phối hợp giữa các cán bộ, công chức, giữa các cơ quan, đơn vị.

Ngành tuyên giáo Điện Biên đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản như: Đổi mới quy trình biên soạn tài liệu học tập nghị quyết; quy trình tổ chức, học tập quán triệt nghị quyết của Đảng theo hướng ngắn gọn, sát đối tượng, một hội nghị trực tuyến chung cho cán bộ nhiều cấp; đổi mới quy trình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các đề án, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng đa dạng, sinh động, phù hợp đối tượng, nội dung ngắn gọn, bám sát nhiệm vụ chính trị.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để ngày càng hấp dẫn, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, sâu sắc, có tính thực tiễn và khả năng vận dụng cao; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyên viên được quan tâm xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng thường xuyên hơn.

Để ứng phó với Đại dịch COVID-19, 6 tháng đầu năm 2020, ngành tuyên giáo tỉnh Điện Biên đã thay đổi phương thức điều hành, triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo bằng việc giảm các cuộc họp chưa thực sự cần thiết và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết công việc. Tăng cường tổ chức họp, làm việc trực tuyến để phòng, tránh dịch, giảm chi phí hành chính và duy trì hoạt động ổn định của các cơ quan, đơn vị trong thời gian giãn cách xã hội. Trong thời gian làm việc tại nhà, công việc của cán bộ, công chức ngành tuyên giáo vẫn trôi chảy, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch. Nhờ thay đổi phương thức điều hành, triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo, ứng dụng nền tảng công nghệ số mà hàng nghìn văn bản điện tử được gửi, nhận giữa các cơ quan tuyên giáo, giữa các cán bộ, công chức với các cá nhân, cơ quan hữu quan, giúp thay đổi phương thức làm việc, giảm thiểu văn bản giấy, tiết kiệm chi phí và thúc đẩy việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Tiếp tục chủ động đề xuất với cấp ủy giải pháp lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị

Nhờ sự đổi mới phương thức điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác, trong 6 tháng đầu năm, ngành Tuyên giáo Điện Biên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong viêc thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Ngành Tuyên giáo tỉnh Điện Biên đã chủ động, tăng cường trong nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đề xuất với cấp ủy giải pháp lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị. Tham mưu giúp cấp ủy tổ chức, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của tỉnh, của Trung ương đảm bảo yêu cầu kế hoạch, thời gian quy định, chất lượng, hiệu quả.

Tính đến 15/6/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên đã xây dựng tổng số 48 văn bản trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó có 1 Chỉ thị, 8 kế hoạch, 4 công văn; 12 Báo cáo theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy; 23 Báo cáo công tác báo chí hàng tuần, tăng 2 văn bản so với cùng kỳ năm 2019.

Đã biên soạn, biên tập 6 số Thông tin tổng hợp, 6 Thông tin chuyên đề, phát hành 3.030 cuốn Sổ tay Sinh hoạt chi bộ/tháng.

Thẩm định, tham gia ý kiến vào 33 văn bản, đề án liên quan đến công tác tuyên giáo do các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị đề nghị.

6 tháng đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW kịp thời, hiệu quả theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương. Hệ thống Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy tiếp tục đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn đời sống chính trị, xã hội với nhiều hình thức sinh động, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hệ thống tuyên giáo trong toàn tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp ủy các cấp; bám sát Kế hoạch số 369-KH/BTGTW ngày 18/2/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra đại hội các cấp. Đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo các cấp tham gia tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết và tổ giúp việc đại hội; tham gia đoàn công tác của Ban thường vụ chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội tại các đảng bộ trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành 2 Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó đã góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ.

Các đảng bộ trực thuộc tỉnh Điện Biên đã lựa chọn 25/617 chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở chỉ đạo đại hội điểm, gồm 11 chi bộ cơ sở và 14 đảng bộ cơ sở. Đến ngày 15/5/2020 đã có 25/25 chi, đảng bộ cơ sở tiến hành xong đại hội điểm. Đến ngày 25/5/2020, toàn tỉnh có 265/617 chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội, đạt tỷ lệ 42,95%. 

Ngành Tuyên giáo của tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền về đại hội gắn với tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Tập trung tuyên truyền kết quả tổ chức đại hội điểm ; tăng cường các hoạt động cổ động bằng các hình thức trang trí các cụm pano, đường hoa, đường điện chiếu sáng, điện trang trí… Qua đó đã tạo khí thế vui tươi, thi đua sôi nổi, tin tưởng, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác đại hội đảng các cấp nhất là ở những địa bàn đơn vị nổi cộm, phức tạp về an ninh trật tự, tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ.

Trong thời gian từ nay đến cuối năm 2020, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Ban tuyên giáo các cấp ở Điện Biên cần nắm vững tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Tuyên giáo Trung ương, của tỉnh. Các cấp ủy đảng kết nối chặt chẽ trong toàn hệ thống tuyên giáo và với các lực lượng xã hội; chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo ở các cấp, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức, kỹ năng đội ngũ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Từ đó, chủ động tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo. Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường chỉ đạo, định hướng báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ,… nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2020. Chủ động ứng phó có hiệu quả với những vấn đề “nóng”, định hướng tốt dư luận xã hội, góp phần thống nhất tư tưởng chỉ đạo trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân. Tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất