Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Bảy, 27/6/2020 9:17'(GMT+7)

Lào Cai: đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Để bảo đảm công tác tuyên truyền, khánh tiết được thực hiện đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 245-KH/TU ngày 19/7/2019 và Kế hoạch số 280-KH/TU ngày 14/01/2020 của Tỉnh ủy về tuyên truyền, trang trí khánh tiết đại hội. Kế hoạch xác định rõ lộ trình 4 đợt tuyên truyền từ đại hội đảng bộ cơ sở đến Đại hội XIII của mwuh trong đó nêu rõ về hình thức, nội dung, kinh phí tuyên truyền cũng như vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong từng đợt thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, khánh tiết. Căn cứ chỉ đạo và kế hoạch của Tỉnh ủy, các sở, ngành, đơn vị, địa phương, nhất là các cơ quan trong Tiểu ban Tuyên truyền – Khánh tiết đã ban hành các văn bản cụ thể hóa để triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan thường trực tiểu ban tuyên truyền-khánh tiết) cũng đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí. Bên cạnh đó các nội dung chi tiết về nghi lễ đại hội, trang trí khánh tiết cũng kịp thời được hướng dẫn, triển khai, rút kinh nghiệm thực hiện trong toàn tỉnh.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và định hướng tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Việc tuyên truyền thông qua các ấn phẩm báo chí, phát thanh truyền hình, cổng thông tin điện tử, cổ động trực quan được triển khai thực hiện thường xuyên.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV4) xây dựng kịch bản, chuẩn bị tư liệu sản xuất bộ phim tài liệu “Khát vọng Lào Cai” có phụ đề Tiếng Anh. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã sản xuất và phát sóng 20 chuyên mục phát thanh, 20 chuyên mục truyền hình “Về đích sớm mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV” bắt đầu từ tháng 8 năm 2019.

Từ ngày 1/3/2020 Báo Lào Cai mở chuyên mục “Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025” trên các ấn phẩm Báo Lào Cai thường kỳ và báo dành cho đồng bào dân tộc thiểu số; báo điện tử mở chuyên mục “Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025”. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố đã sản xuất và phát sóng hàng nghìn tin, phóng sự về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo, thực hiện in ấn, căng treo trên 600 băng-rôn, gần 2.000 phướn và cờ đuôi nheo, 64 pa-nô trong đó có 9 pa-nô tấm lớn, nổi bật là các đơn vị: Thành phố Lào Cai, Bát Xát, Si Ma Cai, Sa Pa, Bảo Thắng…

Công tác tuyên truyền thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ được thực hiện bảo đảm kế hoạch và yêu cầu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên phối hợp và hướng dẫn chuyên môn đối với các huyện, thị xã, thành phố về triển khai tuyên truyền, khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện trưng bày tranh cổ động tuyên truyền, 2 phim phóng sự, 5 phim truyện tuyên truyền, tập luyện 2 chương trình tuyên truyền lưu động, 1 tiểu phẩm mới, thực hiện 78 buổi tuyên truyền trên địa bàn 4 huyện và 7 đồn biên phòng phục vụ khoảng gần 1 vạn lượt người xem.

Hội Văn học Nghệ thuật đã ban hành thông báo và thể lệ chọn ảnh phục vụ trưng bày tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; xây dựng kế hoạch biên soạn, xuất bản ấn phẩm bảo đảm yêu cầu về nội dung và tiến độ. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức được trên 300 buổi biểu diễn thông tin lưu động, chiếu bóng lưu động, chương trình văn nghệ, thi đấu, giao lưu thể thao phục vụ Nhân dân trên địa bàn. Việc quản lý thông tin tuyên truyền trên không gian mạng, tuyên truyền trực quan được thực hiện thường xuyên, bảo đảm đúng quy định.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì chỉ đạo duy trì và hoạt động hiệu quả việc tuyên truyền đại hội đảng và các sự kiện thời sự chính trị thông qua Fanpage “Phan Si Păng điểm hẹn” với lượng tin, bài được cập nhập thường xuyên hằng ngày thu hút lượng tương tác, theo dõi của trên 4.000 tài khoản facebook. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện rà soát, tổng hợp, phân loại các trang thông tin điện tử, blog, diễn đàn, trang tin, fanpage để có biện pháp quản lý, đấu tranh ngăn chặn các nguồn thông tin xấu, độc. Việc theo dõi, tổng hợp thông tin viết về Lào Cai trên các báo/trang thông tin điện tử, mạng xã hội được thực hiện nề nếp hằng tuần.  

Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần làm nên thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở với 23/23 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy tổ chức xong đại hội điểm; 591/615 chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội (đạt 96,1%); 11/14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức xong đại hội cấp cơ sở; huyện Bát Xát hoàn thành tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp huyện (tính đến hết ngày 1/6/2020).

Bên cạnh đó công tác tuyên truyền cũng đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; góp phần tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Để tiếp tục góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, trọng tâm là đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2020), Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng, Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết bảo đảm kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Quán triệt và nâng cao trách nhiệm, sự chủ động của các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện; thường xuyên cập nhật, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về tuyên truyền, khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm trang trọng, đúng quy định và hướng dẫn, tạo khí thế, sự lan tỏa mạnh mẽ, phấn khởi, hướng về đại hội trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Các sở, ngành, đơn vị khẩn trương rà soát, ban hành hoặc điều chỉnh kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, khánh tiết bảo đảm kịp thời, không bỏ sót nhiệm vụ, sát thực tiễn, có tính khả thi cao. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra thực tế việc triển khai công tác tuyên truyền, khánh tiết trước, trong và sau đại hội tại các chi-đảng bộ cơ sở trực thuộc, hạn chế tối đa những sai sót trong quá trình thực hiện.

Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng tư tưởng; theo dõi, nắm bắt thông tin trên báo chí, không gian mạng; chủ động, kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện, định hướng dư luận; xử lý kịp thời các vấn đề nhạy cảm, những vụ việc nổi cộm, bức xúc trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận xã hội.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức cung cấp thông tin cho báo chí, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, chính xác và luôn ở thế chủ động. Đẩy mạnh việc theo dõi, giám sát thông tin nhằm chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý những thông tin sai lệch trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội đảng bộ các cấp.

Việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết không chỉ góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng mà còn tạo sự đồng thuận, niềm tin trong các tầng lớp Nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng để đưa các quyết sách của đại hội đảng bộ các cấp sớm đi vào cuộc sống./.

Đỗ Đức Liệu

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất