Thứ Năm, 23/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 17/8/2020 9:24'(GMT+7)

Điện Biên: Đổi mới phương thức triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo để thích ứng với dịch COVID-19

Để phòng dịch Covid-19, huyện Mường Nhé (Điện Biên) tiến hành khử trùng và kiểm tra tất cả các phương tiện, người ra vào

Để phòng dịch Covid-19, huyện Mường Nhé (Điện Biên) tiến hành khử trùng và kiểm tra tất cả các phương tiện, người ra vào

Trước hết, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên giảm các cuộc họp chưa thực sự cần thiết và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết công việc. Tăng cường tổ chức họp, làm việc trực tuyến để phòng, tránh dịch, giảm chi phí hành chính và duy trì hoạt động ổn định của các cơ quan, đơn vị trong thời gian giãn cách xã hội. Trong thời gian làm việc tại nhà, công việc của đảng viên, cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo vẫn trôi chảy, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch.

Nhờ thay đổi phương thức điều hành, triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo, ứng dụng nền tảng công nghệ số mà hàng nghìn văn bản điện tử được gửi, nhận giữa các cơ quan tuyên giáo, giữa các đảng viên, cán bộ, công chức với các cá nhân, cơ quan hữu quan, giúp thay đổi phương thức làm việc, giảm thiểu văn bản giấy, tiết kiệm chi phí và thúc đẩy việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Hệ thống tuyên giáo các cấp từng bước đổi mới phương thức điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Từng bước đổi mới nội dung, hình thức giao ban công việc trong nội bộ cơ quan: giao ban tuần, tháng, quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết cơ quan. Nâng cao chất lượng, hiệu quả sự phối hợp giữa các đảng viên, cán bộ, công chức, giữa các cơ quan, đơn vị.

Ngành Tuyên giáo Điện Biên từng bước đổi mới nội dung, phương thức thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản như: Đổi mới quy trình biên soạn tài liệu học tập nghị quyết; quy trình tổ chức, học tập quán triệt nghị quyết của Đảng theo hướng ngắn gọn, sát đối tượng, một hội nghị trực tuyến chung cho cán bộ nhiều cấp; đổi mới quy trình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các đề án, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng đa dạng, sinh động, phù hợp đối tượng, nội dung ngắn gọn, bám sát nhiệm vụ chính trị.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngành Tuyên giáo Tỉnh Điện Biên chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để ngày càng hấp dẫn, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, sâu sắc, có tính thực tiễn và khả năng vận dụng cao.

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên đã tiến hành sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, hợp lý về cơ cấu, nâng cao chất lượng. Việc đánh giá cán bộ ngày càng phản ánh đúng thực chất, năng lực, gắn với kết quả nhiệm vụ được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, có sự đổi mới, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, gắn với quy hoạch và theo chức danh. Chủ động bố trí, sắp xếp lại nhiệm vụ theo chức danh cán bộ quản lý các phòng chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực, sở trường của cán bộ. Rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, cụ thể hóa tiêu chí đề bạt, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp phòng; lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Tuyên giáo trong tình hình mới để sắp xếp, bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Hệ thống tuyên giáo các cấp đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức công tác để nâng cao chất lượng phân tích, tổng hợp, tham mưu, đề xuất đáp ứng yêu cầu công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Cán bộ tuyên giáo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp hiện đại trong xử lý công việc; chủ động chọn lọc, xử lý thông tin, bảo đảm nguồn thông tin chính thống, thông tin có định hướng. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ cho cán bộ công chức ngành tuyên giáo.

Hệ thống tuyên giáo các cấp, Trung tâm Chính trị cấp huyện tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ, công chức; phối hợp với Ban Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo tham mưu cấp ủy chuẩn bị phương án nhân sự làm công tác tuyên giáo trong nhiệm kỳ tới đảm bảo đúng quy định.

Hoạt động nghiên cứu khoa học được tăng cường. Ban tiếp tục nghiên cứu đề tài “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Điện Biên”. Đề tài nghiên cứu, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, tiếp tục xác định việc tạo đột phá về đổi mới phương thức hoạt động tuyên giáo ở tất cả các cấp, các khâu nhằm bảo đảm tính nhạy bén, thiết thực, hiệu quả của công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Bên cạnh việc tiếp tục đổi mới công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa ngành Tuyên giáo với các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Kế thừa, phát huy những kinh nghiệm tốt, cách làm sáng tạo trong thời gian vừa qua để đổi mới đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo; tạo động lực tinh thần để tỉnh hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Vân Khánh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất