Thứ Năm, 23/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 31/7/2020 21:2'(GMT+7)

Lâm Đồng: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Trao bằng khen của BTV Tỉnh uỷ cho các cá nhân có thành tích cống hiến trong công tác tuyên giáo của Đảng

Trao bằng khen của BTV Tỉnh uỷ cho các cá nhân có thành tích cống hiến trong công tác tuyên giáo của Đảng

Đến dự có các đồng chí: Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Hoài Bão - nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng; các đồng chí nguyên là Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban ngành; cán bộ ngành Tuyên giáo của tỉnh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo của tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của ngành Tuyên giáo trong những năm qua.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trần Văn Hiệp phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trần Văn Hiệp phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.

Phân tích bối cảnh công tác tuyên giáo của Ðảng trong năm 2020 và những năm tới đứng trước bối cảnh quốc tế và trong nước, trong tỉnh có nhiều khó khăn, thách thức và diễn biến phức tạp, khó lường, đồng chí Trần Văn Hiệp đề nghị, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo các cấp cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác Tuyên giáo thời gian qua và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu trước mắt sau đây:  

Một là, tập trung công tác truyền truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm tạo không khí phấn khởi, tin tưởng và cổ vũ, động viên các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI.

Hai là, đây là thời điểm chuyển giao giữa 02 nhiệm kỳ Đại hội; vì vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong cả nhiệm kỳ sắp tới, tôi đề nghị toàn ngành Tuyên giáo ngay sau Đại hội Đảng các cấp kết thúc phải chủ động tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ 2020-2025 để tổ chức triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên tuyền, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em,… nhằm mang lại kết quả tích cực, tạo không khí sinh hoạt chính trị trong toàn tỉnh, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; tạo sự thống nhất cao hơn nữa trong Đảng và trong xã hội về những vấn đề cơ bản liên quan đến nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và những vấn đề quan trọng khác của Đảng và đất nước.

 Ba là, chủ động, nhanh nhạy trong dự báo tình hình, tăng cường đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái, các hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục của các bài viết, bài nói; thu hút rộng rãi hơn sự tham gia tích cực của các cơ quan nghiên cứu, đội ngũ trí thức, các lực lượng xã hội, các tầng lớp nhân dân vào lĩnh vực này.

Bốn là, để đáp ứng được các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài như trên, tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo các địa phương, đơn vị từ cấp tỉnh đến cơ sở thường xuyên chăm lo củng cố, kiện toàn và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và truyền lại những kinh nghiệm thực tiễn hữu ích cho đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ; qua đó để tạo nguồn cán bộ kế cận trước mắt cũng như lâu dài, có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Tại buổi lễ, ôn lại truyền thống ngành Tuyên giáo từ khi thành lập đến nay, đồng chí Bùi Thắng đã nêu bật vai trò, nhiệm vụ và những thành tích to lớn của ngành Tuyên giáo cả nước nói chung và những nỗ lực, đóng góp của ngành Tuyên giáo tỉnh Lâm Đồng nói riêng trong những năm qua.

“Phát huy truyền thống của các thế hệ cán bộ tuyên giáo đi trước, thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo hôm nay hứa sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo, nâng cao chất lượng toàn diện và hiệu quả công tác tư tưởng; thực hiện phương châm công tác tuyên giáo phải đi trước một bước, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực; chuyển mạnh về cơ sở, bám thực tiễn, tham gia tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là “việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vinh dự và tự hào về những thành tích đạt được 90 năm qua, ngành tuyên giáo Lâm Đồng sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao” - Đồng chí nhấn mạnh.

Với chức năng tham mưu chiến lược cho Tỉnh uỷ về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hoá, nghệ thuật, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và một số lĩnh vực xã hội khác; ngành Tuyên giáo tỉnh Lâm Đồng những năm qua đã không ngừng sáng tạo, chủ động và tích cực tham mưu, triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều tập thể, cá nhân làm công tác tuyên giáo đã được Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp và Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng; gần đây nhất, vào năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

 Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ngành Tuyên giáo, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích cống hiến trong công tác tuyên giáo của Đảng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng” cho 10 cán bộ ngành Tuyên giáo của tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng trao giải thưởng đối với cuộc thi tìm hiểu lịch sử ngành tuyên giáo trên mạng xã hội VCNET; trao giải thưởng cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Vương Tôn Kiên

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất