Thứ Tư, 26/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Chủ Nhật, 21/7/2019 8:55'(GMT+7)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương làm việc tại Lâm Đồng

Toàn cảnh buổi làm việc. (Nguồn: Báo Lâm Đồng)

Toàn cảnh buổi làm việc. (Nguồn: Báo Lâm Đồng)

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Đức Quận đã báo cáo với đoàn kiểm tra kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy Lâm Đồng liên quan đến Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và cấp ủy, tổ chức Đảng các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo tích cực, quyết liệt trong triển khai, thực hiện Nghị quyết và các quy định, tạo được chuyển biến tốt về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Các cấp ủy tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác sinh hoạt chi bộ theo tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong đảng được thực hiện nghiêm túc, chất lượng; việc tuyên truyền, thông tin, nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng, đấu tranh phòng ngừa các biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ được thực hiện chất lượng; cán bộ, đảng viên trong tỉnh cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái trong Nghị quyết; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động trong tham mưu, đề xuất, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả...

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư cho rằng phương pháp, kế hoạch triển khai của Tỉnh ủy Lâm Đồng đảm bảo theo hướng trọng tâm, đổi mới, và bổ sung một số nội dung trong công tác xây dựng Đảng, giải pháp thúc đẩy kinh tế, xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là phương thức triển khai, thực hiện đúng hướng nội dung với Nghị quyết, các quy định của Trung ương.

Phân tích, đánh giá tại buổi làm việc, các cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định việc chấp hành, triển khai các Nghị quyết và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng đảng của Tỉnh ủy Lâm Đồng luôn theo hướng đa dạng, mang tính thiết thực cao; đồng thời, đề xuất một số cách làm mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ địa phương, đáp ứng các vấn đề về phát triển kinh tế, xã hội Lâm Đồng thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến nhấn mạnh tinh thần, quan điểm và sự vào cuộc của Tỉnh ủy Lâm Đồng đối với thực hiện Nghị quyết và các quy định của Trung ương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ghi nhận những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt nhất công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới với mục tiêu để Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, tạo tính lan tỏa sâu sắc hơn nữa, làm cho cán bộ, đảng viên tự soi rọi, tự giác, đề cao trách nhiệm của mình; đặc biệt, đề cao tính gương mẫu trong mọi công việc.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định tỉnh sẽ không ngừng đổi mới trong cách làm, đổi mới công tác thực hiện phù hợp với thực tiễn và đi vào thực chất, đây chính là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và toàn diện, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững hơn.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đánh giá cao báo cáo của Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định mục đích kiểm tra của Ban Bí thư nhằm đánh giá ưu điểm, khuyết điểm; nguyên nhân, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101, Quy định số 55, Quy định số 8 của Trung ương.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã bám sát hai nội dung theo đúng yêu cầu của Trung ương đề ra, đó là phản ánh rõ nét tình hình địa phương để triển khai nhiệm vụ; có tính sáng tạo trong cách làm, phân tích đúng đắn, tính phản biện cao trong mọi hoạt động; trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của người đứng đầu của Lâm Đồng được đề cao, theo hướng thực chất và sâu sát hơn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao các góp ý, kiến nghị của Lâm Đồng, đồng thời lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng trong báo cáo đánh giá cần tiếp tục làm rõ thêm một số vấn đề, đặc biệt cần quan tâm công tác xây dựng Đảng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, quyết định mọi công việc; tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng và các quy định của Trung ương; cần thực hiện tốt việc nhận diện về suy thoái, tư tưởng, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo 27 biểu hiện suy thoái trong Nghị quyết; phải thống nhất được nhận thức mục đích hành động, dân chủ; đảm bảo tính đồng bộ các quy định của Đảng; chú trọng việc nâng cao trách nhiệm vấn đề nêu gương nhất là người đứng đầu; thực hiện chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng khẳng định Tỉnh ủy Lâm Đồng đã và đang thực hiện một nhiệm kỳ với nhiều thành công, gặt hái nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, đây là động lực, niềm tin mới cho Lâm Đồng tiếp tục giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong thời gian tới.

Vì vậy, Lâm Đồng cần phát huy kết quả, chủ động trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò từ cơ sở và toàn thể nhân dân làm cốt lõi để hoàn thành nhiệm vụ./.

(TTXVN)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất