Thứ Tư, 26/6/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Sáu, 19/11/2021 10:38'(GMT+7)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tây Ninh

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo trò chuyện cùng người dân dự Ngày hội đại đoàn kết

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo trò chuyện cùng người dân dự Ngày hội đại đoàn kết

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Tây Ninh.

Tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương và bà con Nhân dân ấp Hiệp Phước đã ôn lại lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 91 năm qua. Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, MTTQ Việt Nam nói chung và Mặt trận tỉnh Tây Ninh nói riêng đã không ngừng được củng cố, mở rộng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã động viên, huy động sức mạnh vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, ra sức hàn gắn những vết thương chiến tranh, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Nhân dân ấp Hiệp Phước tham dự Ngày hội Đại đoàn kết.

Nhân dân ấp Hiệp Phước tham dự Ngày hội Đại đoàn kết.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, dưới sự lãnh đạo của Đảng và hưởng ứng Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, cơ sở đã tập trung cao độ "chống dịch như chống giặc". Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng với các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, ngày công phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là đảm bảo an sinh cho người nghèo, người yếu thế, người cơ nhỡ, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh để chung tay góp sức cùng Đảng và Nhà nước bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, sớm đưa nước ta trở lại hoạt động bình thường trong điều kiện mới.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi toàn Đảng, toàn, dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch COVID-19, với quyết tâm “chống dịch như chống giặc" bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Trong những kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà Chi bộ ấp Hiệp Phước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà Chi bộ ấp Hiệp Phước.

Đặc biệt, tỉnh Tây Ninh nói chung và xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành nói riêng đã có nhiều nỗ lực, đồng sức, đồng lòng vượt qua những khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua; Nhân dân đoàn kết, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

“Đây chính là thể hiện tinh thần đoàn kết, tinh thần yêu nước, thương yêu Nhân dân, đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo và mọi tầng lớn Nhân dân và tình đồng chí, đồng đội trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.  

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, năm 2022 đất nước đứng trước những khó khăn, thách thức, việc chúng ta kiểm soát cơ bản dịch bệnh COVID-19 có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đồng chí mong muốn bà con Nhân dân của tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, xã Hòa Thạnh và hệ thống chính trị địa phương quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đặc biệt khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, phát huy sức mạnh ý chí, tinh thần của người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Tây Ninh là một tỉnh biên giới, xã Hòa Thạnh là một xã biên giới, với nhiều dân tộc anh em và đồng bào tôn giáo sinh sống, tạo ra một bức tranh đa sắc màu cho nền văn hóa của địa phương, đồng chí mong muốn địa phương cần tiếp tục phát huy thế mạnh này, thông qua việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục phát huy mẽ hơn nữa Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, nhất là Chỉ thị của Ban Bí thư đối với công tác gia đình, để các phong trào này đi vào thực chất trở thành hành động tự giác đi vào từng người dân, mỗi làng xã. Làm tốt công tác tuyên truyền về hội nghị Văn hóa toàn quốc. Đây là hội nghị quan trọng nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ; là diễn đàn lắng nghe góp ý để khắc phục hạn chế, tồn tại trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, xây dựng văn hóa con người Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, để xây dựng và phát triển đất nước.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Địa phương tiếp tục làm tốt công tác đánh giá, biểu dương, tôn vinh những tập thể, hộ gia đình và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng cộng đồng dân cư no ấm, tiến bộ. Tiếp tục nhân rộng những gương điển hình người tốt, việc tốt, gương sản xuất giỏi trong Nhân dân; xây dựng, bồi dưỡng và phát huy vai trò của già làng, người uy tín trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển văn hóa- xã hội ở cơ sở…

Trong không khí của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân Tây Ninh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng gia đình, xóm, ấp, đơn vị văn hóa; tạo nền tảng vững chắc xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng phát triển.

Tại Ngày hội, biểu dương Ban Công tác Mặt trận ấp đã tham gia tổ chức thực hiện các mô hình của xã, của huyện đạt kết quả tốt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng món quà cho Chi bộ ấp Hiệp Phước và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã…

Hoàng Mẫn
 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất