Thứ Năm, 20/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Bảy, 27/8/2022 15:39'(GMT+7)

Việt Nam - Cuba: Tăng cường hợp tác về công tác tư tưởng, tuyên giáo, xây dựng Đảng

Đồng chí Lại Xuân Môn tặng đồng chí Rogelio Polanco Fuentes cuốn sách: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bản dịch sang tiếng Tây Ban Nha.

Đồng chí Lại Xuân Môn tặng đồng chí Rogelio Polanco Fuentes cuốn sách: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bản dịch sang tiếng Tây Ban Nha.

Cùng dự cuộc gặp có đồng chí Yoerky Sanschez Cuesllar, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng nhà nước, Tổng Biên tập báo Thanh Niên; đồng chí Rosario Del Pilar Pentón Diaz, Ủy viên Trung ương Đảng, Hiệu trưởng Trường Đảng; Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng.

TÌNH ĐOÀN KẾT HỮU NGHỊ ĐẶC BIỆT

Phát biểu tại cuộc gặp, đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba bày tỏ vui mừng chào đón Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực tuyên giáo của Đảng. Với tình cảm sâu nặng, khẳng định mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết gắn bó đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, sự gắn kết hai dân tộc Cuba- Việt Nam, đồng chí Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh mỗi lần tiếp, làm việc với các đoàn Việt Nam ông lại tự hào nhớ đến Bác Hồ- lãnh tụ muôn vàn kính yêu của Nhân dân Việt Nam, đến Chủ tịch Fidel Castro Ruz những người đă đặt nền móng, không ngừng xây dựng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Đồng chí Rogelio Polanco Fuentes khẳng định chuyến thăm, làm việc của Đoàn có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Fidel Castro tới thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại “đất lửa” Quảng Trị. Ngoài ra, dưới tác động của lệnh cấm vận, Cuba đang gặp rất nhiều khó khăn, các thế lực thù địch không ngừng chống phá bằng những thủ đoạn ngày càng tinh vi... Chính vì vậy, những nội dung Đoàn Công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba làm việc, trao đổi nhất là những kinh nghiệm, bài học quý trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác nghiên cứu lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; công tác quản lý, định hướng thông tin báo chí tuyên truyền… là những vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng, rất cần thiết trong thời điểm hiện nay và đều được hai Đảng hết sức quan tâm.

Đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba tiếp đồng chí Lại Xuân Môn và Đoàn cán bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba tiếp đồng chí Lại Xuân Môn và Đoàn cán bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương.

MÃI MÃI KHẮC GHI, KHÔNG BAO GIỜ LÃNG QUÊN

Phát biểu tại cuộc gặp đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trân trọng cảm ơn đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương đã luôn dành những tình cảm đặc biệt, quan tâm, tiếp đón, trao đổi với Đoàn. Đồng chí Lại Xuân Môn chuyển những tình cảm ấm áp, lời chúc tốt đẹp và lời mời của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mời đồng chí Rogelio Polanco Fuentes sang thăm Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Fidel thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại “đất lửa” Quảng Trị.

Nhắc lại câu nói bất hủ của Chủ tịch Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, đồng chí Lại Xuân Môn khẳng định câu nói đó cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã góp phần cổ vũ, động viên, tạo động lực, ý chí quyết tâm chiến đấu, chiến thắng kẻ thù thực dân, đề quốc, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, khắc ghi những tình cảm sâu nặng, sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của Chủ tịch Fidel, của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công xây dựng, bảo vệ tổ quốc hiện nay.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên những giá trị thiêng liêng đó”, đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh đồng thời khẳng định trách nhiệm của hai nước và thế hệ trẻ là kế thừa và phát huy, không ngừng củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết gắn bó đặc biệt Việt Nam- Cuba.

Đồng chí Lại Xuân Môn trao tặng quà cho đồng chí Césa Per Joel Suarez, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.

Đồng chí Lại Xuân Môn trao tặng quà cho đồng chí Césa Per Joel Suarez, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.

TĂNG CƯỜNG TRAO ĐỔI, CHIA SẺ HỢP TÁC

Tại cuộc hội đàm với đồng chí Césa Per Joel Suarez, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba diễn ra trước đó, cũng như cuộc gặp đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương, đồng chí Lại Xuân Môn nêu bật mục đích yêu cầu của chuyến thăm. Theo đó nhấn mạnh mục tiêu trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về công tác nghiên cứu lý luận; công tác chỉ đạo định hướng, quản lý báo chí, xuất bản trong bối cảnh truyền thông trên internet, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ; trao đổi về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí Lại Xuân Môn khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng công tác tư tưởng, lấy phương châm “đi trước mở đường”, công tác tư tưởng luôn là một bộ phận cốt lõi, trọng yếu thường xuyên. Qua đó cổ vũ, truyền bá, phổ biến hệ tư tưởng cách mạng trong xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, thúc đẩy con người hành động tích cực và sáng tạo để thực hiện thắng lợi lý tưởng và mục tiêu chủ nghĩa xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Hai bên thống nhất đánh giá những yếu tố thuận lợi, truyền thống vẻ vang của mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá những thách thức, nguy cơ; nêu bật những kinh nghiệm quý, khẳng định có nhiều yếu tố tương đồng, thống nhất việc tăng cường, đẩy mạnh trao đổi đoàn, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu lý luận chính trị, công tác tư tưởng; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đàng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; công tác báo chí xuất bản, công tác nắm bắt dư luận xã hội…, tìm ra những giải pháp tối ưu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển đất nước. Đồng chí Lại Xuân Môn đã trao tặng đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba; đồng chí Rosario Del Pilar Pentón Diaz, Ủy viên Trung ương Đảng, Hiệu trưởng Trường Đảng Cuba cuốn sách: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bản dịch sang tiếng Tây Ban Nha.

Đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đón tiếp đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đón tiếp đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trong các cuộc làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn đã thông tin về kết quả đạt được sau 35 năm đổi mới của Việt Nam; công tác quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, nhất là việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thông tin về kết quả công tác phòng chống đại dịch Covid-19, việc phục hồi và phát triển kinh tế; kết quả việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế 6 tháng đầu năm 2022…

Chia sẻ với những khó khăn mà Cuba đang phải đối diện nhất là những thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản do vụ cháy kho nhiên liệu lớn nhất của Cuba, đồng chí Lại Xuân Môn đã trao phần quà ý nghĩa của Ban Tuyên giáo Trung ương đến Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Đồng chí Lại Xuân Môn cũng khẳng định những khó khăn mà Cuba đang phải đối diện chỉ là tạm thời, đồng chí tin tưởng rằng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ Cuba, với bản lĩnh cách mạng kiên cường, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, Cuba sẽ sớm vượt qua khó khăn, phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba trân trọng cảm ơn tình cảm của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã gửi lời mời đồng chí thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Fidel thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Rogelio Polanco Fuentes trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã luôn dành tình cảm đặc biệt cho Cuba, chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ Cuba trước những khó khăn, nhất là sự hỗ trợ đảm bảo an ninh lương thực cũng như hỗ trợ giúp Cuba khắc phục vụ cháy kho chứa nhiên liệu.

Đồng chí cũng khẳng định những kinh nghiệm của Việt Nam có được sau 35 năm đổi mới, những tổng kết đánh giá trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; những kết quả nghiên cứu lý luận của Việt Nam là những bài học quý cho Cuba. Đồng thời mong muốn, hai cơ quan tham mưu chiến lược của hai Đảng là Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba tăng cường hợp tác, trao đổi về công tác nghiên cứu lý luận; công tác xây dựng Đảng; công tác nắm bắt dư luận, chỉ đạo định hướng công tác báo chí, xuất bản, truyền thông, mạng xã hội; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch; thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, truyền thống đặc biệt Việt Nam- Cuba ngày càng phát triển bền chặt.

Khánh Chi

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất