Thứ Năm, 20/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Hai, 5/9/2022 16:0'(GMT+7)

Hà Nam: Công tác tuyên giáo góp phần tạo sự ổn định về tư tưởng, tạo khí thế thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, công tác tham mưu Thường trực tỉnh ủy đảm bảo đúng, trúng, kịp thời. Công tác định hướng hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ; nắm bắt, phản ánh diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân đảm bảo kịp thời. Công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, địa phương; các ngày lễ, ngày kỷ niệm; tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh. Việc thực hiện các chương trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị theo Quyết định 238 của Ban Bí thư, giữa các ngành trong khối khoa giáo được tăng cường.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội được đẩy mạnh, phát huy tốt là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh.

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được các đảng bộ tập trung chỉ đạo với các hình thức phong phú, hiệu quả. Công tác theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động tại trung tâm chính trị theo Quy định mới được triển khai hiệu quả.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà khẳng định, những kết quả nêu trên đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tạo sự ổn định về tư tưởng, tạo khí thế thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Hội nghị báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở được duy trì nghiêm túc, được triển khai linh hoạt dưới nhiều hình thức bảo đảm nội dung thời gian, thông tin kịp thời và công tác phòng chống dịch COVID-19. 

 Cấp tỉnh tổ chức 1 hội nghị trực tiếp; tham dự hội nghị trực tuyến từ Trung ương với trên 250 lượt báo cáo viên cấp tỉnh và cán bộ công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự. Các đơn vị trong tỉnh đã tổ chức trên 60 hội nghị báo cáo viên cấp huyện và tương đương cho trên 3.000 lượt báo cáo viên cấp huyện và đại biểu tham dự. 

Trong 6 tháng, các trung tâm chính trị cấp huyện, đảng ủy trực thuộc đã mở được 43 lớp bồi dưỡng chính trị cho 5.674 học viên (10 lớp cho đảng viên mới cho 556 học viên; 18 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho 4.326 cán bộ hội viên các ngành, hội đoàn thể; 8 lớp đối tượng đảng cho 366 tân binh lên đường nhập ngũ; mở 7 lớp đối tượng đảng cho 426 học viên).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Lâm biểu dương những kết quả tích cực mà ngành Tuyên giáo Hà Nam đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Trong thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị, cơ quan tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Theo đó, chú trọng công tác tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn, nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh.

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy quán triệt, học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là tổ chức hội nghị chuyên đề sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Bảo Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất