Thứ Hai, 17/6/2024
Xã hội
Thứ Tư, 6/2/2019 9:57'(GMT+7)

Đột phá cải cách hành chính: Tạo tiền đề TPHCM phát triển mạnh mẽ

 

Thành phố đặc biệt chú trọng đến kỷ luật, kỷ cương công vụ và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính; yêu cầu lượng hóa và công khai kết quả thực hiện cải cách hành chính của từng cơ quan, đơn vị; mỗi cán bộ, công chức, viên chức từ lãnh đạo đến chuyên viên, trên mọi cương vị công tác phải hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, nêu cao tinh thần vượt qua khó khăn, đoàn kết, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, từ lời nói đến hành động.

Giảm chi phí, thời gian của người dân, doanh nghiệp

Đột phá cải cách hành chính: Tạo tiền đề TPHCM phát triển mạnh mẽ ảnh 1Chủ tịch UBND TPHCM  Nguyễn Thành Phong
Dự báo thành phố thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trong điều kiện có nhiều thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc còn diễn biến phức tạp, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) sẽ tác động mạnh mẽ đến hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế sẽ tác động đến một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tình hình khiếu kiện, khiếu nại đông người kéo dài, tình hình an ninh chính trị còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. 

Nhìn vào thực tiễn phát triển của thành phố, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận một số vấn đề còn hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, đó là: tăng trưởng kinh tế dù đạt chỉ tiêu nhưng còn nhiều thách thức về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh, hội nhập của doanh nghiệp; 7 chương trình đột phá chưa tạo được kết quả nổi bật, có chương trình còn chậm tiến độ, giải ngân đầu tư công còn chậm; chương trình xây dựng nông thôn mới chưa tạo chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu ở một số nơi chưa được cải thiện, nâng chất; công tác phối hợp giữa các sở ngành, quận - huyện trong thực thi công vụ còn hạn chế, dẫn đến kéo dài thời gian xử lý hồ sơ; công tác cải cách thủ tục hành chính chưa chuyển biến nhiều, doanh nghiệp và người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, thành phố xác định năm 2019 là thời cơ quan trọng, cơ hội thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, đồng thời, xác định chủ đề năm 2019 là “Năm đột phá thực hiện cải cách hành chính và Nghị quyết 54 của Quốc hội, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI”.

Trong công tác cải cách hành chính, thành phố sẽ tập trung thực hiện đồng bộ 10 nhiệm vụ, giải pháp, với yêu cầu xuyên suốt là đảm bảo nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến thật sự rõ nét trong công tác cải cách hành chính. Cụ thể, thành phố phát huy kết quả của đợt cao điểm thi đua về cải cách hành chính từ tháng 11-2018 đến tháng 1-2019, để tiếp tục phát động, duy trì phong trào thi đua xuyên suốt cả năm; chủ động phát hiện những gương điển hình, sáng tạo trong cải cách hành chính để nhân rộng tại từng địa phương, từng ngành, lĩnh vực và trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, tiến hành ủy quyền 85 đầu việc trên các lĩnh vực dự án, đô thị môi trường, kinh tế - ngân sách, nội vụ, văn hóa - xã hội,… thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho các sở, ngành, thủ trưởng các sở, ngành và ủy ban nhân dân quận, huyện, chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện.

Thực tế lâu nay, thành phố đã ban hành nhiều quyết định về phân cấp, ủy quyền cho các sở ngành, quận, huyện, nhất là cải cách hành chính. Kết quả đã tạo sự chủ động cho các sở, ngành, quận, huyện trong thực hiện nhiệm vụ công việc, từ đó rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với lần ủy quyền tổng thể, toàn diện trên các lĩnh vực theo Nghị quyết 54 lần này, thành phố kỳ vọng sẽ là một trong những đột phá giảm bớt tầng nấc trung gian, giảm chi phí hành chính và thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, công tác này sẽ góp phần tích cực trong việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của thành phố.

Hiện nay, các ngành, các cấp và thành phố đang tập trung thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử. Cho nên, thành phố sẽ tận dụng những kết quả bước đầu để đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mục tiêu đặt ra trong năm 2019 là tăng tỷ lệ thủ tục hành chính qua mạng cấp độ 3,4, trong đó đạt 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến cấp độ 4. Thành phố cũng sẽ ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tăng số lượng thủ tục thực hiện liên thông nhất là nhóm đầu tư, đất đai, xây dựng. Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới phương thức quản lý từ tiền kiểm sang cơ chế hậu kiểm, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn đánh giá, kiểm tra minh bạch và công khai; chủ động lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân, doanh nghiệp về ”độ vênh” giữa thủ tục hành chính và thực tiễn với tinh thần cầu thị và đổi mới nhằm điều chỉnh, tháo gỡ mọi nút thắt, bất cập trong thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp hài lòng hơn.

“Đột phá” vào trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu

Một trong những yếu tố then chốt trong công tác cải cách hành chính là con người, đặc biệt trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp. Trong năm 2019, thành phố đặc biệt chú trọng đến kỷ luật, kỷ cương công vụ và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính; mỗi cán bộ, công chức, viên chức từ chuyên viên đến lãnh đạo, trên mọi cương vị công tác phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, nêu cao tinh thần vượt qua khó khăn, đoàn kết, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, từ lời nói đến hành động.

Với quan điểm trên, thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; thu hút nhân tài vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức nâng cao hiệu quả công việc thông qua chi thu nhập tăng thêm. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ xây dựng cơ chế xác định cụ thể trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.

Đột phá cải cách hành chính: Tạo tiền đề TPHCM phát triển mạnh mẽ ảnh 2Người dân đánh giá sự hài lòng về thủ tục hành chính tại UBND quận 12. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tiêu chí đánh giá vai trò, trách nhiệm này dựa vào kết quả thực hiện các thủ tục hành chính ở từng cơ quan, đơn vị, cũng như yêu cầu phấn đấu tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trên cổng thông tin một cửa điện tử của thành phố đạt trên 90%. Trường hợp giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính chậm trễ thì phải thực hiện thư xin lỗi kịp thời, đầy đủ, chính xác. Ngoài việc xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó cũng phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ.

Tôi nhấn mạnh rằng, kết quả cải cách hành chính là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Vừa qua, thành phố đã ban hành Kế hoạch số 5857/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện năm 2018, trong đó kết quả cải cách hành chính là một trong các căn cứ quan trọng để đánh giá.

Ngoài ra, trong năm 2019, thành phố sẽ tập trung sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn của thành phố, quận huyện đến hoạt động của khu phố, ấp, tổ dân phố; tổ chức đánh giá khách quan, công khai xếp loại công tác cải cách hành chính của sở, ngành, quận, huyện và kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường việc kiểm tra thường xuyên, đột xuất tối thiểu 30% sở, ngành, quận, huyện, xác định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Những trường hợp kết quả xếp loại trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính ở mức thấp so với quy định, chưa thật sự là “đầu tàu”, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành còn hạn chế hoặc khoán trắng công việc cho cấp dưới, không nắm vững tình hình cơ quan, đơn vị mình cũng được xem là không hoàn thành nhiệm vụ và thành phố sẽ xem xét điều chuyển, thay thế người đứng đầu để nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thành phố tin tưởng rằng, từ những cách làm mới này sẽ thúc đẩy người đứng đầu các sở ngành, quận, huyện ý thức được trách nhiệm của mình đối với người dân, doanh nghiệp, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là công tác cải cách hành chính.

Phát huy cơ chế đặc thù, thúc đẩy thành phố phát triển nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng sống nhân dân

Liên quan đến việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 54 của Quốc hội, trong năm qua, thành phố đã triển khai các đề án, nội dung theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra và được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua 16 nội dung. Các cơ chế, chính sách ban hành đã góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức; khuyến khích, nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; ban hành cơ chế thu hút các chuyên gia, nhà khoa học, nhân tài tham gia đóng góp cho sự phát triển của thành phố; khuyến khích các cơ sở sản xuất giảm lượng nước thải xả ra môi trường; lòng đường, vỉa hè trên 23 tuyến đường thu phí đỗ xe ô tô trở nên thông thoáng hơn; tiến độ thực hiện các dự án nhóm A và các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên 10 ha được đẩy nhanh hơn khá nhiều, góp phần chỉnh trang, phát triển đô thị; thực hiện cấp bù ngân sách để nâng cao sức khỏe, tầm vóc học sinh thông qua Đề án sữa học đường và giảm học phí đến mức tối thiểu để giảm khó khăn cho người dân.

Nhìn chung, việc triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội bước đầu đạt được một số kết quả tích cực trong năm 2018. Việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các cơ chế, chính sách đã ban hành sẽ là nhiệm vụ được tập trung trong năm 2019, là cơ sở quan trọng để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng từ 8,3% - 8,5%, tạo động lực để thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo.

Cụ thể trong năm 2019, thành phố sẽ chủ động làm việc với các cơ quan Trung ương để hoàn thiện đề án rà soát, sắp xếp lại và xử lý các nhà đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị Trung ương quản lý trên địa bàn thành phố; đề án ứng vốn ngân sách thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 qua địa bàn thành phố; đề án mô hình cơ quan quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thành phố. Tiến hành rà soát tất cả các lĩnh vực để đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh các nghị định, chỉ đạo các bộ ngành điều chỉnh các thông tư theo hướng phân cấp mạnh mẽ cho thành phố chủ động thực hiện các quy trình, thủ tục phù hợp với khả năng và tình hình thực tiễn, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, xây dựng các nội dung đặt hàng, mời gọi các chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực để nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách mới, vượt trội hơn quy định pháp luật hiện nay và phù hợp với đặc thù của một đô thị đặc biệt mà Nghị quyết 54 đã cho phép.

Ngoài ra, thành phố thành lập tổ công tác chỉ đạo công tác bồi thường, tái định cư, giao đất theo quy trình mới, nhanh hơn, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu và kiểm tra, rà soát, giải quyết căn bản các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

Có thể nói, năm 2019 là năm có tính chất “nước rút”, có ý nghĩa rất quan trọng, kết quả thực hiện năm 2019 sẽ góp phần rất lớn vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Nhiệm vụ năm 2019 rất nặng nề, do vậy không chỉ chính quyền các cấp mà cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân cần đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; tạo tiền đề quan trọng hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng các cấp trong năm 2020.

Nhận rõ trách nhiệm của mình trước Nhân dân, với tư cách là người đứng đầu chính quyền thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của thành phố, tôi cam kết sẽ bám sát tình hình, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và có các chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả để tạo bước đột phá thật sự trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, từng bước xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đã đề ra.

NGUYỄN THÀNH PHONG

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

(Theo SGGP)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất