Thứ Ba, 16/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 22/3/2023 14:54'(GMT+7)

Hà Tĩnh: Quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, các địa phương và 770 cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn; bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu trên toàn tỉnh.

LÀM SÁNG RÕ TƯ DUY LÝ LUẬN CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC VÀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cho biết: Cuốn sách được kết cấu làm 3 phần, với hơn 600 trang và gần 100 bức ảnh; ra mắt đúng vào dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phần thứ nhất có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” (trang 11 đến 206), gồm 01 bài viết tổng quan, 4 phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (năm 2014, 2018, 2020, 2022) và trích các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo (từ năm 2013 - 2022).

Phần thứ hai có tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc” (trang 207 đến 522), gồm tuyển chọn 22 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Phần thứ ba có tiêu đề “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” (trang 523 đến 619), tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò của đồng chí Tổng Bí thư.

Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư được rút ra từ thực tiễn phong phú trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Việt Nam; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; lan tỏa quyết tâm to lớn trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này.

Cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn. Qua đó, cán bộ, đảng viên, Nhân dân, bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực; khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị, sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ cốt cán cơ sở cần tập trung chỉ đạo tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề về nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở; xem xét đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, liên hệ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan, đơn vị, địa phương...

 NÂNG CAO NĂNG LỰC, TRÁCH NHIỆM CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠ SỞ

Tại hội nghị, trao đổi một số nội dung về công tác quản lý Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, những kết quả tích cực về KT-XH của tỉnh, ngoài nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị còn khẳng định vai trò hạt nhân của hệ thống chính trị cơ sở cấp xã phường, thôn, tổ dân phố. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; bảo đảm nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý”; Thường trực Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phải đoàn kết, thống nhất.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Chính quyền cấp huyện phải hết sức chú trọng nâng cao năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã; làm tốt công tác tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, luân chuyển, đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. Đội ngũ lãnh đạo xã phải nắm vững quy định pháp luật, nắm vững quy định quản lý Nhà nước; năng động, đổi mới.

Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; rà soát lại các quy hoạch vùng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng… đảm bảo phù hợp thực tiễn và phù hợp Quy hoạch tỉnh; quy hoạch phải đi trước một bước, đảm bảo tính dự phòng, dự báo cao.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM ở các xã; duy trì tốt phong trào xây dựng NTM ở các thôn và ngay trong mỗi hộ gia đình, trở thành hoạt động thường xuyên; cán bộ xã phải lăn lộn, gương mẫu; xây dựng kế hoạch cụ thể cho cả giai đoạn và hằng năm theo phương châm “làm đến đâu chắc đến đó, phải thiết thực, bền vững”. Lãnh đạo xã cần chủ động, tích cực để tìm giải pháp phát triển KT-XH của địa phương; phát huy mạnh mẽ tinh thần tích cực hỗ trợ, khuyến khích người nông dân thay đổi tư duy, tập quán sản xuất...

Tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn; làm tốt nhiệm vụ quản lý đất đai; rà soát hồ sơ địa chính; tập trung giải quyết kịp thời các nhu cầu, hồ sơ thủ tục đất cho người dân theo quy định. Tập trung cao công tác bồi thường, GPMB, tái định cư đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Mỗi xã, phường, thị trấn phải rà soát và xây dựng kế hoạch xử lý các vụ việc tồn đọng trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tăng cường quản lý môi trường ở đô thị và nông thôn; thực hiện hiệu quả việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn; tăng cường các giải pháp thu ngân sách, quản lý tài chính, tài sản công.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường đối thoại, tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chú trọng công tác tôn giáo. Chủ động xây dựng các phương án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã đến năm 2025 và năm 2030.

Tại hội nghị, cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn; bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng; đồng thời, chia sẻ bài học kinh nghiệm và đưa ra các đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp ủy xã, phường, thị trấn, bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng dân phố trong toàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin thêm về thành tựu trong phát triển KT-XH của tỉnh liên quan đến thu ngân sách, thu hút đầu tư, công tác an sinh xã hội; tình hình ANTT, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

Về nhiệm vụ chung của tỉnh trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các địa phương phải thể hiện ý chí, quyết tâm cao, tạo những đột phá mới về thu hút đầu tư, chăm lo hơn nữa công tác an sinh xã hội; quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Các địa phương, các cấp, ngành, đơn vị tiếp tục rà soát các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để tập trung chỉ đạo; tiếp tục cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành, nhất là về công tác cán bộ, về xây dựng NTM, tích tụ ruộng đất. Tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh gắn với hoàn chỉnh các quy hoạch vùng, quy hoạch ngành đảm bảo đồng bộ.

Cán bộ các cấp phải xác định, Hà Tĩnh cần nhà đầu tư, tha thiết mời gọi các nhà đầu tư. Khi có các nhà đầu tư tiềm năng vào đầu tư, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc hỗ trợ. Phát huy lợi thế cảng biển nước sâu và Khu kinh tế Vũng Áng để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ cảng biển và logictics; công nghiệp chế biến. Tập trung điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế Vũng Áng, mở rộng quy mô diện tích dành cho sản xuất công nghiệp gấp 2 lần hiện nay, từng bước hình thành thành phố công nghiệp ven biển.

Đề xuất Chính phủ triển khai lập quy hoạch và kêu gọi đầu tư Cảng hàng không tại Cẩm Xuyên theo hình thức đối tác công tư để phục vụ phát triển KT-XH. Trong thời gian sớm nhất, phải khởi công Dự án khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tại huyện Thạch Hà. Đề nghị các địa phương có đường cao tốc Bắc - Nam đi qua phải vận động người dân đồng hành chủ trương. Địa phương nào thiếu tập trung chỉ đạo, để chậm tiến độ phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục tập trung cao thực hiện Đề án xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM; tạo điều kiện để các doanh nghiệp hợp tác, đầu tư các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn... Các xã, thôn đã đạt chuẩn cần tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn nâng cao, kiểu mẫu. Việc công nhận các tiêu chí đạt chuẩn phải được các cấp thực hiện thực chất hơn, minh bạch hơn; tuyệt đối không gây phiền hà và tốn kém đối với cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trò chuyện với các đại biểu bên lề hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trò chuyện với các đại biểu bên lề hội nghị.

Khai thác hiệu quả các lợi thế về điều kiện tự nhiên, hệ thống giao thông, các di sản văn hóa để phát triển du lịch, dịch vụ. Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa đã được UNESCO vinh danh. Kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để nâng cấp, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn để đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lễ nghĩa, hướng thiện cho người dân; thực hiện hiệu quả phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức. Ngoài việc đồng hành thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh, đề nghị đối với cấp xã cần linh hoạt trong tuyên truyền, vận động để đưa chủ trương, chính sách kịp thời đến với người dân.

Các địa phương phải luôn tạo môi trường, diễn đàn, cơ hội để người dân phản biện, góp ý, hiến kế tham gia vào việc chung. Quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng NTM, đô thị văn minh...

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các thành phần tham dự lan tỏa tinh thần hội nghị và tiếp tục khơi dậy truyền thống văn hóa, phẩm chất, khát vọng của con người Hà Tĩnh đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân toàn tỉnh. Các huyện, thị, thành ủy chủ động triển khai các hội nghị gặp mặt bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố theo kế hoạch tỉnh đã triển khai.

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất