Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 23/3/2023 6:0'(GMT+7)

Hải Dương: Củng cố quốc phòng - an ninh làm tiền đề vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược, toàn diện, đúng, kịp thời… lãnh đạo, chỉ đạo đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban Đảng Trung ương, Quân khu 3 và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương phát biểu khai mạc hội nghị.

Hải Dương nằm ở vị trí trung tâm đồng bằng sông Hồng, trong tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tiếp giáp với các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Bình, Hưng Yên và thành phố Hải Phòng. Hải Dương có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, với 235 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn, tổng diện tích trên 1.668 km2, dân số khoảng 2,1 triệu người. Đảng bộ tỉnh Hải Dương hiện có 15 Đảng bộ trực thuộc, 678 tổ chức cơ sở đảng với hơn 108.000 đảng viên. 

Trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết: Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hải Dương đã tập trung khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân. Quy mô nền kinh tế đứng thứ 11 trong cả nước và thứ 4 trong vùng đồng bằng sông Hồng. Kinh tế tăng trưởng từ năm 2017, Hải Dương tự cân đối thu chi ngân sách và có một phần điều tiết về Trung ương... 

Trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, không còn điểm nổi cộm, phức tạp; quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố và tăng cường. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ tỉnh được quan tâm xây dựng vững mạnh. Hoạt động đối ngoại của tỉnh được đẩy mạnh, thiết thực, đi vào chiều sâu; hoạt động liên kết phát triển vùng được coi trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt và từng bước có hiệu quả, đến nay chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đã được nâng lên đứng thứ 19/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập tuyên truyền Nghị quyết được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, tạo được sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong đảng bộ. Các kết quả đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết là khá toàn diện, đồng bộ, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng, triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Đặc biệt, tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố và nâng cao.

Lực lượng vũ trang nhân dân trong tỉnh được quan tâm chăm lo xây dựng ngày càng vững mạnh, có sức chiến đấu cao; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy; việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nét đẹp văn hóa đặc trưng của địa phương đạt những kết quả tích cực…

Từ thực tiễn 10 năm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cho biết: Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện 6 nhiệm vụ, giải pháp. Trọng tâm, tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị; tăng cường đổi mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Phát huy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc cường thịnh, trường tồn, phát huy giá trị văn hoá xứ Đông, con người Hải Dương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, tăng cường đầu tư tiềm lực quốc phòng, an ninh; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang đia phương chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận của các huyện, thị và các đơn vị báo cáo và kiến nghị về các phương thức, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trong đó tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, những bài học kinh nghiệm của tỉnh để xác định rõ những mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững ổn định chính trị và môi trường trường đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương đã đạt được trong thời gian vừa qua; đồng thời khẳng định những kết đó đã góp phần cùng cả nước làm nên những thành tựu to lớn sau 35 năm đổi mới đất nước, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương cần quán triệt và nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, toàn diện, đề xuất các chủ trương, đối sách, giải pháp sát, đúng, kịp thời với thực tiễn và cung cấp luận cứ khoa học vững chắc, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn. Trong mọi lúc, mọi việc, nêu cao tinh thần cảnh giác, không lơ là, không lo lắng, giữ vững thế chủ động, chuẩn bị về mọi mặt; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ứng phó kịp thời, hiệu quả với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

Đối với Hải Dương là tỉnh ở vị trí trung tâm đồng bằng Sông Hồng, thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, cửa ngõ phía Đông của Thủ đô, giáp vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ, có vị trí rất quan trọng, là địa bàn chiến lược trong thế trận phòng thủ của Quân khu 3 và của đất nước ta, vì vậy tỉnh cần quan tâm tới một số vấn đề sau:

Thứ nhất, những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới, phức tạp hơn đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Có những vấn đề trước đây tưởng chừng đơn giản, dễ xử lý thì nay đã trở thành nguy cơ trực tiếp, nguy hiểm, đe dọa sự an nguy của quốc gia, dân tộc, đòi hỏi chúng ta phải luôn nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo các bài học xương máu của cha ông ta như: "Dựng nước đi đôi với giữ nước"; "giữ nước, bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, khi đất nước chưa nguy", đồng thời, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất nhận thức, ý chí và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp để thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị qua các nhiệm kỳ đã xác định, đặc biệt là những tư duy, quan điểm mới về bảo vệ Tổ quốc được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Thứ hai, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Bất kỳ hòa bình hoặc chiến tranh, ta cũng phải nắm vững chủ động, phải thấy trước, chuẩn bị trước”, các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang cần quán triệt và nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, toàn diện, đề xuất các chủ trương, đối sách, giải pháp sát, đúng, kịp thời với thực tiễn và cung cấp luận cứ khoa học vững chắc, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn. Trong mọi lúc, mọi việc, chúng ta cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ vững thế chủ động, chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng các phương án làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Thứ ba, tập trung xây dựng, củng cố vững chắc tiềm lực, thế trận, lực lượng trong khu vực phòng thủ toàn diện cả về chính trị, quân sự, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, đối ngoại... với nhiều chủ trương, biện pháp, cách làm mới, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra. Xây dựng các lực lượng nòng cốt, chuyên trách đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cụ thể, nhất là lực lượng vũ trang của Tỉnh tinh, gọn, mạnh, có cơ cấu, số lượng hợp lý, sẵn sàng chiến đấu cao; đồng thời quan tâm tới lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cơ sở, lực lượng phòng thủ dân sự... tạo thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Chú trọng, bổ sung, kiện toàn các cơ chế, quy định để vận hành thông suốt, vững chắc trong việc xử lý các tình huống bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn.

Thứ tư, tiếp tục giữ gìn, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong Tỉnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh; chủ động, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước. Cùng với đó, tăng cường củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt, luôn coi trọng, quy tụ “ý Đảng, lòng dân”; thực hiện “khoan thư sức dân làm kế sâu rễ, bền gốc là thượng sách”, trong đó cần phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, sức sáng tạo của con người Hải Dương văn minh, hiếu học và khát vọng vươn lên, tạo nền tảng, động lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh làm tiền đề vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ năm, tăng cường, mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời tranh thủ những thuận lợi, thời cơ để phát triển địa phương; tạo dựng, giữ vững mối quan hệ giữa tỉnh Hải Dương với các địa phương nước ngoài, các tổ chức quốc tế trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Hải Dương với Quân Khu 3, các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương trong cả nước qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương đã tặng bằng khen cho 12 tập thể và 12 các nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương đã tặng bằng khen cho 12 tập thể và 12 các nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trọng Đạt

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất