Thứ Sáu, 19/7/2024
Khoa học
Thứ Ba, 9/8/2022 19:54'(GMT+7)

Hải Phòng đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển nhanh và bền vững

GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Mục đích của hội thảo nhằm khẳng định tính đúng đắn và cấp thiết phải triển khai thực hiện chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Bộ Chính trị được cụ thể hóa trong Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng.

GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng, là xu thế tất yếu, khách quan để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh và thực hiện thành công chiến lược xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội thông minh.

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư khẳng định Việt Nam cần chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được xác định là yêu cầu tất yếu, khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, cần đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá để Việt Nam bứt phá trong phát triển.

32 bài tham luận của các nhà khoa học ở Trung ương và thành phố Hải Phòng tập trung vào các nội dung: Làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến chuyển đổi số; khẳng định vị trí, vai trò, yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và làm rõ những định hướng chiến lược của Đảng và Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững; phân tích thực trạng và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh chuyển đổi số phát triển nhanh, bền vững thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hai Phong day manh chuyen doi so de phat trien nhanh va ben vung hinh anh 2Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang cho rằng chuyển đối số vừa là mục tiêu vừa là cơ hội của sự phát triển thành phố. Hải Phòng có nhiều cơ hội để phát triển lĩnh vực này, đó là đặc thù cơ cấu nền kinh tế Hải Phòng có công nghiệp công nghệ cao, logistics, du lịch, thương mại.

Ngày 26/10/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về chuyển đổi số thành phố, đặt ra các mục tiêu lớn cho tầm nhìn 10 năm: phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyển số, phát triển kinh tế số chiếm 35% GRDP thành phố; năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 16%; tạo ra các giá trị tăng trưởng mới từ kinh tế số, với ba trụ cột kinh tế: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển-logistics, du lịch-thương mại, tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2030 Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững.

Năm 2022 được xác định là năm đặt ra nhiều thách thức lớn, là năm khởi đầu cho công cuộc chuyển đổi số của thành phố Hải Phòng tầm nhìn đến năm 2030.

Đánh giá tầm quan trọng của chuyển đổi số như là cơ hội, giải pháp mang tính căn bản, có tính chất thời cơ trong bối cảnh thành phố cần duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững trong nhiều thập kỷ sắp tới, Thành ủy đã xác định chuyển đổi số là "động lực" của sự phát triển thành phố, theo đó nhiều mục tiêu chuyển đổi số của thành phố được đặt ra trong Nghị quyết cao hơn mục tiêu chung được xác định trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ TTg ngày 03/6/2020).

Điều này thể hiện rõ quyết tâm và khát vọng của thành phố Hải Phòng với khả năng bứt phá dẫn đầu trong thời gian tới nhờ vào dữ liệu, công nghệ, giải pháp chuyển đổi số./.

TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất