Thứ Bảy, 25/5/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Ba, 23/4/2024 17:0'(GMT+7)

Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Trị

Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc về phía Hội đồng Lý luận Trung ương có các đồng chí: Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Chính trị; Tiến sỹ Bùi Trường Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng Tiểu ban Chính trị, các đồng chí trong Hội đồng Lý luận Trung ương. Về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Trị.

Báo cáo của Tỉnh ủy tại buổi làm việc nêu rõ: Quảng Trị là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Đảng bộ tỉnh thành lập ngày 21/4/1930, chỉ 2 tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Trong suốt 94 năm qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã lãnh đạo quân và dân toàn tỉnh vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức và giành nhiều thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong hành trình của sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ tỉnh luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, cùng các tầng lớp nhân dân khơi dậy mọi nguồn lực và khát vọng phát triển thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Những năm qua, trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều thuận lợi đan xen những khó khăn, thách thức. Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xu hướng toàn cầu hóa trong đời sống chính trị của các quốc gia đã tác động đa chiều đến nhận thức của cán bộ, đảng viên; trước tình hình đó, Đảng bộ tỉnh đã bám sát, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, cụ thể hoá bằng các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Bên cạnh chú trọng khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh thì công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và đạt được những kết quả quan trọng.

Các thành viên trong Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá: qua gần 40 năm đổi mới và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Quảng Trị đã có những nỗ lực vượt bậc, vượt qua thách thức, đạt những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội. Quảng Trị không những là địa phương giàu truyền thống lịch sử và cách mạng, mà còn là điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của vùng Bắc Trung bộ.

Kiến nghị, đề xuất với Hội đồng lý luận Trung ương về những nội dung liên quan đến nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam nhấn mạnh, thời gian qua, một số nghị quyết Trung ương ban hành còn chưa bám sát thực tiễn, nên khó đi vào cuộc sống. Có thời điểm, việc ban hành quá nhiều nghị quyết trong thời gian ngắn gây khó khăn cho công tác triển khai thực hiện ở cơ sở, từ khâu học tập, tuyên truyền, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và thể chế hóa để thực hiện trong thực tiễn. Tính tiên phong, gương mẫu ở một bộ phận cán bộ, đảng viên thể hiện chưa rõ nét, trong đó, một số cán bộ chủ chốt chưa thể hiện tốt vai trò nêu gương, nói chưa đi đôi với làm, chưa thực sự phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao có lúc chưa đạt hiệu quả cao. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị có lúc, có nơi còn lúng túng, thiếu quyết tâm. Công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, kết nạp đảng viên ở nông thôn, trong tôn giáo còn khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh về những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng của tỉnh trong thời gian tới, đồng thời khẳng định, những gợi mở của đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan trong tỉnh sẽ tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang mong rằng trong quá trình phát triển, tỉnh Quảng Trị tiếp tục nhận được sự quan tâm của các thành viên trong Hội đồng Lý luận Trung ương để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục nỗ lực phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao sự nghiêm túc, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Trị trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng thời nhấn mạnh: Qua buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Đoàn đã được cung cấp nhiều thông tin quý giá về kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và mô hình hay, kinh nghiệm tốt của Quảng Trị.

Đồng chí Tạ Ngọc Tấn khẳng định, từ những nội dung được các thành viên trong Đoàn đề cập, các đồng chí lãnh đạo tỉnh báo cáo đã làm sáng rõ hơn những kết quả đạt được, cũng như mục tiêu, định hướng lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị trong quá trình hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Điều đó minh chứng cho tinh thần đoàn kết, thống nhất, thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của tỉnh Quảng Trị trong hành trình phát triển. Qua những kết quả đạt được, cũng như kinh nghiệm của tỉnh Quảng Trị trong qua gần 40 năm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, các thành viên trong Đoàn công tác sẽ nghiên cứu đúc kết làm cơ sở lý luận để báo cáo Trung ương.

CHÂU MINH

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất