Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 29/7/2022 23:0'(GMT+7)

Hội thảo khoa học: An Giang 190 năm hình thành và phát triển (1832-2022)

Phát biểu chào mừng Hội thảo, TS. Lê Hồng Quang, Uỷ viên Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang nêu rõ: Theo sách Đại Nam thực lục chính biên ghi nhận 190 năm trước, vào ngày mùng 1 tháng 10 năm Nhâm Thìn (1832), năm Minh Mạng năm thứ 13, trong buổi thiết triều, sau khi nghe Bộ Lại trình tấu, vua Minh Mạng đã chỉ dụ bãi bỏ Gia Định Thành, lập 12 tỉnh từ Quảng Nam đến Hà Tiên, trong đó đổi “ngũ trấn” thành “lục tỉnh” gồm Biên Hòa, Phiên An, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Trải qua thăng trầm của lịch sử, nhất là trong 02 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vùng đất An Giang nhiều lần sáp nhập, chia cắt địa giới hành chính, thay đổi tên gọi khác nhau như: Châu Đốc, Long Xuyên, Long Châu Hậu, Long Châu Tiền, Long Châu Hà, Long Châu Sa, An Giang, Châu Hà và đến năm 1976 tỉnh An Giang được tái lập đến nay.

Với vị trí địa đầu biên giới Tây Nam Tổ quốc, đầu nguồn của dòng Cửu Long, gần 100km tiếp giáp Vương quốc Cam-pu-chia; An Giang là tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo, với sứ mệnh lịch sử thiêng liêng, An Giang luôn giữ vai trò trọng yếu về chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Là vùng “Địa linh - nhân kiệt” với nhiều giá trị truyền thống lịch sử, văn hoá, anh hùng và cách mạng, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đồng chí Lê Hồng Quang

Đồng chí Lê Hồng Quang Uỷ viên Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang nhấn mạnh Hội thảo khoa học chủ đề “An Giang - 190 năm hình thành và phát triển (1832 - 2022)” là một trong những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc tiến tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh

Nhìn lại chặng đường 190 năm hình thành, phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang luôn vinh dự tự hào và mãi ghi ơn các bậc tiền nhân đã khai khẩn, bảo vệ, xây dựng và phát triển vùng đất An Giang Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Hội thảo khoa học chủ đề “An Giang - 190 năm hình thành và phát triển (1832 - 2022)” là một trong những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc tiến tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Hội thảo nhằm làm rõ luận cứ khoa học và ý nghĩa lịch sử của quá trình hình thành, phát triển tỉnh An Giang, nêu bật những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của Nhân dân An Giang, cũng là dịp thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các thế hệ cha ông; đồng thời, hun đúc thế hệ hôm nay và mai sau có trách nhiệm ghi tiếp những trang sử vàng chói lọi của dân tộc; góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí tin tưởng với tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của các đại biểu, sẽ góp phần làm sáng tỏ những chủ đề do Ban Tổ chức đặt ra, nhất là tập trung làm rõ luận cứ khoa học và thực tiễn liên quan đến ngày thành lập tỉnh An Giang.    

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các chuyên gia, các nhà khoa học phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, mạnh dạn phát biểu, trao đổi và làm sâu sắc thêm một số chủ đề và nội dung chủ yếu: (1) Xác định luận cứ khoa học và thực tiễn về sự kiện thành lập tỉnh An Giang. Cung cấp, bổ sung những thông tin, tư liệu, sử liệu mới về ngày thành lập tỉnh; (2) Quá trình hình thành, di dân, lập ấp ở vùng đất An Giang; vùng đất An Giang qua thư tịch, tài liệu cổ thời nhà Nguyễn; (3) Công cuộc chống ngoại xâm, bảo vệ quê hương đất nước và tôn vinh những cống hiến của các bậc tiền nhân đối với quá trình xây dựng và phát triển trong suốt chiều dài của lịch sử tỉnh nhà; (4) Quá trình hình thành và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ An Giang trong 92 năm qua; làm rõ những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh...(5) Những thành tựu to lớn của tỉnh qua 190 năm hình thành và phát triển trên tất cả các lĩnh vực; sự kế thừa, phát huy những truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang; (6) Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn, góp phần tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn Tỉnh; (7) Những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của An Giang; thực trạng và những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại; khai thác và phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế; định hướng và giải pháp đột phá trên các lĩnh vực để An Giang phát triển xứng tầm khu vực và cả nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu nghe 9 ý kiến tham luận về các chủ đề như: Những đột phá, sáng tạo của tỉnh An Giang trong phát triển kinh tế - xã hội (PGS.TS Đoàn Minh Huấn); Những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế xã hội An Giang hiện nay (TS.Nguyễn Văn Giàu, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban đối ngoại Quốc hội khóa XIV); Việc thành lập tỉnh An Giang năm 1832 qua sử liệu quốc sử quán triều Nguyễn); Vị thế An Giang trong tiến trình Nam Bộ hội nhập khu vực và thế giới - trước năm 1858; Khẩn hoang lập ấp ở An Giang thời kỳ các chúa Nguyễn và triều Nguyễn (1757 - 1867); Công cuộc chống ngoại xâm, bảo vệ quê hương đất nước của quân dân An Giang; An Giang đổi mới, hội nhập và phát triển nhìn từ thành tựu cải cách thủ tục hành chính; An Giang phát huy các thành tựu, khát vọng và quyết tâm mới mang tính đột phá; An Giang - Vùng đất địa linh nhân kiệt;…

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND nhấn mạnh, các ý kiến, tham luận trong khuôn khỏ hội thảo đã thể hiện phương pháp tiếp cận đa chiều, trên quan điểm hệ thống, toàn diện, lịch sử cụ thể, quan điểm thực tiễn, đổi mới và phát triển; có ý nghĩa tư tưởng chính trị sâu sắc, có hàm lượng khoa học cao, phản ánh thực tiễn đa dạng, phong phú, sinh động trong chặng đường 190 năm hình thành và phát triển của tỉnh. 

Các tham luận và ý kiến phát biểu đều khẳng định, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, năng động, sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, quân và dân An Giang không chỉ anh dũng, kiên cường, mưu trí trong chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, mà còn rất năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất. An Giang là địa phương có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, được Trung ương khen ngợi, được người dân và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Đảng bộ luôn quán triệt tư tưởng: “Cùng nhau vẽ nên bức tranh đẹp và có hồn về môi trường kinh doanh của tỉnh trong mắt doanh nghiệp”. Đây có thể là tiền đề tốt cho hội nghị xúc tiến đầu tư vào cuối năm 2022 của tỉnh An Giang.

Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo ghi nhận, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc nội dung những bài viết đã gửi đến hội thảo, nhất là những ý kiến phát biểu tham luận, thảo luận tại Hội thảo để tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những chủ trương, giải pháp, để xây dựng và phát triển quê hương An Giang xứng tầm khu vực và cả nước. Đó là cách thiết thực nhất để tiếp tục phát huy truyền thống, thể hiện lòng thành kính, tri ân các bậc tiền nhân đã có công khai mở, vun bồi và bảo vệ quê hương.

Trường Giang – Ngọc Hân (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang)

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất