Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 22/7/2022 19:0'(GMT+7)

Tây Ninh kết nối học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 đến 116 điểm cầu trong tỉnh

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm–Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự tại điểm cầu Hội trường Tỉnh uỷ Tây Ninh.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm–Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự tại điểm cầu Hội trường Tỉnh uỷ Tây Ninh.

Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Tỉnh uỷ, có đồng chí Nguyễn Thành Tâm– Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Hùng Thái– Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trên địa bàn.

Tại hội nghị, 10.200 cán bộ, đảng viên ở các điểm cầu trên địa bàn tỉnh được nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, với 4 chuyên đề trọng tâm gồm: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” do đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt; “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”do đồng chí Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt; “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt; “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” do đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất