Thứ Bảy, 22/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 18/9/2019 10:7'(GMT+7)

Hội thi “Báo cáo viên giỏi tỉnh Tây Ninh”

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Triều trao giải Nhất cho báo cáo viên Trần Thung

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Triều trao giải Nhất cho báo cáo viên Trần Thung

Tham gia hội thi có 26 thí sinh là những báo cáo viên đạt giải cao tại Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện, thành phố và Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Triều: Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên luôn được Đảng xác định là kênh thông tin quan trọng nhất dù hiện nay thông tin ngày càng được cập nhật nhanh, hiện đại. Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong công tác chính trị tư tưởng, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tình hình thời sự trong nước và thế giới. Vì thế, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp uỷ.

Mục đích của hội thi là nhằm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên của tỉnh, góp phần từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thông qua đó, tuyên truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi: soạn đề cương thuyết trình (chuẩn bị sẵn); thuyết trình và trả lời câu hỏi ứng xử. Nội dung thi tập trung vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; nội dung và kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị… của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp trong tỉnh từ năm 2015 đến nay; tìm hiểu về Di chúc, về tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Kết quả, thí sinh Trần Thung, Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đạt giải Nhất; thí sinh Trần Thanh Phong, Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Phan Văn Nết, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đạt giải Nhì. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao cho các thí sinh: 7 giải Khuyến khích và 3 giải phụ cá nhân, gồm giải thí sinh có đề cương hoàn chỉnh nhất; giải thí sinh có phần thuyết trình hay nhất và giải thí sinh có phần thi trả lời câu hỏi ứng xử thuyết phục nhất.

Công tác tuyên truyền miệng có những lợi thế

1) Là một hình thức tuyên truyền dân chủ nhất, thực hiện được chức năng thông tin cả 2 chiều, không mang tính áp đặt; có sự giao tiếp trực tiếp để cung cấp và trao đổi thông tin, sử dụng được mọi ưu thế của giao tiếp trực tiếp.

2) Có thể thực hiện tuyên truyền nội bộ, thông tin, giải thích những vấn đề mà vì lý do nào đó chưa thể công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; có điều kiện và khả năng tiến hành một cách thường xuyên và rộng rãi ở nhiều nơi, trong các điều kiện khác nhau và thích nghi với những hoàn cảnh cụ thể để tiến hành nhiệm vụ tuyên truyền được giao.

3) Người làm tuyên truyền có thể sử dụng triệt để ưu thế của ngôn ngữ nói và những tác động của “kênh” phi ngôn ngữ phục vụ cho hoạt động tuyên truyền,v.v.. và những ưu thế này vẫn còn nguyên giá trị trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay.

Diệu Tín

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất