Chủ Nhật, 16/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Tư, 9/9/2020 15:8'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Đ/c Nguyễn Thị Minh Khai - một trong những cán bộ kiên cường lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân tham gia cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, tháng 11 năm 1940

Đ/c Nguyễn Thị Minh Khai - một trong những cán bộ kiên cường lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân tham gia cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, tháng 11 năm 1940

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng (tại Công văn số 10845-CV/VPTW, ngày 29/10/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng) về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW, ngày 08/1/2020 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; nay hướng dẫn cụ thể công tác tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công lao và cống hiến của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đối với phong trào cách mạng Việt Nam; tôn vinh và tri ân đối với nữ chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố và bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

- Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần được tiến hành hiệu quả, thiết thực.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Nội dung tuyên truyền

  - Tuyên truyền về cuộc đời hoạt động và công lao, đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, sự nghiệp giải phóng phụ nữ và phong trào đấu tranh của Nhân dân vì hòa bình, độc lập dân tộc và dân chủ trên toàn thế giới.

          - Tuyên truyền về phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; việc học tập và noi theo tấm gương nữ chiến sĩ cộng sản kiên cường, ưu tú, trọn đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ hiện nay.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ở Nghệ An và các cấp, các ngành, các địa phương khác.

2. Các hoạt động kỷ niệm

  - Tại Nghệ An

  + Tổ chức Lễ dâng hương, Lễ kỷ niệm với quy mô cấp tỉnh. Mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự.

+ Tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

+ Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi tìm hiểu…

- Các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương

+ Tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ.

 + Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

+ Tổ chức tọa đàm, triển lãm, các cuộc thi tìm hiểu…

+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền (sách, báo, tài liệu…)

+ Tổ chức tuyên truyền trong sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội.

+ Phát và tiếp sóng phim tài liệu về đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền kỷ niệm; xây dựng, ban hành Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền; phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.

- Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học về cuộc đời hoạt động, những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu về cuộc đời hoạt động của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

- Tham mưu giúp Ban Bí thư chỉ đạo, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.  

2. Tỉnh Nghệ An

- Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan thực hiện: Lễ dâng hương, Lễ kỷ niệm, tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; lãnh đạo tỉnh Nghệ An đọc diễn văn khai mạc.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020) trên địa bàn Tỉnh; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thi tìm hiểu…

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo.

3. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học về cuộc đời hoạt động, những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu về cuộc đời hoạt động của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí về Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020); xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

 6. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

- Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.

- Biên tập, đưa nội dung tuyên truyền vào Bản tin sinh hoạt chi bộ, Thông tin công tác tuyên giáo và các ấn phẩm của bộ, ngành, địa phương, đoàn thể.

- Vận động, khuyến khích cán bộ tuyên giáo, phóng viên, biên tập viên và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đăng tải, chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, VCnet.vn,…).

7. Các cơ quan báo chí

- Có kế hoạch tuyên truyền theo nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức phát sóng phim tài liệu Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai vào dịp kỷ niệm, trong khung giờ phù hợp.

Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các hoạt động căn cứ vào diễn biến tình hình của dịch bệnh COVID-19, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức ở quy mô phù hợp, bảo đảm an toàn sức khỏe.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất