Thứ Hai, 17/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 20/10/2022 16:1'(GMT+7)

Huyện ủy Ba Bể (Bắc Kạn): Công tác tuyên giáo tạo sự chuyển biến, thống nhất trong nhận thức và hành động

Đồng chí Trần Thanh Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trần Thanh Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, về phía Tỉnh ủy Bắc Kạn có đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn; đồng chí Cao Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

BÁM SÁT THỰC TIỄN

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Cao Minh Hải cho biết, trong thời gian qua, công tác tuyên giáo các cấp ở huyện Ba Bể đã bám sát thực tiễn, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn, kịp thời phản ánh cho cấp ủy định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong huyện. Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, lịch sử đảng, văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và của huyện, góp phần tạo sự thống nhất nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; thực hiện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - anh ninh.

Sau khi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đại bộ tỉnh lần thứ XII được ban hành, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng; hoàn thành việc ban hành và triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị, đề án về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; xác định đầy đủ, toàn diện, cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ đầu nhiệm kỳ, huyện đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân được đẩy mạnh; lĩnh vực văn hóa - xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe của nhân dân được quan tâm thực hiện; công tác phòng, chống Covid-19 được triển khai thực hiện có hiệu quả, các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc - xin Covid-19 cho nhân dân; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng được duy trì thường xuyên; công tác quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chỉ đạo thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với sự đoàn kết, thống nhất, cố gắng nỗ lực của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các cấp, ngành, cơ quan, địa phương và nhân dân các dân tộc trong huyện đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa duy trì, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, cơ bản huyện đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra. Năm 2021, Ba Bể có 42/54 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 4 chỉ tiêu xấp xỉ đạt.  

THIẾT THỰC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Huyện ủy Ba Bể đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022; kế hoạch đăng ký việc làm theo Bác của đơn vị mình bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: lựa chọn những vấn đề bức xúc, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm; công tác giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chế độ chính sách, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo, cải cách thủ tục hành chính… Đồng thời chỉ đạo cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng bản cam kết, đăng ký làm theo Bác bằng việc làm thiết thực, cụ thể. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các tập thể và cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện, góp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huyện uỷ đã ban hành văn bản hướng dẫn sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Chỉ đạo các tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII của Đảng; đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách và dự sinh hoạt với các chi, đảng bộ theo quy định.

Hiện Ba Bể có 48/48 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện và 254/254 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể; 37/37 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 100% Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn, đảng viên có bản đăng ký làm theo Bác.  

SINH HOẠT CHÍNH TRỊ SÂU RỘNG TRONG TOÀN ĐẢNG BỘ HUYỆN VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần tạo sự chuyển biến, hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022; hướng dẫn về tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình và chỉ đạo cấp dưới thực hiện; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình; báo cáo kết quả kiểm điểm và kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân cơ quan, đơn vị cho cấp trên quản lý theo quy định. Đã có 48/48 chi, đảng bộ trực thuộc huyện và 231 cá nhân tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo quy định. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhận thức và trách nhiệm của tập thể, cá nhân được nâng lên, khắc phục được tình trạng nể nang, né tránh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp. Sau các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, Trung ương ương sớm ban hành hướng dẫn, tài liệu giảng dạy cho Trung tâm Chính trị cấp huyện.

TĂNG CƯỜNG BÁM BÁT SỰ CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG, TỈNH ỦY, BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY BẮC CẠN

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Lâm biểu dương và ghi nhận công tác tuyên giáo của Huyện ủy Ba Bể đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt công tác chuyên môn theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, nắm bắt kịp thời dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên để từ đó kịp thời định hướng và tham mưu cho cấp ủy có biện pháp xử lý. Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung 4 khóa XII đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Theo đồng chí Trần Thanh Lâm, trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đạt được những kết quả cụ thể, tích cực như: Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả nước, tỉnh và huyện, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm; tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; thực hiện hoạt động Ban chỉ đạo 35 cấp huyện năm 2022; thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Tăng cường hoạt động báo cáo viên; tuyên truyền miệng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về "mua và đọc báo, tạp chí của Đảng"; quản lý, cấp phát Bản tin thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Kịp thời nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội; phối hợp tuyên truyền, triển khai thăm dò dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyến về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 6 tháng tuổi - dưới 5 tuổi, tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi. Tiếp tục làm tốt công tác Khoa giáo.

“Huyện ủy Ba Bể cần tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt trong công tác tuyên giáo, công tác xây dựng Đảng để tạo ra sự lan tỏa trong cấp huyện, tỉnh và trên cả nước” - Đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị.

Về những đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị các vụ, đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Ban các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.


Ba Bể là huyện vùng cao của tỉnh Bắc Kạn, cách trung tâm tỉnh lỵ 60km về phía Tây Bắc. Huyện có diện tích tự nhiên là 68.412 ha, với hơn 54.000 nhân khẩu, toàn huyện có 15 xã, thị trấn với các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh và một số ít các dân tộc khác. Đảng bộ huyện có 48 chi, đảng bộ trực thuộc, 254 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với 4.840 đảng viên (100% thôn trên địa bàn huyện có chi bộ). Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ huyện, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. 

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất