Thứ Hai, 24/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 17/7/2023 16:31'(GMT+7)

Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật và báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1, giai đoạn 2021 - 2025

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật và báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1, giai đoạn 2021 - 2025

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HUYỆN TÂN BIÊN THAM GIA TÍCH CỰC CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 29/4/2022 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phòng, chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, gỡ bỏ các thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, giai đoạn 2022-2025”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Biên đã tham mưu Huyện ủy kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Đại diện Đảng ủy quân sự tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đỗ Hoàng Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tân Biên nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên huyện Tân Biên đã tích cực tham gia các diễn đàn công khai của địa phương và cũng là lực lượng tham gia đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng Internet

Cán bộ đảng viên chấp hành nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ huyện khi tham gia mạng xã hội; tích cực tham gia các diễn đàn công khai của địa phương và cũng là lực lượng tham gia công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chú trọng đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác, gỡ bỏ các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Tổ chức hoạt động về nguồn, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội huyện với các hoạt động dâng hoa, thắp hương tại nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 huyện Tân Biên; ôn lại truyền thống Khu di tích Trường sĩ quan Lục Quân 2 xã Hoà Hiệp và khảo sát thực tế biên giới đường sông xã Hoà Hiệp; đồng thời tổ chức tập huấn để nâng cao kỹ năng đấu tranh phản bác cho lực lượng của huyện.

HUYỆN ỦY DƯƠNG MINH CHÂU: PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, trong 6 tháng qua Ban Tuyên giáo huyện ủy đã tham mưu thường trực huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và tuyên truyền các sự kiện lịch sử quan trọng, các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm gắn với thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023; kịp thời định hướng, hướng dẫn và cung cấp tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan thông tin, tuyên truyền, các chi, đảng bộ cơ sở, phục vụ cho tuyên truyền, sinh hoạt trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. 

Song song đó, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thường xuyên định hướng tuyên truyền qua nhiều kênh thông tin, đa dạng hoá hình thức, đặc biệt là phát huy mạnh mẽ hiệu quả tuyên truyền trên các diễn đàn mạng xã hội của huyện và cơ sở. Trong 6 tháng, trên các diễn đàn (huyện và cơ sở) đã thực hiện đăng tải trên 3.000 tin, bài, với hơn 11.000 lượt tương tác, góp phần rất hiệu quả trong việc thông tin nhanh, phủ xanh thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch. 

Đại diện Đảng ủy quân sự tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Huỳnh Thị Ái Lê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Dương Minh Châu nhấn mạnh, công tác tuyên giáo đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nhất là trong công tác tham mưu cấp uỷ chỉ đạo, định hướng tuyên truyền nhằm ổn định tình hình tư tưởng, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thực hiện theo định hướng của tỉnh, ngoài các Hội nghị thông tin thời sự thực hiện theo quy định, trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Dương Minh Châu đã tham mưu cấp uỷ mở 2 Hội nghị chuyên đề thông tin thời sự: về “Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc” và “Tình hình Biển Đông và kết quả công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo thời gian gần đây”. Với thành phần đại biểu tham dự Hội nghị được mở rộng (các tổ chức đảng trực thuộc cơ sở, các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng ở cơ sở, đoàn viên, hội viên, dân tộc, tôn giáo và đại diện Nhân dân trên địa bàn huyện) đã góp phần cung cấp thông tin chính thống, hết sức bổ ích, lan toả thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận kịp thời đối với những vấn đề cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm.

 ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TỈNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ 2023 GẮN VỚI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 139-KH/ĐUQS ngày 31/01/2023 về thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững”. Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức 2 lớp học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023. Cấp ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng, đủ nội dung, thành phần theo nội dung Kế hoạch của Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai. Đồng thời, tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác thường xuyên, rộng rãi bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp như: Tuyên truyền thông qua học tập chính trị, sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt Ngày chính trị văn hóa tinh thần, Ngày pháp luật; phát huy hệ thống truyền thanh nội bộ, viết tin, bài phát thanh nội bộ, gửi báo, đài địa phương,… để tuyên truyền nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập và làm theo Bác. Định hướng lực lượng báo cáo viên, lực lượng 47 tăng cường tuyên truyền, đưa tin, giới thiệu nội dung và các hoạt động liên quan đến việc thực hiện chuyên đề năm 2023. 

Đại diện Đảng ủy quân sự tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Nết - Trưởng ban Tuyên huấn ĐUQS tỉnh,  công tác triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã góp phần tạo sức mạnh tổng hợp trong tham gia xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; góp phần quan trọng vào xây dựng tổ chức đảng “Trong sạch vững mạnh”, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Đảng bộ, LLVT tỉnh rà soát, bổ sung xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2023 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới sát thực tiễn với tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, tập trung quán triệt và thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”; các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kế hoạch được thảo luận, góp ý rộng rãi trong cấp uỷ, chi bộ, cơ quan, đơn vị để tạo sự thống nhất trong thực hiện, mang lại hiệu quả cao nhất. 

Nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về thực hiện Chuyên đề năm 2023 và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nâng lên; nhận diện sâu sắc, đầy đủ hơn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kết hợp hài hoà giữa “xây” và “chống”. Quá trình triển khai thực hiện đến nay nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến được nhân rộng, lan toả trong đời sống xã hội, đồng thời xử lý kịp thời, nghiêm minh, khách quan những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương có tác dụng cảnh báo, răn đe, phòng ngừa chung. Tạo sức mạnh tổng hợp trong tham gia xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Góp phần quan trọng vào xây dựng tổ chức đảng “Trong sạch vững mạnh”, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”./. 

Giao Tuyến

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất