Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 23/9/2022 14:39'(GMT+7)

Khánh Hòa: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Du lịch ký kết Kế hoạch phối hợp công tác

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Du lịch ký kết Kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Du lịch ký kết Kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025

Đồng chí Lê Hữu Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa đến dự. Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch đồng chủ trì Hội nghị. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Du lịch đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, nội dung, thời gian, đơn vị chủ trì, theo đó, nội dung phối hợp tập trung thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực du lịch; kết quả hoạt động ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa; các đề án, dự án trọng điểm phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh như: Đề án “Xây dựng và quảng bá du lịch Nha Trang - Khánh Hòa gắn với hoạt động xúc tiến, thu hút tăng trưởng thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm”; Đề án “Phát triển sản phẩm Du lịch Khánh Hòa”… Đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh thương hiệu du lịch với thông điệp “Nha Trang - Khánh Hòa, điểm đến an toàn, chất lượng, hấp dẫn và thân thiện”; tuyên truyền các sự kiện văn hóa, du lịch tổ chức trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh nhấn mạnh: Việc ký kết Kế hoạch phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Du lịch sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. 

Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Du lịch cần có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ hơn nữa trong từng nội dung đã ký kết nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025: Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước; đến năm 2030, Khánh Hòa là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế. Đưa thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa trở thành điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch quốc tế.

Lê Thị Hoàng Vy
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất