Thứ Sáu, 19/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 17/5/2022 9:11'(GMT+7)

Khánh Hòa: Tọa đàm “Bác Hồ với công tác văn hóa” nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác

Đồng chí Lê Hữu Thọ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Đồng chí Lê Hữu Thọ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Dự Tọa đàm còn có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng và các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Phòng Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng tham luận và thảo luận về các nội dung chuyên đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng con người mới”, “Quan điểm của Đảng ta về văn hóa và xây dựng con người mới”, “Phát huy giá trị văn hóa và xây dựng con người mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Phát huy giá trị văn hóa, con người Khánh Hòa gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa giàu đẹp, phát triển hiện đại”. Chương trình còn diễn ra với các tiết mục văn nghệ chủ đề ca ngợi Bác Hồ như: “Bác Hồ một tình yêu bao la”, “Chúng con canh giấc ngủ của Người”, “Người là niềm tin tất thắng”, “Bài ca Hồ Chí Minh”…

Đồng chí Trần Mộng Điệp, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, buổi Tọa đàm là dịp bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan, Chi bộ hiểu biết sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước, quê hương Khánh Hòa, cơ quan, đơn vị và hội nhập quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Hữu Thọ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác năm 2022 mà trọng tâm là việc tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tăng cường tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; gắn tuyên truyền với đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngọc Thảo 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất