Thứ Bảy, 18/5/2024
Vấn đề quan tâm
Thứ Hai, 21/10/2019 13:7'(GMT+7)

Không để lặp lại những bài học đau xót về công tác cán bộ

(Hình minh họa)

(Hình minh họa)

Từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. “Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác! Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Đây là bài học sâu sắc, bài học đắt giá cho tất cả chúng ta”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thực tiễn, hơn 89 năm qua kể từ ngày thành lập, khi có cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) vi phạm kỷ luật phải xử lý, Đảng ta và những CB, ĐV chân chính thực sự cảm thấy đau xót. Tuy nhiên, mục đích cao nhất của việc thi hành kỷ luật Đảng chính là để mỗi CB, ĐV vi phạm nhận rõ khuyết điểm, quyết tâm sửa chữa, phấn đấu tiến bộ. Đó cũng là lời cảnh báo, cảnh tỉnh cho những CB, ĐV khác, đồng thời soi chiếu vào chất lượng lựa chọn, sử dụng cán bộ của cấp ủy các cấp.

Hiện nay, các đơn vị, địa phương đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Một trong những vấn đề được CB, ĐV và quần chúng đặc biệt quan tâm là công tác chuẩn bị nhân sự, làm sao để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tránh chọn “nhầm” cán bộ, dẫn tới những bài học đau xót về công tác cán bộ (CTCB), như đã từng xảy ra.

Để làm được điều đó, trước hết, mỗi CB, ĐV, công chức, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương, tự soi, tự sửa, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, không đi vào “vết xe đổ”của những cán bộ có sai phạm, gây hậu quả, tổn thất khôn lường, nhất là làm tổn hại uy tín, thanh danh của Đảng, giảm sút niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Trong lựa chọn nhân sự, mỗi cấp ủy đảng cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, tiến hành thận trọng, chắc chắn, từng bước, từng việc, đúng quy trình, dân chủ, khách quan, minh bạch. Chú trọng đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, bằng sản phẩm cụ thể, thông qua khảo sát, công khai kết quả; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Coi trọng giám sát của nhân dân và các tổ chức quần chúng trong đánh giá cán bộ, quy hoạch, giới thiệu nhân sự khóa mới. Từng cấp ủy làm tốt công tác thẩm tra, kết luận đối với những vấn đề tổ chức và tập thể chưa thống nhất, hoặc có ý kiến khác nhau về các cá nhân liên quan trước khi giới thiệu bầu vào cấp ủy; tránh mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy.

Từng đảng viên, cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy các cấp cần nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, đề cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ vi phạm, thoái hóa, biến chất. Bất cứ trường hợp nào vi phạm kỷ luật, phải xử lý nghiêm minh, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, củng cố niềm tin và sự quý trọng của nhân dân.

Mỗi kỳ đại hội là dịp quan trọng để Đảng ta chỉnh đốn, nâng cao chất lượng đội ngũ, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”./.                                                 

Lê Duy Thành (qdnd.vn)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất