Thứ Sáu, 21/6/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Năm, 18/1/2024 19:29'(GMT+7)

Ký kết quy chế phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan trước sự chứng kiến của các đại biểu. (Ảnh: TA)

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan trước sự chứng kiến của các đại biểu. (Ảnh: TA)

Dự Hội nghị có các đồng chí: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; PGS.TS. Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội; PGS. TS. Vũ Ngọc Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải; PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải; Võ Văn Bé, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Các đại biểu tham dự. (Ảnh: TA)

Các đại biểu tham dự. (Ảnh: TA)

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng, có nhiệm vụ tổ chức biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận, pháp luật và tổ chức nghiên cứu khoa học xuất bản. Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải - một địa chỉ đào tạo uy tín của Bộ Giao thông vận tải, có nhiệm vụ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển của ngành Giao thông vận tải và của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới. Trong những năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã có một số hoạt động phối hợp trong các lĩnh vực xuất bản, phát hành, nghiên cứu khoa học…

Nhằm mở rộng và nâng tầm mối quan hệ phối hợp công tác giữa hai cơ quan, từ đó cung cấp kịp thời những ấn phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn phục vụ cho công tác đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tổ chức chương trình phối hợp công tác. Theo đó, Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan gồm bốn nội dung chủ yếu sau: Một là, về công tác xuất bản: Hai cơ quan phối hợp tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản phiên bản giấy và điện tử sách, giáo trình, kỷ yếu hội thảo khoa học, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên; các công trình, đề tài khoa học các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị do Trường Đại học và cán bộ, giảng viên Trường Đại học chủ trì nghiên cứu; Hai là, về công tác phát hành: Hai cơ quan phối hợp tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phát hành, quảng bá sách, giáo trình, các ấn phẩm của Nhà xuất bản phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên thông qua phương thức đa dạng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mô hình hoạt động của Trường Đại học. Ba là, về công tác nghiên cứu khoa học: Hai cơ quan thường xuyên trao đổi, đề xuất, tư vấn chủ đề, nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động khoa học, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của hai cơ quan. Bốn là, về các hoạt động đoàn thể, hoạt động vì cộng đồng và xã hội: Hai cơ quan phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện liên quan đến phong trào đoàn thể, các hoạt động vì cộng đồng và xã hội, góp phần gắn kết toàn diện, chặt chẽ các đơn vị của hai cơ quan.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, trong thời gian qua, Nhà xuất bản đã ký kết với nhiều cơ quan, đơn vị để cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí nhấn mạnh, việc ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị có ý nghĩa to lớn, sẽ mở ra trang mới trong quan hệ giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Theo đó, Nhà xuất bản sẽ hỗ trợ Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải chuyển tải các công trình nghiên cứu khoa học thành những cuốn sách hay đến với bạn đọc, đồng thời tham gia vào các hoạt động khoa học của Nhà trường.

Thông qua các hoạt động phối hợp, với quyết tâm chính trị rất lớn của lãnh đạo hai cơ quan, sự hợp tác chặt chẽ, trách nhiệm của các đơn vị tham mưu, đầu mối, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tin tưởng rằng, sự hợp tác sẽ giúp nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức; phát huy tiềm năng, thế mạnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của mỗi cơ quan.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải khẳng định, là trường đào tạo công lập hàng đầu của Bộ Giao thông vận tải, nhà trường luôn thực hiện sứ mạnh chất lượng cao. Ngày nay trước yêu cầu phát triển của ngành giao thông vận tải phục vụ đất nước cần phải phát triển trước một bước. Đối với ngành giao thông vận tải đòi hỏi cần có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển, do đó Nhà trường đã được Thủ tướng Chính phủ quy hoạch phát thành trường đại học trọng điểm quốc gia.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: TA)

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: TA)

Để thực hiện quy hoạch phát triển, PGS.TS Nguyễn Hoàng Long cho biết, Nhà trường đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có trọng tâm hợp tác với các cơ quan đơn vị, tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ phát huy tiềm năng, thế mạnh của đối tác nhằm nâng cao năng lực phát triển Nhà trường. Đến nay, Nhà trường đã ký hợp tác với trên 50 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học…

Bày tỏ niềm vinh dự khi được ký kết với cơ quan xuất bản của Trung ương Đảng, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải nhấn mạnh, thông qua các hoạt động ký kết, Nhà trường được tiếp cận với nguồn tài liệu chính thống; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển của Nhà trường trong tương lai.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập đã trao tặng lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 02 tủ sách, gồm: Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Tủ sách Chi bộ; cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời lãnh đạo hai cơ quan đã trao tặng nhau những món quà mang ý nghĩa tượng trưng, với mong muốn sự hợp tác giữa hai cơ quan sẽ gặt hái những kết quả tốt đẹp trong thời gian tới./.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TA)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TA)

Tin, ảnh: Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất