Thứ Hai, 22/7/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Sáu, 12/1/2024 17:0'(GMT+7)

Tăng cường phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về chủ đề chuyển đổi số với cán bộ, biên tập viên NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về chủ đề chuyển đổi số với cán bộ, biên tập viên NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Theo PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, trong bối cảnh hiện nay, khi cả nước đang xây dựng, phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, tất cả các ngành, lĩnh vực đều đang thực hiện chuyển đổi số, việc chuyển đổi số xuất bản đang là một yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết đặt ra. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là cơ quan xuất bản lý luận chính trị trung ương của Đảng, đơn vị nòng cốt của ngành xuất bản, cần phải trở thành đơn vị đi tiên phong, là “đầu tàu” trong chuyển đổi số xuất bản.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu. (Ảnh: TA)

 

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu. (Ảnh: TA)

 Tại buổi nói chuyện, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã giải đáp các câu hỏi về chuyển đổi số, qua đó cho thấy rõ cơ hội lịch sử chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam nói chung và của ngành xuất bản nói riêng; những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại cũng như những thách thức, những yêu cầu cốt lõi nhất khi tiến hành chuyển đổi số.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký kết Chương trình phối hợp công tác, theo đó, trong thời gian tới, hai cơ quan sẽ đẩy mạnh phối hợp trên 6 nội dung cơ bản gồm: (1) Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của Nhà xuất bản; (2) Phát triển nền tảng xuất bản, phát hành điện tử; nền tảng đọc sách, tài liệu lý luận chính trị phục vụ học tập, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý, biên tập, phát triển thị trường của Nhà xuất bản; (3) Triển khai các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị” gắn với công tác chuyển đổi số của Nhà xuất bản; nghiên cứu xây dựng Đề án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về sách lý luận, chính trị” trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; (4) Đẩy mạnh xuất bản sách về chuyển đổi số theo Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn và Đề án sách Trung ương đặt hàng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chuyển đổi số; phát triển, mở rộng các tủ sách điện tử chuyên đề, xây dựng một số tủ sách điện tử tiếng nước ngoài(5) Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý,biên tập viên và cán bộ của Nhà xuất bản, phát triển nguồn nhân lựđáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Nhà xuất bản; (6) Triển khai các giải pháp truyền thông sách, quảng bá sản phẩm sách điện tử của Nhà xuất bản.

NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Thông tin và Truyền thông ký kết Chương trình phối hợp công tác. (Ảnh: TA)

NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Thông tin và Truyền thông ký kết Chương trình phối hợp công tác. (Ảnh: TA)

Việc ký kết Chương trình phối hợp công tác nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chuyển đổi số của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đồng thời tạo điều kiện để Nhà xuất bản có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy phát triển ngành xuất bản “tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất