Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 30/12/2021 9:32'(GMT+7)

Lai Châu: Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021

Đồng chí Lê Đức Dục, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Lê Đức Dục, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Nhìn lại những kết quả đạt được của công tác tuyên giáo Lai Châu, năm 2021, đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo toàn tỉnh luôn bám sát thực tiễn và sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy, tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo, từ đó tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong toàn xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 của tỉnh.

Ngành Tuyên giáo Lai Châu đã làm tốt công tác tham mưu xây dựng, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các lĩnh vực công tác tuyên giáo đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tập trung tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy khóa XIV; tích cực, kịp thời tham mưu thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tập trung cụ thể hóa, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy để kịp thời đánh giá khách quan kết quả thực hiện trong thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định, ban hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp theo quy định.

Tập trung tham mưu chỉ đạo, định hướng các hoạt động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; tăng cường theo dõi, quản lý, kịp thời kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên sau đại hội đảng các cấp đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng; tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh được quan tâm, tập trung vào các sự kiện lớn, các địa bàn nhạy cảm, xử lý kịp thời những bức xúc về tư tưởng mới nảy sinh ngay tại cơ sở. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được quan tâm, tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa phương, thời điểm và thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tham mưu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ngày càng đi vào thực chất và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tích cực đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội; kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 các cấp; đăng tải, chia sẻ các tin, bài, ảnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chủ động nắm bắt thông tin, dư luận trên không gian mạng; xây dựng và duy trì địa chỉ facebook, fanpage, kênh youtube; đấu tranh kỹ thuật, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tập trung hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai công tác lịch sử Đảng, tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương; nâng cao chất lượng biên soạn, phát hành các công trình lịch sử, thẩm định một số công trình lịch sử của ngành, đảng bộ huyện. Thực hiện tốt công tác phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác khoa giáo...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Lai Châu năm 2021 còn một số hạn chế: Việc nắm bắt, dự báo tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội ở một số địa phương thời điểm chưa kịp thời; công tác đấu tranh, phản bác trên không gian mạng có nội dung còn lúng túng; mạng lưới xây dựng, đăng tải tin, bài đấu tranh phản bác trực diện còn mỏng. Đội ngũ báo cáo viên hoạt động chưa đều, chưa phát huy hiệu quả của công nghệ thông tin trong tiếp nhận thông tin và tuyên truyền; một số cộng tác viên dư luận xã hội thực hiện nhiệm vụ chưa thực sự hiệu quả, chưa chủ động trong công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tại địa phương. Chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết ở một số cấp ủy có mặt còn hạn chế; tiến độ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị có thời điểm còn chậm. Một số nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW về công tác lịch sử Đảng gặp khó khăn, chậm triển khai thực hiện. Một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ Nhân dân trước, trong và sau các sự kiện lớn phải tạm dừng tổ chức ảnh hưởng đến nhu cầu giải trí trong Nhân dân. Một số lĩnh vực khoa giáo còn có những khó khăn kéo dài, chậm khắc phục như tình trạng thiếu giáo viên, thiếu y bác ...

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đi sâu vào một số nội dung về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng, lịch sử truyền thống; việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai nghị quyết; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng; việc nắm bắt thông tin, tình hình tại cơ sở; công tác tham mưu, quản lý về văn hóa...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được của ngành Tuyên giáo trong năm qua, đồng thời đề nghị trong năm 2022, Ngành Tuyên giáo của tỉnh cần tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh”. Tham mưu tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy; triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chuyên đề năm 2022. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp tham mưu cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên trên địa bàn tỉnh, tham mưu cho cấp ủy những giải pháp chỉ đạo kịp thời, phù hợp với thực tiễn của địa phương...

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2021.

Đỗ Nhung - Vũ Võ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất