Chủ Nhật, 14/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 13/10/2020 10:10'(GMT+7)

Lai Châu: Sơ kết công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Đỗ Nhung)

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Đỗ Nhung)

Tham dự có đại diện lãnh đạo các ngành trong khối tư tưởng-văn hóa tỉnh; sở Thông tin và Truyền thông, Trường Chính trị tỉnh, Lãnh đạo ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, đại diện lãnh đạo Trung tâm chính trị các huyện, thành phố, Lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy…

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận, đảm bảo ổn định chính trị tư tưởng, trật tự an toàn xã hội, nhất là thời điểm trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp.

Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2020; tổ chức Hội thảo trực tuyến 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Gặp mặt kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Phối hợp tham mưu tổ chức tốt Gặp mặt các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Canh Tý 2020. Tham mưu tốt các nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35, Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại tỉnh; xây dựng Kế hoạch và tổ chức tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Lai Châu năm 2020; tuyên truyền biển đảo, biên giới đất liền theo chương trình ký kết; nắm tình hình tổ chức và kết quả đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương.

Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, hệ thống tuyên giáo các cấp và các cơ quan tư tưởng - văn hóa tỉnh tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các sự kiện kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương; duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương theo định kỳ 01 hội nghị/tháng; kịp thời cung cấp thông tin và định hướng dư luận; tổng hợp, biên soạn và cung cấp kịp thời các loại tài liệu, thông tin phục vụ công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng bộ tỉnh. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; kịp thời định hướng hoạt động và tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hoá, văn nghệ, lễ hội; tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị của Ban Bí thư về lĩnh vực văn hóa đảm bảo sát thực, chất lượng. Triển khai hưởng ứng Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề “Tự hào một dải biên cương” và Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tư tưởng, nghệ thuật sáng tác, chuyên trang, chuyên mục trên Tạp chí Văn nghệ Lai Châu.

Hệ thống tuyên giáo các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo tinh thần đổi mới, hiệu quả, chất lượng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, quán triệt, tuyên truyền nhất là trong thời gian giãn cách xã hội, phòng, chống dịch Covid-19. Xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn tỉnh, tập trung chỉ đạo khắc phục khó khăn trong thời gian dịch bệnh, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị; kịp thời cung cấp tài liệu để tuyên truyền, phổ biến. Chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị. Cấp ủy các cấp chú trọng tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tập trung vào các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; đánh giá khách quan kết quả thực hiện trong thực tiễn, rút ra những kinh nghiệm, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chủ trương, định hướng phát triển của đảng bộ trong tình hình mới, nhất là chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác lịch sử Đảng, công tác giáo dục truyền thống được quan tâm, đa số các đơn vị xây dựng hướng dẫn thực hiện năm 2020. Tập trung tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020; tuyên truyền tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8). Các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Lịch sử Đảng. Tiếp tục chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn sưu tầm, lưu trữ tư liệu phục vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống ngành, lịch sử đảng bộ xã, phường, thị trấn.

Công tác khoa giáo được quan tâm triển khai thực hiện; thường xuyên chủ động phối hợp với các ngành tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ khoa giáo của Đảng bộ tỉnh; phối hợp với các ngành chuyên môn trong khối khoa giáo cùng cấp chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách về công tác khoa giáo. Tham mưu Tỉnh ủy sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác khoa giáo; thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của cơ quan thành viên các ban chỉ đạo trong lĩnh vực khoa giáo...

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Lai Châu vẫn còn một số hạn chế như: Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng có lúc, có việc chưa kịp thời, chưa sâu; công tác định hướng tư tưởng, dư luận xã hội có việc còn chậm, có nội dung hiệu quả chưa cao; hiệu quả tham mưu triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh; hoạt động đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng có thời điểm, có mặt còn hạn chế; việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của một số ít đơn vị có việc chưa cụ thể; đưa nội dung chuyên đề năm 2020 vào sinh hoạt định kỳ ở một số chi bộ trực thuộc, tổ chức chính trị-xã hội chưa thường xuyên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo ở cấp ủy, chính quyền cơ sở có nội dung chưa cụ thể, thiếu tính thực tiễn; chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện chưa cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ ưu điểm, hạn chế và những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo 9 tháng đầu năm 2020, đồng thời trao đổi những kinh nghiệm hay, đề xuất những giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Tuyên giáo của các địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Vương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ ngành Tuyên giáo các cấp đã đạt được trong 9 tháng đầu năm. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung toàn ngành Tuyên giáo của Tỉnh cần triển khai thực hiện quyết liệt trong 3 tháng cuối năm như:

Một là, chủ động tham mưu Tỉnh ủy các nội dung trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, trọng tâm là đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trước những vấn đề thời sự, chính trị của địa phương, đất nước, nhất là tình hình tư tưởng trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Kịp thời định hướng dư luận, đảm bảo ổn định chính trị tư tưởng, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác trước các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Hai là, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước trong những tháng cuối năm. Quan tâm kiện toàn, theo dõi, đôn đốc duy trì hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, tuyên truyền viên cơ sở; duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên và giao ban công tác tư tưởng hằng tháng. Biên soạn, biên tập các loại tài liệu phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, nhất là các loại tài liệu quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo kịp thời, chất lượng.

Ba là, tiếp tục tham mưu, theo dõi, đôn đốc công tác quán triệt, học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng; công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; công tác giáo dục lý luận chính trị trong toàn tỉnh bảo đảm thực chất; trọng tâm là việc tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết đại hội các đảng bộ cấp huyện và tương đương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bốn là, tham mưu, theo dõi, đôn đốc công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhất là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra trên địa bàn tỉnh; việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

Năm là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa ban tuyên giáo các cấp với các ngành trong khối khoa giáo, nhất là trong kiểm tra, khảo sát và đôn đốc việc thực hiện, sơ tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực khoa giáo trên địa bàn tỉnh. Làm tốt công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phòng chống thiên tai, mưa bão; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác quản lý thị trường; phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19.

Sáu là, tiếp tục thực hiện tốt "Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân". Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; xây dựng và ban hành Chương trình công tác tuyên giáo năm 2021./.

Đỗ Nhung - Minh Hải

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất