Thứ Năm, 18/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 8/10/2020 15:2'(GMT+7)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

(TG) - Sáng 8/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền miệng và nghiệp vụ hoạt động của đội ngũ báo cáo viên năm 2020, giao ban báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 10/2020.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm khẳng định, công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền miệng nói riêng là một trong những phương pháp lãnh đạo của Đảng, truyền tải trực tiếp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngay từ ngày đầu thành lập, Đảng đã sử dụng, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong suốt tiến trình xây dựng Đảng và lãnh đạo cách mạng.

“Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bùng nổ thông tin với nhiều loại hình truyền thông, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung; thông tin có tính đa chiều, không xác định biên giới, khó xác định tính chân thực; dễ tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do vậy, công tác tuyên truyền miệng cần khẳng định vị trí, giữ vai trò chủ đạo, là kênh thông tin chính thống, trực tiếp và thường xuyên, truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tuyên truyền miệng là công cụ sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, góp phần tạo thống nhất về ý chí, hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân” – Đồng chí Lại Xuân Lâm nhấn mạnh.

Đồng chí Tô Quang Hanh, Phó Trưởng phòng Báo cáo viên, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Đồng chí Tô Quang Hanh, Phó Trưởng phòng Báo cáo viên, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Nhận thức vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền. Đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối được thành lập gồm 30 đồng chí đảm bảo về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu hợp lý. Các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối đã xây dựng kế hoạch thực hiện, thành lập, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cùng cấp theo phương châm tinh gọn, hiệu quả, thiết thực; phát huy tốt vai trò “mỗi cán bộ, đảng viên là một báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng”. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Hội nghị tập huấn lần này được tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao kỹ năng công tác tuyên truyền miệng cho báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị cần tập trung cao độ, tiếp thu đầy đủ nội dung tập huấn, thảo luận sôi nổi, phân tích rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân ưu điểm và hạn chế về hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp trong Đảng bộ Khối. Từ đó, đề xuất các giải pháp cụ thể dựa trên những nội dung được tập huấn để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động đội ngũ  báo cáo viên trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe 2 chuyên đề: “Một số kinh nghiệm, kỹ năng công tác tuyên truyền miệng” do đồng chí Tô Quang Hanh, Phó Trưởng phòng Báo cáo viên, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày; “Phát huy ưu thế của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trình bày.

Để có buổi tuyên truyền tốt, báo cáo viên cần chuẩn bị đề cương và thực hành tuyên truyền tốt. Để đề cương tuyên truyền logic, khoa học, báo cáo viên cần xác định 6 yếu tố:

- Xác định mục đích, chủ đề bài tuyên truyền miệng;

- Thu thập và nghiên cứu xử lý thông tin;

- Tìm hiểu đặc điểm đối tượng;

- Xây dựng đề cương bài tuyên truyền miệng;

- Tìm hiểu không gian, thời gian diễn ra buổi nói chuyện;

- Chuẩn bị tinh thần, vật chất cần thiết cho buổi nói chuyện.

Thu Hằng

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất