Chủ Nhật, 14/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 6/10/2020 21:57'(GMT+7)

Hà Nội: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Toàn cảnh buổi họp báo

Toàn cảnh buổi họp báo

Đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 11-10 đến 13-10 với chủ đề: "Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Đến nay, việc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã hoàn thành về công tác chuẩn bị.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo sát sao, đúng quy trình cho công tác chuẩn bị Đại hội: Thành lập 3 tiểu ban giúp Thành ủy chuẩn bị đại hội, do các đồng chí Thường trực Thành ủy làm Trưởng Tiểu ban (Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ).

Sau khi hoàn thành dự thảo, Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc góp ý kiến ở Tiểu ban Văn kiện, Ban Biên tập, các hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và ý kiến góp ý, chỉ đạo của Thường Trực Thành ủy. Dự thảo Báo cáo Chính trị đã được xây dựng trên cơ sở tiếp thu hàng nghìn lượt ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nhân, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngoài 14 nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ và những trọng tâm phát triển Thủ đô giai đoạn 5 năm 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Báo cáo chính trị đề ra 4 nhóm chỉ tiêu với 20 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực; 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025.

 Từ năm 2018, Thành ủy Hà Nội đã triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học để chuẩn bị luận cứ xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Báo cáo chính trị được xây dựng công phu, căn cứ vào tổng kết 8 chương trình công tác, thực tế thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và ý kiến góp ý tại các hội nghị do Thành ủy tổ chức. Nếu các kỳ trước, Thành ủy thường tổ chức khoảng 7 hội nghị lấy ý kiến thì kỳ này, Thành ủy tổ chức 10 hội nghị. Do đó, Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố thực sự là kết tinh trí tuệ của cán bộ, nhân dân Thủ đô và các cơ quan Trung ương; đã được Bộ Chính trị đánh giá cao.

Theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Thành ủy Hà Nội sẽ xây dựng 10 chương trình công tác toàn khóa; trong đó có 3 chương trình mới: Về phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; về chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế đô thị; về bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi cho người dân Thủ đô. Dự kiến trong quý I, chậm nhất là đầu quý II-2021, Thành ủy sẽ ban hành các chương trình công tác để tổ chức thực hiện. 

Về công tác nhân sự, việc tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, phương hướng công tác nhân sự Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định. Thành ủy Hà Nội đã triển khai các bước quy trình giới thiệu nhân sự và xây dựng Đề án nhân sự trình Bộ Chính trị phê duyệt để tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố bảo đảm đúng quy định, công khai, dân chủ, đề cao trách nhiệm tập thể Ban Chấp hành và từng cá nhân các đồng chí Thành ủy viên, đúng nguyên tắc, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao.

Tổng số nhân sự được giới thiệu ứng cử tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là 81 đồng chí, bầu tại đại hội là 71 đồng chí (số dư 14,08%). Nhân sự tái cử là 47/81 đồng chí (58,02%); nhân sự tham gia lần đầu là 34/81 đồng chí (41,98%); số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là 17 đồng chí. Số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII là 13 đồng chí, trong đó có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và 4 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Tại kỳ đại hội này, Hà Nội thực hiện 3 điểm mới trong công tác nhân sự.

Thứ nhất, về công tác chuẩn bị hồ sơ, thẩm định chính trị nội bộ, đánh giá hiện trạng cán bộ, Hà Nội đã làm rất kỹ; nhất là về kê khai tài sản, thu nhập, con em học nước ngoài và những vấn đề được dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm để bảo đảm không đưa vào cấp ủy những đồng chí không đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Toàn bộ 81 hồ sơ nhân sự được giới thiệu ứng cử tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, mỗi hồ sơ gồm 11 danh mục tài liệu, đã bảo đảm đầy đủ và được thẩm định, thông qua.

Thứ hai, Hà Nội thành lập các tổ công tác khảo sát nhân sự để giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp, qua đó có phân loại. Do vậy, từ 151 đồng chí dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố qua rà soát còn 75 đồng chí và tiếp tục thực hiện các quy trình để lựa chọn 34 đồng chí giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần đầu.

Thứ ba, việc hoàn thiện hồ sơ, khảo sát và triển khai quy trình 5 bước về quy trình nhân sự đã được thực hiện bài bản theo từng cấp dưới sự chỉ đạo chung của Ban Thường vụ Thành ủy. Qua đó, đã rà soát, đánh giá hiện trạng, làm rõ các vấn đề được đảng viên quan tâm, kiên quyết không đưa vào cấp ủy những người không đủ tiêu chuẩn.

Ngoài ra, số lượng nhân sự được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII bảo đảm giảm 5% so với nhiệm kỳ cũ. Nhân sự là cán bộ trẻ, cán bộ nữ được giới thiệu trong danh sách đề cử bảo đảm tỷ lệ theo quy định của Trung ương.

Kết luận buổi họp báo, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao vai trò, đóng góp của báo chí đối với thành tựu mà thành phố đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí trung ương và thành phố tiếp tục theo sát các nội dung, tích cực tuyên truyền, góp phần vào thành công của Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

 

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất