Chủ Nhật, 14/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 6/10/2020 15:13'(GMT+7)

Phú Yên: Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên phát biểu tại buổi họp báo.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên phát biểu tại buổi họp báo.

Chủ trì họp báo gồm có các đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Tấn Hổ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Thông tin tại buổi họp báo cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 22/7/2019, Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 113-KH/TU về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Đại hội diễn ra trong bối cảnh tỉnh Phú Yên đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành từ chiều ngày 13/10/2020 đến ngày 16/10/2020 với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng tỉnh Phú Yên phát triển nhanh và bền vững”.

Tỉnh ủy Phú Yên đã chú trọng xây dựng kế hoạch và triển khai các bước chuẩn bị nhân sự Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh. Tổng số đại biểu được Tỉnh ủy triệu tập dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 318 đại biểu đại diện cho hơn 43.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Quá trình chuẩn bị nhân sự đã bám sát tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Tất cả nhân sự được giới thiệu tái cử và tham gia lần đầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, y ban Kiểm tra khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều thực hiện quy trình 5 bước theo quy định của Trung ương.

Đánh giá qua 5 năm (2015 - 2020) thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, có 14/18 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt; có 4/18 chỉ tiêu không đạt. Trong nhiệm kỳ sắp tới, Tỉnh ủy Phú Yên xây dựng mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là về kinh tế biển, gắn với ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thiện nền tảng, hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực, để đến năm 2030, Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh.

Các chỉ tiêu chủ yếu của Phú Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: Tốc độ tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 8,5%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 95 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách đến năm 2025 khoảng 11 nghìn tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 khoảng 370 triệu USD; tỷ lệ đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 khoảng 80%; tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 45%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1,5 - 2%/năm;...


Võ Lum

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất