Thứ Ba, 16/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 18/7/2022 16:11'(GMT+7)

Lâm Đồng linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo

Toàn cảnh Hội nghị  sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng. (Ảnh: Hoàng Khôi)

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng. (Ảnh: Hoàng Khôi)

Ngày 15/7, tại huyện Cát Tiên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị toàn tỉnh sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Để đạt được kết quả nêu trên, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo quyết liệt toàn ngành tuyên giáo đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo với tinh thần: quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, có trọng tâm trọng điểm, đột phá; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khẳng định vai trò, vị thế ngành Tuyên giáo.

Ngành tuyên giáo đã tập trung triển khai thực hiện 9 nội dung công tác Tuyên giáo, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy; tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện; tham mưu Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa - văn nghệ, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xung quanh những vấn đề, sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước và tình hình quốc tế.

Chủ động, phối hợp quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Trung ương khóa XIII, các Hội nghị Tỉnh ủy khóa XI.

Theo báo cáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy xây dựng chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững” phục vụ sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2022. Điểm sáng tạo trong 6 tháng đầu năm là Ngành Tuyên giáo đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo học tập, quán triệt nghị quyết bằng hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, phù hợp với phương châm “Chủ động, linh hoạt, thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Định kỳ hàng tháng tổ chức giao ban báo chí; tổ chức 5 hội nghị báo cáo viên; thông tin đối ngoại; phối hợp với Bộ tư lệnh Vùng 4 hải quân tuyên truyền về biển, đảo; thực hiện phóng sự chuyên đề của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC về “Lâm Đồng - Sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh”; phối hợp với Tạp chí Cộng sản phía Nam triển khai kế hoạch đi thực tế viết bài tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Lâm Đồng; Biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2005-2020; hướng dẫn quy trình thẩm định các công trình lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống của 02 địa phương trên địa bàn tỉnh. Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 132 ngày sinh của Bác, như biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập Bác; tọa đàm khoa học,…

Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 01 cuộc điều tra dư luận xã hội và tổ chức các chuyến công tác về địa phương, cơ sở để nắm tình hình dư luận,... kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy để chỉ đạo tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng tiền đề quan trọng để Lâm Đồng triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có những ý kiến làm rõ những kết quả đạt được, nhất là những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo từ đầu năm đến nay; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và những vấn đề đặt ra, nguyên nhân của hạn chế; dự báo tình hình và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2022, tập trung các nội dung sau:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2022.

Hai là, tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận 01-KL/TW gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ba là, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy trên lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Bốn là, duy trì hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, Ban Chỉ đạo 35, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại; việc biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin “Thông tin nội bộ” trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng; đôn đốc công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử truyền thống của địa phương.

Năm là, định hướng hoạt động tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo theo chủ đề, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích; tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy.

Sáu là, tuyên truyền, quảng bá du lịch và thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, Festival hoa Đà Lạt năm 2022, đô thị thông minh, dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Tân Phú,…

Bảy là, thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm./.

Hoàng Khôi

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất