Thứ Ba, 28/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Bảy, 4/5/2024 8:48'(GMT+7)

Lâm Đồng: Tuyên truyền ý nghĩa, giá trị của Chiến thắng Điện Biên Phủ,

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh: Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm thời đại sâu sắc như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Chiến thắng Điện Biên Phủ như là một mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử”. Đây mãi mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong đấu tranh cách mạng chống xâm lược, giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc.

Hội thảo nhằm tuyên truyền ý nghĩa, giá trị của Chiến thắng Điện Biên Phủ, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phần giới thiệu cuốn sách “Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng và dưới góc nhìn của người nước ngoài” do Thư viện tỉnh Lâm Đồng trình bày

Phần giới thiệu cuốn sách “Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng và dưới góc nhìn của người nước ngoài” do Thư viện tỉnh Lâm Đồng trình bày

Đồng thời, khẳng định và làm sáng tỏ về quan điểm, tư tưởng, đường lối chiến tranh Nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe phần giới thiệu cuốn sách “Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng và dưới góc nhìn của người nước ngoài” do Thư viện tỉnh Lâm Đồng trình bày. Nội dung này cũng là phần thi đoạt giải nhì toàn quốc tại cuộc thi “Liên hoan tuyên truyền văn hóa đọc và giới thiệu sách” tổ chức tại tỉnh Điện Biên vào cuối tháng 4 vừa qua.

Đã có hơn 40 tham luận gửi tới Hội thảo với nhiều nội dung phong phú, mang lại lượng kiến thức, tri thức và thông tin bổ ích, thể hiện các kết quả nổi bật của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, làm rõ hơn, sâu sắc ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, các tham luận tập trung vào 3 nội dung chính: đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và sự chỉ đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp… trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Qua đó, khẳng định sức mạnh của đường lối chiến tranh nhân dân trong thực tiễn; Điện Biên Phủ chính là nơi hội tụ sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam, cội nguồn của chiến tranh nhân dân Việt Nam; khẳng định ý nghĩa giá trị của Chiến thắng Điện Biên Phủ với dân tộc Việt Nam, sức mạnh dân tộc và giá trị thời đại, là nguồn cổ cũ cho nhân dân ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S phát biểu tại hội thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S phát biểu tại hội thảo

Bên cạnh đó, nhiều tham luận, bài viết đã đề xuất cần nhận diện và đưa ra những giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng to lớn mà nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 94 năm qua.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao các bài viết cũng như tham luận tại hội thảo. Khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng chí Phạm S đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo tiếp tục tiếp thu các nội dung tham luận và các ý kiến trao đổi tại hội thảo để thiết lập giá trị thông tin bổ ích góp phần vào tư liệu giảng dạy của nhà trường trong thời gian tới…

Bảo Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất