Thứ Năm, 13/6/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Bảy, 26/10/2019 9:3'(GMT+7)

Lạng Sơn: Tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Phỏng vấn một bệnh nhân được hưởng chế độ cao từ BHYT trong chạy thận nhân tạo ở Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn.

Phỏng vấn một bệnh nhân được hưởng chế độ cao từ BHYT trong chạy thận nhân tạo ở Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn.

Trong các ngày 23, 24 và 25/10, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức đoàn công tác các cơ quan truyền thông đại chúng trên địa bàn tỉnh đi thực tế tìm hiểu việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các huyện Tràng Định, Bắc Sơn và Văn Quan.

Thông qua chuyến thực tế, đoàn công tác đã nắm bắt thông tin về việc cơ quan BHXH cấp huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn các huyện; kết quả đạt được trong công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (các đại lý thu: UBND cấp xã, bưu điện, hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ); kết quả chi trả các chế độ BHXH, BHYT, bảo đảm chế độ quyền lợi cho người tham gia; cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, quy trình giao nhận hồ sơ.

Cùng với những nội dung trên, trong chuyến thực tế, đoàn công tác cũng đã tìm hiểu về những cách làm hiệu quả trong công tác thu, phát triển đối tượng và công tác giám định thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT; công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH; phối hợp triển khai BHYT trong học sinh, sinh viên; phối hợp bảo đảm khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho người dân; cảm nhận của người hưởng chế độ về chất lượng công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT;...

Tổ chức thực tế tìm hiểu triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại cơ sở đối với các cơ quan truyền thông đại chúng trên địa bàn tỉnh là cụ thể hóa việc chú trọng công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn. Nhiều năm qua, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn thường xuyên coi đây là giải pháp trọng yếu trong cụ thể hóa Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020./.

Đức Luận

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất