Thứ Sáu, 19/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 17/5/2022 15:57'(GMT+7)

Quảng Trị: Biên soạn và phát hành cuốn“ địa chí Quảng Trị”

Trang bìa cuốn “Địa chí Quảng Trị” (Nguồn: Tác giả cung cấp)

Trang bìa cuốn “Địa chí Quảng Trị” (Nguồn: Tác giả cung cấp)

Tỉnh Quảng Trị vừa phát hành cuốn “Địa chí Quảng Trị”. “Địa chí Quảng Trị”, gồm có 4 phần chính: Địa lý tự nhiên và dân cư, lịch sử, kinh tế và văn hóa - xã hội với 22 chương. Chương I, trình bày quá trình thay đổi địa lý, đại giới hành chính trong lịch sử, sự hình thành các yếu tố tự nhiên, địa hình và cảnh quan của tỉnh, hình thành nên môi trường sống của các khu vực trên địa bàn; dân số và lao động, các nhóm tộc người, phân bố và biến động dân cư qua các thời kỳ, các giai doạn khác nhau của Quảng Trị. Chương II, lịch sử, tái hiện tiến trình lịch sử mảnh đất và con người Quảng Trị qua các thời kỳ. Chương III, kinh tế lần lượt trình bày theo các kĩnh vực: Nông lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch, xây dựng, giao thông, vận tải, bưu chính , viễn thông…. Nhằm tái hiện toàn cảnh bức tranh kinh tế của Quảng Trị qua các giai đoạn lịch sử. Phần thứ tư: Văn hóa- xã hội, gới thiệu quá trình hình thành, tiếp biến văn hóa của vùng đất Quảng Trị trong tiến trình lịch sử .

Đây là sản phẩm của đề tài khoa học cấp tỉnh thực hiện từ năm 2016 đến năm 2019; được nghiên cứu, thu thập, tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu; kế thừa các công trình, đề tài khoa học trước đó và đã được Hội đồng Tư vấn Khoa học và Công nghệ tỉnh xếp loại “xuất sắc”.

Sau khi hình thành bản thảo, tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo để các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực; các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài tỉnh phản biện, đặc biệt là sự tham gia, đóng góp của các tầng lớp Nhân dân…

“Địa chí Quảng Trị” là tài liệu quan trọng và chính thống để lưu giữ, phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý, giảng dạy và giáo dục truyền thống cho các thế hệ người Quảng Trị; là cơ sở để quảng bá về mảnh đất và con người Quảng Trị trong và ngoài nước.

Nguyễn Trí Ánh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất