Thứ Tư, 22/5/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Bảy, 6/10/2018 19:44'(GMT+7)

Quy định về trách nhiệm nêu gương phải hết sức cụ thể, thiết thực

Đồng chí Trần Hồng Hà chia sẻ về Quy định về trách nhiệm nêu gương

Đồng chí Trần Hồng Hà chia sẻ về Quy định về trách nhiệm nêu gương

Một trong những những kết quả chính của Hội nghị Trung ương Tám khóa XII lần này là thông qua cơ bản nội dung văn kiện Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Theo đồng chí Trần Hồng Hà, trong sự lãnh đạo của Đảng, nêu gương là một phương thức lãnh đạo. Đồng chí nhấn mạnh: Tôi cũng như các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khác đều thực sự nhận thức sâu sắc về sự cần thiết của việc ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương này.Khi đã là một cán bộ đảng viên và nhất là một cán bộ lãnh đạo, để cấp dưới của mình và những người chúng ta cần tập hợp, vận động họ làm theo thì bản thân chúng ta phải nêu gương.

Trong Quy định trách nhiệm nêu gương, cần có một quy định rõ ràng để tất cả mọi cán bộ, đảng viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình luôn nhớ, luôn nhìn vào để học hỏi, noi theo. Bản thân mỗi cán bộ đảng viên phải hết sức nghiêm túc, cố gắng rèn luyện phấn đấu để mình là một tấm gương cho người khác noi theo. 

Khi đã xây dựng Quy định, cần tập trung xây dựng các tiêu chí, điều kiện phù hợp đối với từng vị trí chức danh của cán bộ đảng viên, lãnh đạo. Đây cũng là cách để chúng ta xây dựng hình ảnh và uy tín của Đảng. 

Cần có tiêu chí cụ thể, quy định nêu gương cụ thể đối với mỗi cán bộ đảng viên, cán bộ lãnh đạo, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương...  Tiêu chí này cần hết sức sát thực đối với mỗi cán bộ đảng viên. Tiêu chí đó vừa là cam kết chính trị để từng cán bộ lãnh đạo, từng cán bộ đảng viên hướng vào đó để thực hiện, tránh tình trạng chung chung. Những tiêu chí phấn đấu đó phải được công bố công khai để cán bộ đảng viên và nhân dân theo dõi. Đây cũng chính là cách giúp cho cán bộ đảng viên trên cơ sở đó noi theo và làm theo, để nêu gương trong toàn Đảng chúng ta.

Trong quá trình thực hiện, cần thông tin, tuyên truyền đầy đủ để người dân có thể hiểu và nắm rõ, tránh việc bị các thế  lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, thổi phồng hoặc bóp méo.

Trong thực tế, hiện nay, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang thiết thực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng chính là cách chúng ta đẩy mạnh việc làm theo, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối, suốt đời hết lòng tận tụy và hy sinh cho sự nghiệp giành lại độc lập cho dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, trọn đời hy sinh vì lý tưởng đó. Đó chính là tấm gương về đạo đức cách mạng và phẩm chất chính trị, sự kiên định đối với lập trường tư tưởng của Đảng chúng ta mà mỗi cán bộ đảng viên, cán bộ lãnh đạo cần phải noi theo.

Bảo Châu (lược ghi)

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất