Thứ Bảy, 18/5/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Tư, 29/11/2023 8:50'(GMT+7)

Tăng cường công tác lý luận chính trị

Điểm cầu tại Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tại Hội nghị trực tuyến giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Điểm cầu tại Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tại Hội nghị trực tuyến giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

TÍCH CỰC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG

Công tác lý luận chính trị và lịch sử đảng được tích cực triển khai thực hiện. Cùng với việc tham mưu giúp cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo và thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và của cấp ủy các cấp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các cấp đã tập trung triển khai thực hiện tốt Đề án số 14-ĐA/TU, ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025” bằng những nhiệm vụ cụ thể như: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; về “Xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học góp phần nâng cao  việc tổng kết lý luận và thực tiễn ở Vĩnh Phúc. Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên - Lý luận và thực tiễn”;  Hội thảo khoa học “Xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Lý luận và thực tiễn”. Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học báo cáo tổng luận đề tài "Lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc (1945-2020)". Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay; Hội thảo "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay". Huyện Yên Lạc tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức”.

Các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm chính trị cấp huyện được nâng cao chất lượng. Tính đến 20/11/2023, các Trung tâm chính trị huyện, thành phố đã chủ trì phối hợp tổ chức được 245 lớp với 20.813 học viên, đạt 101% so với kế hoạch năm; tập trung mở các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Đảng, công tác đoàn thể. Các lớp có số lượng học viên tham gia cao, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đảm bảo yêu cầu. Trung bình tỷ lệ chiêu sinh đạt trên 90% và tỷ lệ học viên đạt khá, giỏi trung bình đạt 85%

Công tác tái bản, chỉnh lý, bổ sung các ấn phẩm lịch sử đảng bộ của các địa phương, đơn vị được quan tâm; công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng và lịch sử Đảng bộ địa phương được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Thành lập “Tổ Cựu chiến binh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ” của Hội Cựu chiến binh tỉnh; tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu về truyền thống văn hóa lịch sử dân tộc, đất nước con người Việt Nam tại Bảo tàng tỉnh; Văn Miếu tỉnh; các di tích lịch sử, văn hóa của tỉnh…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Tiến sĩ Lê Duy Thành trực tiếp là báo cáo viên tại hội nghị Bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho gần 1.000 cán bộ quản lý các cấp học, bậc học.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Tiến sĩ Lê Duy Thành trực tiếp là báo cáo viên tại hội nghị Bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho gần 1.000 cán bộ quản lý các cấp học, bậc học.

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng được quan tâm chú trọng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35; tích cực chỉ đạo, đôn đốc việc viết bài, chia sẻ tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các trang của các Ban Chỉ đạo 35; chủ động nắm chắc tình hình, dự báo sớm những vấn đề phức tạp tại các địa bàn, lĩnh vực để tham mưu, đề xuất xử lý không để xảy ra “điểm nóng”; hướng dẫn, đôn đốc triển khai có hiệu quả Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3 năm 2023. Tỉnh duy trì tốt hoạt động các trang Facebook, fanpage của Ban chỉ đạo 35 để chia sẻ tin bài, video clip, hình ảnh định hướng, cung cấp thông tin chính thống, thông tin tích cực, trực tiếp phản bác lại thông tin sai trái thù địch, xấu độc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, THIẾT THỰC TRONG HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

Việc tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều đổi mới, tạo hiệu quả thiết thực, cụ thể hơn. Nổi bật là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023, xác định nội dung và tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2023 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong giai đoạn hiện nay, vì một Vĩnh Phúc phát triển toàn diện, bền vững”; đồng thời, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản 5.000 cuốn tài liệu phục vụ sinh hoạt chuyên đề hằng quý cho các chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong toàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tham mưu thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập chuyên đề; một số đơn vị đã chú trọng trong việc gắn học tập chuyên đề của tỉnh với tình hình thực tiễn của đơn vị. Điển hình là Hội Cựu chiến binh tỉnh đã nghiên cứu triển khai chuyên đề “Cựu chiến binh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Toàn tỉnh xây dựng được 154 mô hình, điển hình, trong đó có một số mô hình, điển hình bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Đó là các cá nhân và mô hình tiêu biểu như: Mô hình sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Cao Lan của nghệ nhân ưu tú Hoàng Giang Lâm, xã Quang Yên, huyện Sông Lô; ông Bùi Văn Sỹ -  Người nông dân tiên phong, năng động trong triển khai mô hình trồng cây dược liệu, mang lại sản phẩm có giá trị, giúp làm giàu cho gia đình (LậpThạch); mô hình “Nâng tầm giá trị sản phẩm làng nghề rèn truyền thống” mang lại giá trị kinh tế và góp phần thực hiện chủ trương xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” tại địa phương (Vĩnh Tường)...

Công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được đẩy mạnh với nhiều cách làm mới, sáng tạo, tạo sức lan toả trong đời sống xã hội. Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh tổ chức tọa đàm về đạo đức Bác Hồ; Hội LHPN tỉnh tổ chức Tọa đàm “Phụ nữ Vĩnh Phúc viết tiếp ước mơ theo chân Bác”; xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sông Lô tổ chức Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến về thăm và báo công tại Quê Bác, đồng thời xây dựng phóng sự chuyến đi để phục vụ công tác tuyên truyền. Một số đơn vị  biên soạn, phát hành các ấn phẩm sách ảnh; tổ chức Cuộc thi báo chí; Triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật; các chương trình văn hóa, nghệ thuật, chiếu phim; tổ chức biểu dương, khen thưởng 39 tập thể, 39 cá nhân trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc (2/3/1963 - 2/3/2023)… Đặc biệt, năm 2023 Vĩnh Phúc có một điển hình được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt và được tôn vinh tại Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng". 

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất